Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 128. БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА -НО, -ТО. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ

Мета: повторити і поглибити знання десятикласників про безособові дієслівні форми на -но, -то, подати знання про стилістичні функції дієслівних форм; формувати вміння визначати безособові форми в реченні, з'ясовувати їх граматичні ознаки, синтаксичну роль, вміння створювати діалоги, використовуючи виражальні можливості дієприкметників, дієприслівників та форм на -но, -то; виховувати екологічну культуру, бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, картки для роботи в групах для стилістичного експерименту, картки для самостійної роботи.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Лінгвістичне спостереження. Поставте до наведених слів запитання, визначте їх дієслівні ознаки, доберіть залежне слово, спробуйте змінювати за особами, відмінками, родами. Поміркуйте, як утворені ці слова.

Намальовано, здобуто, створено, написано, відкрито.

2. Коментар учителя

Безособова форма дієслова на -но, -то твориться від пасивних дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс -о: прочитаний — прочитано, виконаний — виконано, вимитий — вимито.

Ця форма — незмінювана. Вона, як і безособові дієслова, вживається в ролі присудка в безособових реченнях.

Дієслова в безособовій формі на -но, -то завжди є перехідними.

Безособову форму дієслова на -но, -то вживають замість пасивних дієприкметників тоді, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці (За І. Ющуком).

IV. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК. ВИКОНАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ

1. Утворіть від дієприкметників форми на -но, -то.

Розлитий, прочитаний, розбитий, замкнутий, створений.

2. У поданих реченнях визначте форми на -но, -то, поясніть їх творення. З'ясуйте їх синтаксичну функцію. Вкажіть стилістичну роль.

1. Коней подано. Тривожно затрубив ріг. Він будив лісову тишу, звідусіль кликав на допомогу полісовщиків (М. Стельмах). 2. В місцях, потерпілих від злої навали, ми все, що зруйновано, знов збудували (Н. Забіла). 3. Вам казано — любіть братів! (О. Олесь). 4. Вже пройдено стільки, а пісні немає, Яку я задумав іще повесні (Л. Талалай). 5. Є ти, та є пісок, та хвиля крутогнута, малиновий ковток — і все, усе забуто... (П. Мовчан). 6. В гостях завжди почуваєш себе зв’язано (Ю. Збанацький). 7. «Київ» походить від імені полянського князя Кия, про якого в літописі було написано: «Було три брати: одному ім’я Кий, а другому Щек, а третьому Хорив, і сестра їх Либідь» (З журналу).

3. Переробіть речення, використовуючи дієслівні форми на -но, -то.

1. Науковці налічили сотні тисяч українських пісень. Більшість цих пісень зібрали окремі фольклористи й фольклорні експедиції (З посібника). 2. Пронизливий вітер гнав сиві косяки дощу мимо освітлених вікон будинків, навскіс у вируючу темінь (О. Гончар). 3. Осінь закурить холодні стави при долині (П. Гірник). 4. Звільнена від криг стрімка вода (М. Людкевич).

4. Стилістичний експеримент. Робота в групах з картками.

Картка № 1

► Визначте стиль висловлювання. Замініть форми на -но, -то іншими дієслівними формами. Прокоментуйте наслідки такої заміни.

Словник високо оцінено фахівцями, хоча й висловлювалися деякі слушні зауваження. У словнику представлено більш-менш рівномірно всі основні масиви гуцульського діалекту... Уже підготовлено перший том словника, який незабаром вийде друком... Заголовні слова подано літературною графікою, без використання транскрипції, але з позначенням наголосу. Подано необхідну граматичну інформацію та стилістичні ремарки. У словнику понад 600 слів, до кожного з яких додано ілюстрацію — речення, та вказівку на населений пункт у північній Лемківщині... Реєстрові слова подано нерідко з указівкою на місце запису в говірках; тлумачення слів чи їх переклад здійснено російською мовою (З посібника).

Картка № 2

► Визначте стиль висловлювання. Де це можливо, переробіть речення, використавши дієслівні форми на -но, -то. Прокоментуйте наслідки такої заміни.

Жнива скінчилися. Поля густо вкриті копами. Високі навантажені гарби, ритмічно поскрипуючи, везуть урожай з поля додому. В той день, як скінчилися жнива, дожали останню ниву, женці ходять по полю, збирають колоски, плетуть один спільний вінок з того колосся і співають (О. Воропай).

5. Прочитайте речення. Визначте усі форми дієслова.

1. Люди орати, а він спати (Народна творчість). 2. Вітер хворий віє стиха. Ледве ходе, ледве диха, Та щось думає неначе І без голосу заплаче (О. Олесь). 3. Тебе послухай, то ще справді чоловіка на той світ зажену (І. Карпенко-Карий). 4. Та зустрінься ти мені ну хоч у кінці серпня! Та ми б обов’язково щось придумали (В. Козаченко). 5. Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки, що росте у вашому садочку? (М. Коцюбинський). 6.— Яку брошку ти подарував сьогодні Ніночці? — «Нефертіті».— Та яка людина зі смаком даруватиме таке? (Ю. Івакін). 7. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні й приблуди і орди завойовників-заброд (В. Симоненко). 8. Звечоріло, і соловейко щебетнув (Марко Вовчок).

► Умотивуйте їх стилістичне використання, проводячи, де можливо, заміну однієї форми часу, способу, виду іншою. Прокоментуйте, як при цьому змінюється стилістичне забарвлення висловлювання.

6. Використовуючи дієприкметники, дієприслівники та дієслівні форми на -но, -то, складіть діалог на тему: «Екологія і здоров'я».

7. Самостійна робота

Варіант 1

1. Визначте дієвідміну дієслів.

Жевріти, будити, солити, жаліти, вміти.

2. Визначте і запишіть основу інфінітива й основу теперішньо-майбутнього часу в поданих дієсловах.

Морозити, топити, відволікати, писати, принести.

3. Перебудуйте речення, замінивши одне з дієслів із залежними словами на дієприслівниковий зворот.

Спочиває степ, набирається прохолоди після денної співучої спеки (О. Гончар).

4. Зробіть морфологічний аналіз усіх дієслівних форм у реченні. Густі комиші, укривши долину, чорніють таємничо, повиті сріблястим туманом (М. Коцюбинський).

Варіант 2

1. Визначте дієвідміну дієслів.

Берегти, заспокоїти, балакати, хвалити, синіти.

2. Визначте і запишіть основу інфінітива й основу теперішньо-майбутнього часу в поданих дієсловах.

Їхати, згоріти, їсти, берегти, шити.

3. Перебудуйте речення, замінивши одне з дієслів із залежними словами на дієприслівниковий зворот.

Садок уже одцвівся і густо вкрив землю білими пелюстками (Г. Тютюнник).

4. Зробіть морфологічний аналіз усіх дієслівних форм у реченні. Коли поїзд почав виписувати дугу, повертаючи у степ, Іван ще раз побачив її у відчиненому тамбурі з притиснутою до грудей рукою (Г. Тютюнник).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Використовуючи особові та безособові форми дієслова напишіть невеликий твір-опис на тему «Весняна гроза» за таким початком:

Від заходу сонця насувалася чорна хмара, душний вітер нахрапом бив об гори, хвилював комиш у плавнях, обривав виноградне листя та гнав його по чорній, каламутній, немов поораній хвилями, річці...

Лагодилась буря. Але я байдужно дивився на грізні розрухи натури, не торкала якось мого серця дика краса південної бурі. (М. Коцюбинський).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити