Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 126. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК НЕЗМІНЮВАНА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТВОРЕННЯ. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО І НЕДОКОНАНОГО ВИДУ. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Мета: повторити і поглибити знання учнів про морфологічні ознаки й синтаксичні функції дієприслівника, його творення, розширити відомості про відмінність дієприслівника від дієприкметника та прислівника; формувати вміння виправляти помилки у вживанні та написанні дієприслівників, розвивати вміння комунікативно доцільно використовувати дієприслівники та дієприслівникові звороти в мовленні, правильно перекладати з російської мови речення з дієприслівниками, складати тексти на певну соціокультурну тему з дієприслівниковими зворотами, використовуючи їх виражальні можливості; виховувати повагу до людини, до її прагнень та почуттів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Дієприслівник як особлива форма дієслова», таблиця «Творення дієприслівників», схема «Морфологічний розбір дієприслівника», картки для логічного диктанту.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Розгляньте таблицю «Дієприслівник як особлива форма дієслова». Охарактеризуйте відмінні та спільні ознаки дієприслівника з дієсловом та прислівником. Підготуйте лінгвістичне повідомлення про дієприслівник на основі отриманих даних.

Дієприслівник як особлива форма дієслова

Що означає

На які питання відповідає

Граматичні ознаки

Дієслова

Прислівника

Додаткову дію, що супроводить головну, виражену дієсловом

Що роблячи?

Що зробивши?

1. Виду (доконаний чи недоконаний).

2. Перехідності / неперехідності.

3. Часу (минулого або теперішнього).

4. Може мати залежні слова, з якими становить дієприслівниковий зворот.

1. У реченні виконує функцію обставини

2. Незмінюваний

► Поміркуйте, лексичне значення дієприслівників ближче до дієслова чи прислівника?

2. Складіть речення з поданими словами. Поясніть синтаксичну функцію однокореневих слів. Визначте їхню частиномовну приналежність. Зробіть висновки.

Палаючі очі, палаючи від радості; тремтячі голоси, тремтячи від холоду; стоячі води, стоячи біля вікна.

3. Прокоментуйте прислів'я. Поясніть правопис не з дієприслівниками. Визначте вид дієприслівників.

1. Не/поберігши тіла, і душу погубиш. 2. Не/взявшись до сокири, не зробиш хати. 3. Не/зазнавши біди, не буде добра. 4. Не/давши слова — держись, а давши — кріпись (3 народної творчості). 5. До цього треба додати хіба ще те, що силкуючись удавати з себе пана він без жалю нівечив і українську і російську мову, не/хтуючи першу і не/знаючи другої (Б. Грінченко). 6. Андрій мчав, не/зупиняючись і не/переводячи подиху, як знетямлений (В. Козаченко). 7. І спустився, не/знаючи того, що журавлі, яких він хотів наздогнати, полетіли не/зупиняючись на південь своїм великим шляхом перелітних птахів (О. Іваненко).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВИРОБЛЕННЯ В УЧНІВ УМІНЬ

1. Утворіть дієприслівники від поданих дієслів. Зробіть їх морфемний аналіз, заповнивши таблицю.

Привезти, уникати, скласти, зберегти, перевірити, читати, згадати, штовхати, штовхнути, відокремлювати, топити, ламати, порозростатися, стрибати, стрибнути, дивитися, аплодувати, працювати, попрацювати, обдумати, обдумувати.

Творення дієприслівників

Вид

Що означає

Від якої основи твориться

За допомогою яких суфіксів

Приклади

Недоконаний

Незакінчену додаткову дію

Від основи теперішнього часу дієслів

-учи (-ючи)


-ачи (-ячи)


Доконаний

Завершену додаткову дію

Від основи інфінітива дієслів доконаного виду

-вши


-ши


2. Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте особливості творення дієприслівника у двох мовах.

1. Шелестя холодными садами, тихо поднимается рассвет (В. Луговской). 2. Туман прозрачный по полям идет навстречу мне, луны касаясь по краям, мелькая в вышине (И. Бунин). 3. Тучи, казалось, все росли и росли, охватывая все большее пространство, и, разрываясь, с поразительной быстротой поднимались по небосклону (К. Станюкович). 4. Как привидение, береза стоит, серея, за окном (И. Бунин). 5. Не трудясь, не найдешь счастья, не посеяв, не соберешь урожая. 6. Посеяв ячмень, не жди пшеницы (Пословицы). 7. Нужен был новый теоретических подход, вскрывающий механизм электронных процессов, происходящих в магнитном поле (Из журнала).

3. Визначте в поданих реченнях дієприслівники та дієприслівникові звороти. Поставте розділові знаки. Сформулюйте правила відокремлення одиничних дієприслівників та дієприслівникових зворотів.

1. Рідне слово через роки приходить знову й знову, звучить і переливається наснажуючи і насичуючи пам’ять (А. Загнітко). 2. Богдан нахмурившись стоїть біля столу над розкритим конспектом, наче пригадує щось (О. Гончар). 3. То білоруські дальні плотарі біля керма зібравшись співають і пливучи до моря, до зорі, привіт землі Тараса посилають (М. Нагнибіда). 4. Прозорі краплини падали на землю виблискуючи на сонці (О. Довженко). 5. Не спитавши броду не лізь у воду (Народна творчість). 6. Лише рілля в степу зберігши колір чорний його перелива у золото колось (А. Малишко).

► Зробіть морфологічний аналіз виділених дієприслівників за поданою схемою.

Морфологічний розбір дієприслівника

№ з/п

Дієприслівник

Початкова форма

Вид

Перехідність / неперехідність

Спосіб творення

Синтаксична роль

Правопис

1.
2.
4. Логічний диктант. Ускладніть прості речення дієприслівниковими зворотами, поєднавши дві колонки. Свій вибір обґрунтуйте. Поставте розділові знаки.

1 Сонце палило нещадно ... люди не помічали часу

А працюючи в полі

Б працюючі в полі

2 Працюючи швидко і вправно...

А він закінчив роботу набагато раніше

Б робота була закінчена набагато раніше

3 Простягнувши руку по ягоду...

А дівчинка почула шипіння з куща

Б з куща почулося шипіння

4 Розпочавши навчання...

А у мене залишилося мало часу для занять гімнастикою

Б я мав мало часу для занять гімнастикою

5 Відчинивши вікно...

А до мене долинули звуки музики

Б я почув звуки музики

6 Мандруючи по кримських горах...

А я був вражений красою природи

Б на мене вони справили дивне враження

7 Увійшовши до класу...

А книжка упала з полиці

Б я побачив, як книжка упала з полиці

5. Виправте помилки у вживанні дієприслівників. Поясніть причини виникнення таких помилок.

1. Доярки ходили поміж рядами корів, вилискуючи червоними спинами (З газети). 2. Батьки повинні приводити дітей в дитсадок чистими й охайними, маючи при собі носову хустку (З оголошення в дитячому садку). 3. Дивлячись на цю картину, в нас мимоволі стискається серце. 4. Увійшовши в ліс, сонце сіло (З посібника). 5. Скупавшись у холодній воді, у нього була ангіна. 6. Згадаючи своє дитинство, мені так захотілося знову побувати в ньому (З учнівських творів).

6. Перекладіть українською мовою словосполучення.

Регулируя процесс, преобразуя функции, наполнив туннели, заострив внимание, задержав на мгновение, сбалансировав сопряженность, участвуя в ситуации, имея в виду, примыкая к клетке, возрождая традиции, вдыхая аромат, рассматривая данный вопрос, покупая товары в рассрочку, пропустив замечание мимо ушей, принимая участие в мероприятии на общественных началах, надевая штатский костюм, признав преступника вменяемым.

7. Запишіть переклад.

1. Ощутив сильную головную боль, заведующая отделом решила принять обезболивающее. 2. Приняв необходимые меры, заместитель декана решил, что больше не станет доверять тем сотрудникам, которые все делают лишь для видимости. 3. Несмотря на усилия верующих, не все желающие смогли попасть на данное мероприятие. 4. Осмотрев комнату, он пришел к таким же выводам, что и следственная комиссия, по крайней мере, общий беспорядок сразу бросался в глаза. 5. Войдя в аудиторию в качестве студента, он понял, что теперь для него многое измениться.

8. Прочитайте речення. Поміркуйте, чим викликана їхня недосконалість. Виправте помилки.

1. Починаючи збори, у мене спочатку була невпевненість у їхній необхідності. 2. Зробив усі домашні завдання, ти можеш відпочити. 3. Залишаючи приміщення, світло обов’язково повинно вимикатись. 4. Прикрашаючи ялинку, у нас був святковий настрій. 5. Стоя біля дошки, Максим завжди розгублюється і не може добре відповідати. 6. Починаючи вивчати проблему, йому бачилась можливість її практичного застосування. 7. Знайомлячись з експозицією музею, екскурсоводу було задано відвідувачами багато запитань. 8. Вивчаючи ці зразки, були відзначені їхні переваги. 9. Сидя так близько від телевізора, псується зір. 10. Перечитуючи твої листи, мені ставало спокійніше на серці. 11. Їдучи на змагання, всім хочеться перемагати. 12. Дізнавшись про твої успіхи, мені було дуже приємно. 13. Ремонтуючи вчасно взуття, воно буде довше вам служити. 14. Познайомившись з Григорієм ближче, стало зрозуміло, яка це чудова людина. 15. Приїхавши у Чернігів, нами були відвідані майже всі музеї. 16. Послухав співачку, виникає бажання знову прийти на її концерт. 17. Розірвавши конверт, лист був одразу прочитаний. 18. Закінчивши університет, мене призначили на посаду програміста.

9. Колективний твір. Складіть усний твір за словами Оноре де Бальзака: «Щоб судити про людину, принаймні треба увійти в таїну її думок, її нещастя, її хвилювань», вживаючи дієприслівники та дієприслівникові звороти. По черзі кожен учень додає до твору по одному реченню.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Дописати твір, розпочатий на уроці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити