Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

УРОК 72. ФРАЗЕОЛОГІЯ РІЗНИХ СТИЛІВ МОВЛЕННЯ: ХУДОЖНЯ, НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРАХ ВИДАТНИХ ПИСЬМЕННИКІВ. УЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ В РІЗНИХ СТИЛЯХ

Мета: поглибити відомості десятикласників про фразеологію різних стилів мовлення; розвивати комунікативні вміння доречно й правильно використовувати фразеологізми в мовленні з урахуванням їх стилістичних параметрів і контексту; складати діалоги, використовуючи фразеологічні одиниці; визначати роль, функції використання фразеологізмів у текстах різних стилів; виховувати повагу до фразеологічного багатства рідної мови.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: копії текстів, фразеологічний словник, картки із завданням для роботи в групах.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте текст. Підготуйте усне повідомлення на тему «Фразеологія різних стилів мовлення», використавши наведений лінгвістичний матеріал.

Фразеологізми мають чітко виражене стильове призначення. Кожен стиль мовлення послуговується значним запасом фразеологізмів. Стильове використання фразеологізму залежить насамперед від наявності чи відсутності емоційного забарвлення.

Нейтральні (міжстильові) фразеологічні звороти вживаються у всіх стилях мовлення. Наприклад, вогнище культури, посіяти іскру.

Емоційно забарвлені фразеологізми використовуються у художньому, розмовному та публіцистичному стилях. Наприклад, мокра курка — зневажливе забарвлення; важка артилерія — іронічний відтінок.

Стилістичні функції фразеологізмів залежать і від джерел походження. На цій підставі вони поділяються на розмовно-побутові, народнопоетичні і книжні.

Розмовно-побутові фразеологічні звороти використовуються насамперед у розмовному і художньому стилях, рідше — в публіцистичному. Вони мають емоційно-експресивне забарвлення і є засобом підсилення, увиразнення думки. Їм властивий побутовий характер, певна вільність, інтимність, яскрава позитивна чи негативна оцінка. Наприклад: голодній курці просо на думці; утерти носа; без задніх ніг.

Народнопоетичні фразеологізми — це вирази, що виникли на фольклорній основі (сталі епітети, порівняння, метафори, тавтологічні звороти, синекдохи, примовки, каламбури тощо) і поширені як в розмовному, так і в художньому стилях. Наприклад: 1. На камені на білому там стояла темная темниця (Т. Шевченко). 2. Їде козак молодий, під ним кінь вороний (Нар. творчість).

Книжні фразеологізми виникли на писемній основі і використовуються в книжних стилях. Це сталі словесні формули ділових документів (договірні сторони, доповідна записка), крилаті вислови (олімпійський спокій, ахіллесова п’ята, лебедина пісня) і афоризми («Очі дружби рідко помиляються» — Вольтер), термінологічні словосполучення (адамове яблуко, північне сяйво, неповне речення, юридична особа).

У публіцистичних і художніх текстах фразеологізми іноді видозмінюються (трансформуються), що служить засобом експресії, створення каламбурів тощо. Наприклад: 1. Як бути — ось у чім питання. 2. Пасажир — це звучить гордо (З газет).

Фразеологізми збагачують наше мовлення, але використовувати їх треба правильно й доречно (З підручника).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Випишіть із фразеологічного словника вирази з ремарками поет., ірон., зневажл.

2. У поданих реченнях підкресліть фразеологізми, визначте їхню синтаксичну і стилістичну функції.

1. Чи ти, чоловіче, сон рябої кобили розказуєш, чи дороги питаєш? (М. Коцюбинський). 2. Щасти ж вам і не забувайте про свою альма-матер (О. Гончар). 3. Життєва логіка і сила любові мусять узяти вгору над химерами долі (І. Вільде). 4. Німецький поліцай, який стояв на виході з табору, був стріляний горобець (Ю. Яновський). 5. Груші були здорові і дорого коштували на ярмарку. Тут уже пахло карбованцями (І. Нечуй-Левицький). 6. Столиця України — Київ. Виконує обов’язки «матері городов руських» (Остап Вишня). 7. Не дайте ворогам ні хліба, ні м’яса, гоніть їх з своїх дворів в три шиї (Д. Бедзик).

3. Розмежуйте фразеологічні одиниці за стильовими ознаками.

Медовий місяць; притча во язицех; облизня спіймати; азбучна істина; обіцяти золоті гори; в сорочці народитися; до чорта в зуби; гора з плечей звалилась; герой нашого часу; рота роззявити; камінь спотикання.

4. Складіть та розіграйте діалоги в групах.

Група 1

► Уявіть себе командою тележурналістів. Підготуйте політичний огляд для телепередачі, у якому були б ужиті фразеологізми різних типів.

Група 2

► Уявіть, що ви є радіоведучим, якому потрібно провести прямий ефір передачі на моральну тему. Побудуйте розмову ведучого з гостями та слухачами таким чином, щоб у діалозі були вжиті фразеологізми різних типів.

5. Виправте помилки у вживанні фразеологізмів.

1. Мишко зробив з мухи слона та й пішов додому. 2. Катря похнюпила голову і мовчала як рибонька об лід. 3. Від радості у нього очі на лоба лізуть. 4. Затріщала крига і почувся голос волаючого в пустелі. 5. Пішов Омелько свататися до Марусі, а та дала йому гарбуза на кашу. 6. Закопав Тарас свій талант у землю і пішов служити козачком до пана (З підручника).

6. Робота в групах.

Група 1. Пригадайте і запишіть приказки та прислів’я про дружбу.

Група 2. Пригадайте і запишіть приказки та прислів’я про моральні цінності.

Група 3. Пригадайте і запишіть приказки та прислів’я про користь праці та знання.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Нерідко прислів’я та приказки виступають заголовками художніх творів. Наприклад, «За двома зайцями» (М. Старицький), «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» (М. Кропивницький), «Кров людська — не водиця» (М. Стельмах).

► Складіть твір, заголовком якого б стало одне з прислів’їв:

«Вченому світ, а невченому тьма», «Гірко зароби, а солодко з’їж», «Праця чоловіка годує, а лінь марнує».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити