Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УРОК 138. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості, закріпити знання, здобуті протягом року; формувати навички й вміння правильно розпізнавати різні частини мови, виконувати їх морфологічний аналіз; виховувати уважність, спостережливість, акуратність, прагнення вивчати українську мову.

Тип уроку: урок повторення здобутих знань; нетрадиційний.

Обладнання: копії текстів, малюнки-ребуси, картки для конкурсів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЛІНГВІСТИЧНА ВІКТОРИНА

1. Фонетична розминка (за кожну правильну відповідь команда отримує один бал). Команди повинні швидко і правильно дати відповіді на запитання:

1-ша команда

2-га команда

1

Чи є в українській графіці літери, які не позначають жодного звука?

Які букви можуть позначати в одному випадку два звуки, а в іншому — один?

2

Скільки звуків має українська мова?

Скільки букв має українська мова?

3

За допомогою чого творяться дзвінкі приголосні звуки?

За допомогою чого творяться сонорні звуки?

4

Фонема — це...

Звук — це...

5

Асиміляція — це...

Дисиміляція — це...

2. Фразеологічний бліцтурнір. До кожного фразеологізма доберіть слово-синонім. Укажіть різновид фразеологізму (фразеологічні єдності, сполуки, зрощення) (один бал отримує та команда, яка швидше за іншу знайде правильну відповідь).

Мало каші зїв. Всипати перцю. Тримати камінь за пазухою. Глека розбити. Одним мирома мазані. Як піску морського. Бити байдики. Яблуку ніде впасти. Опустити руки. Хоч греблю гати. Вставляти палиці в колеса. Брати ноги на плечі

3. Орфографічний тренінг (кожна команда отримує картку з індивідуальним завданням, яке має виконати за сім хвилин. При оцінюванні враховується правильність виконання та витрачений час. Кожне завдання — 1 бал).

Картка № 1

1. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс.

А Будь/де, всього/на/всього, з/року/в/рік, більш/менш.

Б Казна/куди, кінець/кінцем, де/інде, як/не/як.

В Рано/вранці, будь/що/будь, по/перше, день/у/день.

Г Пліч/о/пліч, коли/не/коли, по/інакшому, тишком/нишком.

2. Розкрийте дужки, записавши числа словами.

1 (поверховий); 3 (ножиці); 30 (вівця); 6 (сани); 2,3 (кілометр); 40 (річний).

3. Наведіть українські відповідники.

В два часа; из-за неосторожности; по собственному желанию; смотря по погоде; называть по фамилии.

Картка № 2

1. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс.

А По/батьківськи, на/жаль, по/сьоме, до/пізна.

Б По/своєму, казна/де, коли/небудь, по/українському.

В По/друге, віч/на/віч, по/всякчас, з давніх/давен.

Г По/господарському, по/троє, в/друге, по/суті.

2. Розкрийте дужки, записавши числа словами.

8 (ворота); 1000 (кілометровий); 12 (курча); 7 (ягня); 3,4 (тонна); 21 (ясла); 78 (учень).

3. Наведіть українські відповідники.

В зависимости от условий; по ошибке; к Вашему сведению; несмотря на; по требованию.

4. Конкурс кмітливих. Розгадайте метаграми. У зашифрованому метаграмою слові одну букву треба змінити іншою так, щоб змінилося значення слова. За кожну відгадану метаграму команди отримують 1 бал.

На моїх хвилястих водах

Поспішають теплоходи —

До Дніпра новобудовам

Вантажі везуть.

Коли «д» на «в» зміняю,—

Пору року означаю.

Як же мене звуть?

(Десна, весна)

Якщо із «з» це візьмеш слово,—

Великий дощ впаде раптово.

Коли ти «з» на «с» заміниш,—

Між фруктами її зустрінеш.

(Злива, слива)

З «в» його у полі, в лісі,

Юний друже, стережися.

З «ш» він зовсім не страшний —

З нього, що завгодно ший.

(Вовк, шовк)

З «д» співаю, веселю,

З «в» я рибки наловлю.

(Дудка, вудка)

З «ч» над морем я літаю,

З «г» в машині я буваю,

З «м» мене ти одягаєш,

З «л» собак породу знаєш.

(Чайка, гайка, майка, лайка)

5. Конкурс знавців морфеміки та словотвору (один представник від кожної команди працює на дошці). Зробити морфемний і словотвірний аналіз слів. Потім виконавці перевіряють один одного.

Медовар, примхливий, зірвиголова, хмарочос, височезний, найдорожчий, вправо.

6. Конкурс «Морфологічний розбір». Кожен учасник команди дістає по одному слову для морфологічного розбору. Команда повинна якомога швидше зробити морфологічний аналіз наведених слів. Виграє та команда, яка швидше впорається із завданням.

Команда 1

Хай, натщесерце, дрібен, прислухаючись, засмалені, себе, нежить, зеленеє, але, ягня, двадцять п’ять, дев’яносто, цить, не.

Команда 2

Же, няв, будується, я, двадцять сім, синяя, туманність, утрьох, палаючі, нахмурившись, теля, по-німецькому, побороти, срібен.

7. Конкурс «редактор» для капітанів. Учитель читає текст з помилками. Завдання капітанів знайти і виправити їх. Для виправлення пропонується невідредагована стенограма виступу одного з чиновників, надрукована в посібнику Г. Волкотруб «Практична стилістика української мови». Текст читається вчителем спершу повністю, а потім по реченням. Учень виправляє і пояснює характер допущених помилок (усно).

Текст № 1

Шановний Голова! Шановний Віктор Володимирович!

Прошу всіх до уваги! Я хочу тут сказати слідуюче. Ми всі тут вмісті сидимо вже на протязі чотирьох років. На протязі чотирьох років ми справно жмемо на кнопки, вносимо і одобряємо різні предложення, приймаємо активну участь у розробці законів. Ми єдинодушно одобряємо всі програми уряду, хоча вони й не воплощаються в життя. Нам тут неплохо. Ми своєчасно ходимо в дві години на обід, систематично получаємо зарплату і гроші за командіровки.

Ми всі тут навчилися гарно висказуватися. Але ми бачимо, що наше суспільство перебуває у тяжкому положенні... Ніякий уряд нічого харошего не зробив, бо нічого в них не получається. Хіба я не правий? Останні дії уряду це лишній раз доказують. Обіщали, обіщали, а віз і нині там.

Текст № 2

Умісно нагадати ще про деякі моменти, хоча їх нема у повістці денній. Заєць, Іван, не мішай говорити! Ти тут по кожному вопросу на трибуну вискакуєш і я тобі не мішаю. І ти, Мовчан, мовчи! Коли ти тут якусь чепуху нащот государствєнного язика ніс, то я зуби сціпив і мовчав. Додуматися нада, щоб український только один державним був! А як бути тим українцям, которі руским общаються?

Тут поповзли про мене брехливі слухи, ніби я вже вісім разів був у командировці за границею. Щодо цього мушу дати слідуючу справку. Я являюсь членом Комітету у закордонних справах. І Комітет уже давно дав своє заключення. А ще брешуть, що я відкрив счета у двох банках в Швейцарії... Я у Швейцарії нікогда не був і даже не знаю, де вона, та Швейцарія, чи в Азії, чи в Африкє. Не виключайте мікрофон, потому що єслі...

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготуватися до контрольної роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити