Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УРОК 135. ЧАСТКА, ЇЇ ФУНКЦІЇ, ГРУПИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ПРАВОПИС ЗАПЕРЕЧНИХ ЧАСТОК. ФУНКЦІЇ МОДАЛЬНИХ, ЗАПЕРЕЧНИХ ЧАСТОК. ЕСТЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ЧАСТОК

Мета: поглибити знання учнів про частку як службову частину мови, ознайомити з функціями часток, розширити відомості про естетичну цінність частки в мовленні; формувати вміння визначати частки за їх функцією в реченні та правильно вживати частки в усному та письмовому мовленні; виховувати спостережливість, чуття мови.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Частка як службова частина мови», таблиця «Правопис часток».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда з учнями

· Пригадайте, яка частина мови називається часткою.

· Які функції може виконувати частка в мові?

ІV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте речення. Визначте в них частки, з'ясуйте їхню функцію та значення.

1. Лише мох вкриває собою оте віковічне, ніким не займане каміння (А. Шиян). 2. Ген килим, витканий із птиць, летить над полем (Л. Костенко). 3. — Невже це ранок? — прислухається Юрій до шелесту пташиних крил і недовірливо поглядає на небо (М. Стельмах). 4. Хай не розбудить смутку телефон. Нехай печаль не зрушиться листками. Хай буде легко. Це був тільки сон, що ледь торкнувся пам’яті вустами (Л. Костенко). 5. Хіба ви і в грозу літаєте? (О. Гончар). 6. Чарівне море, та наймиліша серцю таки земля (Р. Іваничук). 7. Все так же над озером мріє калина, де юність моя протекла (В. Сосюра). 8. Коли б ти навчився працювати, як бджола, скільки міг би правди назбирати у життя! (П. Воронько). 9. І все- таки не легко буть собою, коли дорога котиться з гори (М. Людкевич).

2. Розгляньте таблицю. На її основі підготуйте усне лінгвістичне повідомлення про частку як частину мови.

Частка як службова частина мови

Частка — це службова частина мови, яка надає словам чи реченням певних смислових чи емоційно-експресивних відтінків або служить для творення морфологічних форм та нових слів

За значенням і вживанням частки поділяються на групи

Фразові — увиразнюють один із компонентів речення або виражають ставлення мовця до змісту всього висловлювання

Словотворчі — використовуються для творення нових слів

Формотворчі — слугують для творення граматичних форм

Вказівні

Підсилювальні

Стверджувальні

Питальні

Заперечні

Означальні

Спонукальні

Видільні

Порівняльні

Це частки будь-, небудь-, казна-, хтозна-, -би, -б, -же, не-, ні-, де-, -сь, аби-

Наказового способу

Умовного способу

Найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників

Це, ось

Аж, би

Еге, так

Чи, хіба

Не, ні

Майже

Ну-бо

Ж, хоча

Мов, як

Хай, нехай

Би, б

Най

3. Розподільчий диктант. Згрупуйте частки за значенням у різні колонки.

Ось, нехай, ну, не, -ся, невже, хіба, мовляв, навіть, хай, до того ж, лише, бо, хоч, ну-бо, егеж, авжеж, теж, аж, бодай, то, ані, еге, чи, саме, власне, тільки, -таки, трохи не.

4. Прокоментуйте слова І. Вихованця. Як ви гадаєте, про які дива йдеться? Доведіть чи спростуйте думку вченого.

Усілякі є на світі дійства. Той малює. Той співає. А той пише вірші чи пісні. Хтось біжить. Хтось спішить... Частка ж чинить чародійство. Творить у реченнях дива (І. Вихованець).

5. Розгляньте таблицю. Робота в групах. Одна група має поставити іншій групі питання про правопис часток. Виграє та команда, яка дасть відповіді на всі питання.

Правопис часток

Разом

Окремо

Через дефіс

1. Частки аби, де, сь, чи, що, як, ані, чим, ні: абихто, дехто, хтось, ніхто, чимдалі.

2. Частки би (б), же (ж), ось, он у складі сполучників: щоб, якби, адже, також.

3. Частки не, ні:

а) якщо вони є префіксом у словах, що без не, ні не вживаються: ненависть, нісенітниця;

б) є частиною префікса недо-: недолік, недооцінювати

1. Частка що, якщо вона стоїть після слова, до якого вона відноситься: тільки що, поки що, дарма що.

2. Частки би (б), же (ж), то (вказівна), ось, он, хай, нехай:

сказав би, зроби ж, он який.

3. Частки не, ні: не прийшов, ні він, ні вона

1. Частки будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -бо, -но, -то, -от, -таки, бозна-: будь-коли, бозна-хто, стій-бо

6. Утворіть нові слова за допомогою часток і поясніть їх правопис.

Прислівник + частка →

Дієслово + частка →

Займенник + частка →

Частка + займенник →

Сполучник + частка →

7. Складіть речення з поданими словами. Визначте їхню частиномовну приналежність. Поясніть правопис.

Хтозна — хто зна, отже — от же, абиде — аби де, ані — а ні, щодо — що до.

8. Стилістичний експеримент. Уставляючи по черзі частки в речення, з'ясуйте, якого відтінку значення вони цьому реченню надають.

□ Це було кумедно (Невже, хіба, не, тільки).

□ Нова виставка дуже цікава (До того ж, невже, тільки).

□ Поїдемо подивимося на столицю країни (Давай, ось, навряд чи).

9. За допомогою часток внесіть у подані речення зазначені відтінки значень.

□ Швидко розтане сніг (сумнів, питання, підсилення).

□ Дерева повеселішали (радість, підсилення, вказівка).

□ Скоро настане довгождане літо (питання, сумнів, ствердження, радість).

□ Сьогодні середа (ствердження, питання).

□ Небо здається похмурим (виділення, обмеження).

10. Прочитайте текст пояснювальної записки одного учня. Що ви можете сказати про грамотність цього учня? Прокоментуйте характер його помилок.

Я, Дяченко Ілля, був відсутній сьогодні вранці на уроці української мови. Я не нездужав, а просто проспав, бо ні кого небуло вдома. Мені прикро через це, і до того ж я нехочу не славити своїх батьків, тому прошу пробачення і допустити до занять.

10.12.2010 р. учень 9-А класу

Дяченко Ілля

11. Прочитайте текст. Визначте частки, поясніть їх правопис.

Від останніх снігів до перших зелених листочків на деревах — ось який він, квітень. Пахощі відігрітої сонцем землі й веселий гомін птахів, ще не одягнені в зелене вбрання ліси й блакитний килим пролісків. Все це робить квітень найчарівнішим місяцем року.

Добре пригріває вже весняне сонечко, підсихає в лісі земля. Все навколо оживає: дерева, трави, комахи. Веселіше співають птахи, а їх уже прилетіло чимало!

Після березня квітневе тепло прибуває з кожним днем. Тому так поспішають з’явитися у весняному килимі перші квіти. Не випадково на Україні в назві місяця — квітень — відбилася його головна відзнака — поява перших квітів (Г. Труфанов).

12. Словниковий диктант. Поясніть правопис часток.

Все/таки, отак/от, гойдають/ся, от/же, написав/би, немов/би, як/небудь, казна/що, ото/ж, ні/скільки, ну/й, покажіть/но, не/доцвів, що/за/радість, котрий/сь, хоча/б, тому/то, наче/б/то, аби/коли, але/ж, ніби/то, аби/де, що/до, аби/тільки, ні/як.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Складіть кросворд «Вживання службових частин мови в сучасній українській мові».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити