Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 113. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. ПАРАЛЕЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ЧИСЛА. ПАРАЛЕЛЬНЕ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В НЕПРЯМИХ ВІДМІНКАХ

Мета: продовжувати поглиблювати знання десятикласників про числівник, про особливості відмінювання числівників; формувати вміння правильно утворювати і вживати відмінкові форми числівників, визначати сполучуваність числівників з іменниками, правильно добирати потрібні форми числівників; виховувати повагу до рідної землі, екологічну культуру, бережливе ставлення до навколишнього світу.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, картки для роботи в міні-групах, таблиця «Паралельні форми числівника», таблиця для заповнення «Правила сполучення числівників з іменниками».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВПРАВ

1. Охарактеризуйте подані числівники за будовою, записавши окремо прості, складні і складені числівники.

Один, сто, кількадесят, п’ятдесят чотири, сімдесят восьмий, триста, двадцять, сімнадцять, п’ятсот, триста двадцять восьмий, чотири, дванадцять, сто сімнадцятий, сімдесят, сорок, дев’яносто, тридцять два, стотридцятидвохтисячний, п’ятсот вісімдесят вісім.

2. Робота в міні-групах з картками

Група 1

► Провідміняйте числівник один у чоловічому, жіночому, середньому роді однини та у множині. Зробіть висновок про особливості відмінювання цього числівника.

Група 2

► Провідміняйте числівники два, три, чотири, кілька, багато. Встановіть, як відмінюються всі збірні числівники.

Група 3

► Провідміняйте числівники п’ять, шість, сім, п’ятдесят, сімдесят. Яка частина змінюється при відмінюванні числівників на -десят? Зробіть висновки щодо відмінювання числівників від 5 до 80.

Група 4

► Провідміняйте числівники сорок, дев’яносто, сто. Зробіть висновок щодо відмінювання цих числівників.

Група 5

► Провідміняйте числівники назви сотень: двісті, дев’ятсот, п’ятсот, чотириста. Яка частина змінюється при відмінюванні числівників на -сот?

Група 6

► Провідміняйте дробові числівники: одна сьома, сім десятих. Як відмінюються різні частини дробових числівників?

Група 7

► Провідміняйте порядкові числівники: сімсот сімдесят сьома, сто двадцять перший. Які особливості ви помітили?

Група 8

► Провідміняйте числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд. Скажіть, подібно до якої частини мови вони відмінюються?

Група 9

► Провідміняйте числівники мало, немало, чимало, півтора, півтори, півтораста. Зробіть висновок, чи можна їх відмінювати?

3. Прочитайте та прокоментуйте речення. Визначте розряд числівників за значенням та будовою. Поставте числівники в потрібному відмінку.

1. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 365,256 доби, а навколо своєї осі — 23 годинам 56 хвилинам 4,1 секунди (З посібника). 2. На книжковій виставці 1912 року було відзначено, що в Російській імперії 1911 року українською мовою було видано всього 242 книги, тоді як латинською — 608, естонською — 519, татарською 372 (З посібника). 3. Про будівництво міста Ярослава літопис згадує під 1037 р. Місто Ярослава мало площу близько 60 га, було оточене ровом і величезним валом завдовжки 3,5 км, який біля підошви мав ширину 30 м, загальна висота з дерев’яними частоколами досягала 16 м. (Енциклопедичний довідник «Київ»).

4. Коментар учителя.

Числівник один (одна, одне) узгоджується з іменником у роді й відмінку: один стілець, одного стільця.

При числівниках два, три, чотири, обидва іменники вживаються у формі називного відмінка множини: два підручники, три студенти. При сполученні з цими числівниками іменників із суфіксом -ин, який зникає у формах множини, останні набувають форми родового відмінка однини: два громадянина, три селянина. У непрямих відмінках числівники два, три, чотири, обидваузгоджуються з іменниками: двох підручників, трьом хлопцям, обом черевикам.

Усі кількісні, а також збірні числівники, крім один, два, три, чотири, обидва, обидві, керують іменниками в родовому відмінку множини: п’ять книжок, шістсот сторінок, двоє парубків. У непрямих відмінках числівники узгоджуються з іменником: у п’яти зошитах, двадцятьом журналістам.

Числівники тисяча, мільйон, мільярд вимагають від іменників родового відмінка множини у всіх формах: мільйон жителів, тисяча кілометрів.

Керування складених числівників визначається останнім з них: тридцять один учень, двадцять два пасажири.

Дробові числівники в усіх відмінках вимагають від іменника родового відмінка однини: одна друга площі, однієї другої площі (За Г. Волкотруб).

5. Розгляньте таблицю «Паралельні форми числівника». На основі отриманих даних підготуйте лінгвістичне повідомлення про паралельні відмінкові закінчення в числівниках.

Паралельні форми числівника

Відмінок

Числівники

1 (жін. рід)

5-20, 50-80

200-900

Збірні

Н.
Двоє, два (кількісний)

Р.

Одної, однієї

П’яти, п’ятьохД.


П’яти, п’ятьомЗ.


П’ять, п’ятьохО.

Одною, однією


Шістьмастами, шістьомастами

П’ятьма, п’ятьома

М.


На п’яти, на п’ятьох6. Провідміняйте подані числівники. Якщо в деяких відмінках існують паралельні форми, вкажіть їх.

Три, семеро, шістдесятий, тридцять два, п’ятсот, сто вісім, одна, дев’ятнадцять, сорок, мільйон, чотириста двадцять сім.

7. Поставте числівник у родовий, давальний і орудний відмінки.

72; 63; 91.

8. Перекладіть українською мовою.

1. Картина Едварда Мунка «Крик» является визитной карточкой экспрессионизма; данное полотно появилось в 1893 году. 2. Они выступили перед 87 ведущими специалистами и совсем не смущались, если кто-то из присутствующих задавал им каверзный вопрос. 3. Статуя Свободы является одной из самых знаменитых скульптур в США и в мире, ее часто называют «символом свободы и демократии», а полное название памятки — «Свобода, озаряющая мир»; Франция подарила ее Америке в 1886 году. 4. Для того, чтобы исправить фактические ошибки в диссертации, ей пришлось поработать с 53 учебными пособиями. 5. Франческо Петрарка родился 20 июля 1304 року в Ареццо, неподалеку от Флоренции. 6. Около 89 этимологов съехалось на данный симпозиум в Германии. 7. К 59 прибавить 761. 8. Ми выдали вам около 64 справок в прошлом году.

9. Запишіть цифри у словосполученнях словами.

1. Перед 2187 учасниками. 2. Із 128 учнями школи. 3. До 864 представників делегації. 4. Між 10 містами. 5. До 359 додати 67. 6. Доїхали до 60 кілометра. 7. Грамоти вручили 436 учасникам.

8. При підготовці варто користуватися не менш ніж 12 джерелами. 9. Це було 55 хвилинне заняття. 10. 1200-й раз.

10. Прочитайте, дотримуючись норм української літературної мови.

1. Лев Давидович Ландау являлся ведущим физиком-теоретиком Советского Союза; 7 января 1962 года он попал в автокатастрофу, после которой 59 суток находился в коме. 2. За всю историю советской лотерее в «Спортлото» все 6 из 45 чисел угадали верно 2 или 3 раза. 3. В 522 микрорайоне Харькова согласно плану должны были построить блок жилых домов таким образом, чтобы с воздуха они составляли буквы СССР; однако после постройки 3 букв С и вертикальной линии буквы Р в план внесли изменения, поэтому сейчас данные дома можно увидеть как число 666. 4. Троллейбусы в Будапеште появились в 1949 году; 1 троллейбусу сразу дали номер 70, так как в том году праздновали 70-летие Сталина.

11. Розкрийте дужки, утворюючи словосполучення. Провідміняйте утворені словосполучення, вкажіть на особливості вживання числівника з іменником.

2 (повні відра), 1500 (рік), 15 (веселі дівчата), троє (студент), 5 (ілюстрований журнал), 7,4 (кілометр), 32 (зошит), 24,5 (тонна).

12. Заповніть таблицю, проілюструвавши основні правила сполучення числівників з іменниками.

Правила сполучення числівників з іменниками

Числівник

Рід

Словосполучення

(числівник+іменник)

Відмінок

Один

Чол.

Один друг

Н. в. одн.

Кілька
Четверо
Одна третя
Сімнадцять
Обидва
Тисяча
Двадцять сьомий
П’ять десятих
13. Прочитайте текст. Поставте числівники в потрібному відмінку. Якщо наявні паралельні форми, наведіть їх.

Чорне море (близько 420 тис. км2) з’єднується через протоки Босфор і Дарданелли із Середземним морем. Найбільш мілководною та заселеною є північна частина Чорного моря, яка внаслідок невеликих глибин (80-100 м) та отримання у літній період теплих прісних річкових вод краще прогрівається. Але вже на глибинах 120-200 м вода насичена сірководнем і практично не заселена живими організмами. Середній вміст солі у воді становить 14 %, який збільшується на півдні. Температура морської води на поверхні коливається влітку від 25-27 до 20-24°С, взимку — від + 8 до —0,5°С (Ф. Заставний).

14. Складіть діалог на тему: «Екологія водних просторів України», використовуючи числівники.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Утворіть кількісні та порядкові числівники, провідміняйте їх разом з дібраними до них іменниками. Складіть з цими числівниками речення.

2,9; 540; 600; 392; 16; 9.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити