Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 116. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 26. ОСНОВНІ ЖАНРИ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ОПОВІДІ, КАЗКИ В НАРОДНО-РОЗМОВНІЙ МАНЕРІ

Мета: поглибити знання десятикласників про основні жанри розмовного мовлення, зокрема про казку, її основні ознаки; удосконалювати вміння усвідомлювати тему, основну думку, логіку викладу, послідовність матеріалу щодо сюжету, розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз казки; виховувати повагу до народної творчості, за допомогою дидактичного матеріалу виховувати загальнолюдські цінності.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, пам'ятка «Як писати казку».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

Слово вчителя. Давно відомо, що казка є унікальним жанром художньої словесності. З одного боку,— жанр фольклорний, а з другого,— літературний. Крім того, цей жанр чим далі тим більше виявляє тенденції до виходу за межі словесної творчості: казка трансформується в різні жанроформи інших видів мистецтв — оперу («Коза-Дереза», «Пан Коцький» М. Лисенка), балет («Спляча красуня» П. Чайковського, «Лісова казка» І. Вимера), симфонію («Петрик і вовк» С. Прокоф’єва), малярські і графічні роботи («Царівна-лебідь» М. Врубеля), кінофільм («Попелюшка»), мультиплікаційну стрічку («Малюк і Карлсон») тощо.

Читацько-слухацька аудиторія цього жанру винятково широка: казка однаково цікава і дітям, і дорослим. Малечу вона вабить незвичайними ситуаціями і героями, фантастичними пригодами, стрімким та динамічним сюжетом; для дорослого ж адресата найперше цікава міфологічним підтекстом, архетипним змістом, філософічністю, прихованою сатирою тощо. Казка поєднує, як вважає В. Пропп, «дитячу наївність з глибокою мудрістю та тверезим поглядом на життя». Мабуть, тому цей жанр доступний практично всім поколінням людей, суспільним верствам, етносам, цивілізаціям. Казка прилучає своїх шанувальників до вічності, невимушено навчаючи їх цінностей, що не тліють тисячоліттями (За Н. Тихолоз).

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда з учнями

· Назвіть ознаки розмовного стилю.

· Що таке народний колорит?

· Пригадайте, що таке казка. Які види казок вам відомі?

· Чим відрізняється фольклорна казка від авторської?

· Які казки є вашими улюбленими? Пригадайте з уроків літератури, що таке сюжет, з яких елементів він складається.

ІV. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО СКЛАДАННЯ КАЗКИ В НАРОДНО-РОЗМОВНІЙ МАНЕРІ

1. Прочитайте текст. Визначте основні ознаки казкових текстів.

Казка — жанр народної творчості, епічний, сюжетний художній твір усного походження. В основі казки — захоплююча розповідь про вигадані події і явища, які сприймаються і переживаються як реальні. Казки відомі з найдавніших часів у всіх народів світу. Споріднені з іншими фольклорно-епічними жанрами — сказаннями, сагами, легендами, переказами, епічними піснями,— казки не зв’язані безпосередньо з міфологічними уявленнями, а також історичними особами і подіями. Для них характерні традиційність структури і композиційних елементів (зачини, кінцівки та ін.), контрастне групування дійових осіб, відсутність розгорнутих описів природи і побуту. Сюжет казки багатоепізодний, з драматичним розвитком подій, зосередженням дії на героєві і щасливим закінченням. Казка відзначається «замкнутим часом» і завершеністю, співвідносними з досягненням героєм своєї мети і перемогою добра над злом. Функціональна палітра казки надзвичайно розмаїта: її естетичні функції доповнюються і взаємопереплітаються з пізнавальними, морально-етичними, соціально-виховними, розважальними та ін. У казок народів світу багато спільного, що пояснюється подібністю культурно-історичних умов їхнього життя. Водночас казки відзначаються національними особливостями, відображають спосіб життя народу, його працю і побут, природні умови... За змістом казки поділяються на кілька різновидів. Казки про тварин генетично найдавніші, зв’язані з тотемічними уявленнями. Головними їх героями виступають звірі. З часом казки втрачають міфологічний і магічний сенс і набувають повчально-виховного характеру. Фантастичні казки первісно також мали магічне призначення, яке з часом утратилося; в них органічно поєднуються міфічне, фантастичне і героїчне начала. Провідні мотиви: змієборство, добування і використання чудодійних предметів (цілюща вода, жар-птиця, меч-кладенець, шапка-невидимка, чоботи-самоходи) та ін. Герої фантастичних казок, як правило, наділені надзвичайною силою, здібностями, винахідливістю, які допомагають їм подолати усі випробування на шляху до мети. У побутових казках переважають мотиви з повсякденного життя. Героями їх виступають бідний селянин, кмітливий наймит чи солдат, бурлака, вередлива жінка тощо. Часто у цих казках зустрічаються персоніфіковані образи — Доля, Щастя, Горе, Правда, Кривда (З Літературознавчого словника-довідника).

2. Прочитайте запропоновані для казок теми і сюжети. Усно складіть декілька казок.

Тема № 1

ВОВК І БУСЬОК

Зав'язка

Вовк обгризав кістки, і одна застрягла у нього в горлі.

Кульмінація

Вовк пообіцяв буськові велику нагороду, якщо той дістане кістки з горла і врятує життя вовкові.

Розв'язка

Вовк відповів, що краща нагорода — це те, що він дозволив буську влізти в пащеку, а потім вибратися з неї.

Тема № 2

ПІП-ВОРОЖКА

Зав'язка

Бідному попу церковний староста порадив, щоб його сини поцупили чужих коней і сховали їх у лісі. А піп за допомогою чарівної книжки зможе сказати господарям, де їхні коні і розбагатіти.

Кульмінація

У царя зникли цінності. Він прохає допомоги в попа і дає йому три дні. Злодії бояться, що піп дізнається, хто викрадачі і по черзі приходять до вікна в’язниці, де сидить піп. Піп у цей час молиться і говорить, що пройшов один день, а злочинці думають, що він має на увазі — прийшов один злочинець.

Розв'язка

Злочинці прохають попа, щоб він їх не видавав і розповідають, де викрадені цареві цінності. Цар нагородив попа. Піп будує собі нову хату і підпалює стару, а потім бідкається, що тепер не зможе ворожити, бо згоріла «чарівна» книжка.

Тема № 3

ЧАБАНЕЦЬ

Зав'язка

До царства прилітає змій, який хоче сватати дочку царя. Простий пастух іде до царя.

Кульмінація

Змія вбито. Царю дорікають сусіди, що він віддав дочку за чабанця. Цар наймає двох богатирів, щоб убити зятя.

Розв'язка

Чабанець перемагає і живе ладно зі своєю дружиною. Цар перелякався і більше їх не чіпає.

► Проаналізуйте казки ваших однокласників за поданим планом:

· Чи сподобалися вам створені вашими однокласниками казки?

· Які теми привернули увагу ваших однокласників?

· Чи відповідають заголовки обраній темі?

· Чи все зрозуміло в казці?

· Чи має казка виховний потенціал?

· Проаналізуйте мовне оформлення тексту.

· Дайте поради авторові.

3. Колективна робота з текстом-взірцем. Чи можна його назвати казкою? Аргументуйте своє твердження. Визначте вид казки. Визначте тему, основну думку. Доберіть заголовок. Вкажіть зав'язку, кульмінацію, розв'язку. Назвіть стильові ознаки. З'ясуйте основні елементи сюжету.

Прибіг вовк до села і каже псові:

— Давай будемо друзями.

Пес друзів не мав і згодився. Почав вовк приходити до нього в гості. Розповідає, що нового в лісі, а сам роззирається по подвір’ю. Подивився і пішов. Пес заснув. Але чує: баран кричить. Пес відкрив очі, бачить: вовк тягне барана з кошари. Пес загавкав. Господар вибіг з хати, вхопив пательмагу і так змастигав вовка, що той не лише барана лишив, а й сам ледве втік.

Вовк прибігає до лісу, скликає звірів і виповідає псові війну. Але війна має бути не в селі, а в лісі. Вовк взяв собі ведмедя, свиню дику, лисицю, а пес не має з ким воювати. Просив вола — боїться, просив коня — не йде. Пес зажурився, а тут підходить до нього когут:

— Чого ти, песику, журишся?

Пес розповів. Когут закликав гуска, качку, котика — і військо готове. На другий день зібралися на війну. Каже когут:

— Як будете доходити до лісу, то робіть великий гук.

Ще не дійшли до лісу, як пес загавкав, когут закукурікав, гуска гелгає, качка квакає. Вчув ведмідь такий крик і каже:

— Величезне військо йде. Де я подіюся?

І виліз на дуба. Вовк думає: «Як ведмідь боїться, то що мені робити?» Сховався за корч. Свиня дика зарилася в торішнє листя, а лисиця у нору, під корінь.

Прийшло псове військо під дуба, і когут запіяв. А звірям здається, що він каже:

— Є вони тут!

Качка заквакала, а їм здається, що говорить:

— Так! Так! Так!

Гуска загелкала, а їм причувається, що питає:

— Де? Де? Де?

Кіт занявкав, а дика свиня махнула хвостиком, бо комар вкусив. Кіт думав, що це миш, скочив до хвоста. Свиня дика спудилася, що кіт хоче її з’їсти, і втікати. Кіт зі страху вискочив на дуба, а ведмідь думав, що хоче його їсти, і впав на вовка. Вовк утікати. Лис вискакує з-під корені і драла... Пес за ним. Але не зловив, лише відкусив кавалок хвоста. Так закінчилася війна. Але між псом і вовком нема миру і дотепер (Народна творчість).

V. СКЛАДАННЯ КАЗКИ

► Напишіть казку на самостійно обрану тему. Дбайте про те, щоб ваша оповідь була цікавою, щоб відповідала вимогам розмовного стилю, щоб у ній було витримано основні елементи композиції.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Завершити складання казки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити