Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

УРОК 69. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ З ІНШИХ МОВ. НАЦІОНАЛЬНО-МОВНИЙ КОЛОРИТ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНИКИ В РІЗНИХ МОВАХ

Мета: навчити учнів розпізнавати фразеологізми власне українського походження та фразеологічні запозичення з інших мов, поглибити знання про національний колорит фразеологізмів; удосконалювати навички знаходити відповідники фразеологічним одиницям з інших мов, розвивати комунікативні вміння правильно та доречно використовувати стійкі фразеологічні сполучення в мовленні; виховувати в учнів чуття мови, увагу до слова, спостережливість, творче ставлення до роботи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: копії текстів, російсько-український і українсько-російський фразеологічні словники, англійсько-український фразеологічний словник, фразеологічний словник української мови.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

· Назвіть основні джерела походження фразеологізмів.

· Чим відрізняються фразеологізми власне українського походження від запозичених? Наведіть приклади.

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Прочитайте. Укажіть, як національно-культурна інформація може бути представлена у фразеологізмах.

Текст № 1

На шкалі «свій // чужий», наприклад, сприймаються фразеологізми із зоологічними образами кінь // верблюд. Зате в народів Сходу учені налічують понад 1000 стійких висловів з назвою «корабля пустелі». Фразеологічні одиниці завжди — явно чи завуальовано зберігають свою історико-семантичну природу.

Вважається, що культурна інформація представлена в мові й мовленні у вигляді: 1) культурних сем як елементів значення номінативних одиниць, які позначають культурні реалії; 2) культурного фону; 3) культурних концептів. Культурно-національний компонент фразеологічної семантики може виявлятися або в сукупному значенні ідіоми, або у вихопленому ланцюгу якоїсь обрядодії (зводити на посад), або у значенні компонентів-концептів (топоніми, етноніми, етнічні реалії) (З посібника).

Текст № 2

Фразеологізми складалися віками: з фольклору (вилами по воді писано, б’ється як риба об лід); з розмовного мовлення (ускочити в клопіт, будь ласка); історизми (відкрити Америку, як швед під Полтавою) (З підручника).

V. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Згрупуйте фразеологізми у дві колонки: фразеологізми власне українського походження і запозичені вирази.

Ахіллесова п’ята; держи язик за зубами; вилами по воді писано; у лиху годину пізнаєш вірну людину; всевидяще око; глек розбити; вовк у овечій шкурі; крізь терни до зірок; ні в тин ні в ворота; все йде, все минає; дуба врізати; піти світ за очі; з під землі дістати; хоч свічки ліпи; в сім’ї вольній, новій.

2. Запишіть фразеологізми, додаючи необхідні компоненти. З'ясуйте значення сталих виразів та вкажіть їх національний компонент.

У тихому болоті...; без верби та калини...; гризти...; пошити в...; щоб тебе сира земля...; моя хата...

3. У наведених реченнях знайдіть фразеологічні звороти. Визначте вид фразеологізму. Яким чином у запропонованих фразеологізмах відбито національний колорит?

1. Чи не час би спати без задніх ніг (М. Стельмах). 2. Ой, Даниле, Даниле, ускочиш ти в халепу за свій язик (А. Головко). 3. До булави треба голови (Народна творчість). 4. Про це говорить увесь завод,— посміхаюся гірко я.— Теж мені відкрив Америку (П. Загребельний). 5. Сметаною вареників не зіпсуєш (Народна творчість). 6. Попрощався — й надвір. Вже село гомоніло, як вулик (І. Гнатюк). 7. То не козак, що не думає отаманом бути (Народна творчість).

► Пригадайте та наведіть фразеологічні звороти, пов’язані з рослинним та тваринним світом. Чи мають вони національний колорит?

4. Користуючись довідкою, доберіть до поданих російських фразеологізмів українські відповідники.

Пустая мечта, держать в голове, птица высокого полёта, рука дрогнула, голубая кровь, пуститься во все тяжкие, гореть желанием, внимать мольбам, молоть чепуху, плакать навзрыд, кисейная барышня.

Довідка. Ридма ридати, велике цабе, зважати на благання, мати на думці, пуститися на всі заставки, говорити дурниці, маніжна панночка, рука зрадила, палко бажати, химерна мрія, панського роду.

5. За допомогою словників, перекладіть наведені фразеологізми українською мовою. Зверніть увагу на національний колорит.

1. Спустя рукава; довести до белого каления; взять в оборот; было, да сплыло; в некотором роде; дешевле пареной репы. 2. Extremes meet; to carry coal to Newcastle; since Adam was a boy; knowledge is power; let sleeping dogs lie; doing is better than saying; live not to eat, but eat to live; must be seen to be belived.

6. З'ясуйте значення фразеологізмів. Знайдіть до цих фразеологічних зворотів російські та англійські відповідники. Простежте походження фразеологічних одиниць. Укажіть національно-мовні ознаки. Зробіть висновок.

Танталові муки; біла ворона; наріжний камінь; альфа і омега; ґав ловити; лити воду на чужий млин; до булави треба голови; дихати на ладан.

7. Поясніть значення фразеологізмів-варваризмів та з'ясуйте їх походження.

Persona grata; alter ago; alma mater; tabula rasa; ва-банк; o tempora, o mores!

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Доберіть п’ять національно маркованих фразеологізмів та підготуйте про них статті до фразеологічного словника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити