Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

УРОК 71. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ, АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Мета: поглибити знання учнів про багатозначність, синонімію та антонімію фразеологічних одиниць; розвивати вміння добирати фразеологічні синоніми, антоніми, розрізняти фразеологічні омоніми; вдосконалювати навички роботи з фразеологічними словниками й довідниками; виховувати інтерес до лінгвістичних явищ.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: фразеологічний словник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

· Пригадайте, що таке багатозначність.

· Чим багатозначні слова відрізняються від омонімічних?

· Що таке синоніми, антоніми?

IV. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Установіть семантику багатозначних фразеологізмів. Складіть із ними речення.

Як муха в окропі; зводити кінці з кінцями; ні живий, ні мертвий; крутити голову; всипати березової каші; на кожному кроці.

2. Прочитайте. Знайдіть речення, в яких є фразеологізми із значенням «багато».

1. Таких «землячків» по всьому світу видимо-невидимо, хоч греблю ними гати (Р. Чумак). 2. В мене роботи не по шию, а просто з головою! (І. Нечуй-Левицький). 3. А Кирило знав своє: до сьомого поту залізо кував і так ростив дітей (М. Стельмах). 4. А роботи по самі вуха: треба обід готувати та видавати, посуду мити... (М. Коцюбинський). 5. Тільки поласяться усі домашні на Созоренка: в нього грошей кури не клюють (М. Стельмах).

► Поміркуйте, чи можна вжити ці фразеологізми один замість іншого в наведених реченнях.

3. Доберіть до поданих фразеологізмів слова-синоніми, поясніть відмінність у їхньому змісті. За потреби скористайтеся словником.

Від серця одлягло; не з полохливого десятка; доки рак свисне; водити за ніс; як риба у воді; взяти в шори; вивести на чисту воду; збити з пантелику; зірвати маску; ні в тин, ні в ворота; оком не моргнути; бісики пускати.

4. До наведених фразеологізмів доберіть фразеологізми-синоні- ми і вільні синонімічні сполучення слів.

Зразок. Товкти воду в ступі — переливати з пустого в порожнє, носити воду решетом — щось марно робити.

Ляси точити; голці впасти ніде; ні риба, ні м’ясо; про людське око; підливати масла в огонь; давати перцю; носа повісити; і вухом не вести.

5. Прочитайте речення. До кожного фразеологізму підберіть відповідне йому синонімічне слово.

1. Степану Онуфрійовичу враз відібрало мову (Ю. Збанацький). 2. Якщо не голосом, то очима, обличчям зараз виведе свого благодійника на чисту воду (М. Колесников). 3. І треба ж так статися: село... по сусідству з Яремівкою! Рукою подати. 4. Ліда старається, тільки голка в руках — блись, блись. А Остапенки ні за холодну воду (З тв. В. Терена).

6. Прочитайте. Установіть значення фразеологізмів. Доберіть до них фразеологізми-антоніми. З двома-трьома антонімічними парами складіть речення.

Дерти носа; світити ребрами; входити в колію; почервоніти як рак; водити за ніс; як кішка з собакою; звалитися на плечі; кіт наплакав.

7. Які з поданих виразів ви дібрали б до теми «Антоніми»?

Голодний ситого, а ситий голодного не розуміє; грати першу скрипку; путатися у хвості; від «а» до «я»; іти з миром; іти з війною; викинути з голови; зарубати на носі; відплив від одного берега, та до другого не пристав; землі під ногами не чує; від світанку до смеркання; гора звалилася з плечей; камінь скотився з душі; носить камінь за пазухою.

8. При вивченні якої теми — «Синоніми», «Антоніми», «Омоніми» — ви могли б скористатися наведеними реченнями?

1. Лебедям підрізали крила — мускулисті руки-вітрила,— в небеса дорогу закрили, по каналу плавать пустили (М. Чернявський). 2. Він [Дмитрик] давно згубив свого картузика, кілька разів падав на слизькій дорозі. (М. Коцюбинський). 3. На пісок полетів здоровий осетер і почав гнуть спину підковою. (І. Нечуй-Левицький). 4. Тільки птаство кара жорстоко — з гнізд насиджених проганя (М. Чернявський). 5. Йому хочеться пригорнутися до матінки. поцілувати ту руку, що не раз пестливо гладила його по головці (М. Коцюбинський).

9. Запишіть подані фразеологізми, розмежувавши їх на фразеологічні одиниці й омонімічні вільні словосполучення. Які з наведених прикладів можуть у різних контекстах виступати то як фразеологічні, то як вільні?

Дуба дати; пекти раків; намилити шию; біла ворона; велике цабе; собака на сіні; намилити руки; білий папуга; варити раків; взяти за руку; взяти за горло; кури не несуться; хліба дати; собака в будці; велике поле; кури не клюють.

10. Користуючись словниками, знайдіть п'ять прикладів фразеологізмів-омонімів.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Дайте відповіді на питання.

· Які синоніми називаються фразеологічними?

· Які особливості фразеологічних синонімів порівняно із синонімами-словами ви можете назвати?

· У чому полягає відмінність слів-омонімів від омонімів-фразеологізмів?

· Наведіть приклади багатозначних фразеологізмів.

· Як ви гадаєте, для чого в мові вживають антонімічні фразеологічні одиниці?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть з фразеологічних словників 5 багатозначних фразеологізмів. Подумайте, який з виразів є первинним, а який — вторинним. Свою думку обґрунтуйте.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити