Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

УРОК 73. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ, МОВНІ КЛІШЕ, ШТАМПИ

Мета: продовжувати вдосконалювати знання школярів про фразеологізми, зокрема про фразеологічні одиниці, які вживаються в мові різних професій; розвивати вміння розпізнавати в текстах мовні кліше та штампи, звертати увагу на доцільність використання цих словесних форм, редагувати речення з мовними штампами; виховувати пізнавальний інтерес до лінгвістичних явищ.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: копії текстів, фразеологічний словник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

· Наведіть кілька прикладів уживання фразеологізмів у професійній мові.

· Пригадайте, що таке мовні кліше та мовні штампи.

· Чи є словесні штампи позитивним явищем? Чому?

· Коли вживання мовних кліше є виправданим?

ІV. ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Запишіть фразеологізми в такому порядку: мисливські; спортивні; морські; кравецькі; рибальські; авіаторські; акторські.

Грати першу роль; спіймати на вудку; стріляна птиця; плести сіті; виходити на фінішну пряму; чисте небо; сходити зі сцени; сісти на колесо; як з голочки; підняти завісу; сідати на мілину; вимушена посадка; білими нитками шитий; удар нижче пояса; на всіх парусах; на слід натрапити; пошитися в дурні; по всіх швах; сліди замітати; мертвий штиль; хід конем; покласти на обидві лопатки; розмотати клубок.

► Наведіть кілька фразеологізмів, пов’язаних з військовою справою.

2. Прочитайте словесні штампи, які міцно утвердилися в мові засобів масової інформації. З'ясуйте їх значення. Поміркуйте, чи доцільним є вживання цих виразів. Свою думку обґрунтуйте.

Люди в білих халатах; працювати на педагогічній ниві; чорне золото; рідке золото; піддати різкій критиці; висвітлити цілий комплекс проблем; набула гостроти ситуація; становити значний інтерес, набути широкого розмаху; активна підтримка громадськості.

3. Ознайомтеся з думками А. Бортняка щодо доцільності вживання мовних штампів. Чи погоджуєтесь ви з висловленими думками? Поміркуйте, чим мовні штампи відрізняються від фразеологізмів? Чому ми не говоримо про фразеологічні одиниці як про штамповані вирази?

ІНЕРЦІЯ ШТАМПІВ

Кровні родичі канцеляризмів — штамповані слова та вирази. На численних нарадах, засіданнях, пленумах, з’їздах епохи бурхливих і тривалих оплесків ми діловито засинали на словах «Ідучи назустріч...» і бадьоро прокидалися під шаманське закликання «Товариші! Дозвольте запевнити.»

Штамп, на відміну від канцелярського родича, що ніколи й не був творчою знахідкою, — це колись справді живий і подекуди навіть цілком вдалий вираз, від надуживання стертий, вивітрений, обридлий. Давній-прадавній наш предок, котрий першим сказав: «Сонечко усміхається», був геніальним поетом, бо зумів так абстрактно-метафорично передати і сприйняття природи, і власний настрій. Сьогодні лише безнадійний графоман може, як кажуть, «на повному серйозі», без тіні іронії використовувати цю фразу у своїх віршованих рядках.

У свій час і вислів «знаменна дата» був оригінальним, образно-емоційним. Адже треба було мати неабияку уяву, щоб той чи інший святковий день, урочистий момент побачити і відтворити під небесним знаком-знаменням або під звитяжними знаменами! Нині ж це вкрай зачовгана бюрократичними губами й паперами фраза, як і вирази: «самовіддано трудитися», «небувале піднесення», «окрилені перемогами» і т. ін.

Сьогодні і лектори, і доповідачі, і газетярі значно менше послуговуються такими збитими загальниками. А все ж інерція ще досить відчутна. Так, у найсвіжіших числах газет частенько ще натрапляємо на збиті загальники: «тут у цій справі приділяється серйозна увага», «включитись у цю важливу кампанію», «біле золото», «невтомні працівники», «доблесні захисники».

Штампами вже встигли стати і зовсім ще недавно свіжі поняття, як от: «вандали і герострати», «так звані демократи», «мітингові пристрасті», «різати по живому».

Охочі до штампованої мови, зокрема, редактори й ведучі концертів на замовлення слухачів обласного радіо.

Збитих фраз, звичайно, важко уникнути. Навіть вправному стилісту, знавцеві-мовнику. Адже мова — в постійному русі і нелегко встежити за її змінами. Але той, хто небайдужий до слова, може активно протидіяти надуживанням штампами. Треба пильніше придивлятися чи прислухатися до того чи іншого свого виразу, сміливіше звільнятися від словесних стереотипів, шукати нових епітетів, порівнянь, метафор, видозмінювати усталений порядок, зв’язок слів (За А. Бортняком).

4. Прочитайте текст. Позначте в ньому мовні штампи.

Тепер, коли цьогорічний український мільярд став радісним фактом — влився золотим потоком у державні засіки, засяяв на всенародному столі сонячною паляницею,— я пригадую тих мудрих, добрих людей, які навіть у суворих, недоброзичливих умовах весни, що не віщувала нічого хорошого хліборобові, були впевнені у своїй перемозі. Я знаю, нелегко дався їм великий урожай, доводилося докладати чимало зусиль, щоб виростити той заповітний колос, із зерен якого складається астрономічне число пудів українського хліба: мільярд. Але я певен, що тепер нашому колгоспникові, мудрому, широкому душею, людині глибокого державного мислення, під силу великі завдання. Він повносилий, досвідчений господар землі від щедрості своєї великої душі даватиме віднині нашому народові найкоштовніший скарб землі — хліб — у мільярдному обчисленні (З газети).

5. Прочитайте. Зробіть висновок, у чому полягає відмінність мовних кліше від мовних штампів.

КЛІШЕ (від фр. cliché — «відбиток») — стандартні відтворювані засоби мовлення, які регулярно повторюються в певних контекстах і служать ознаками певного стилю або мовленнєвого акту (привітання, вдячності, резолюції в документах тощо). На відміну від штампів, які характеризуються «тертістю», кліше виконують функцію економії мовленнєвих зусиль, забезпечують відтворення певних жанрів ділового спілкування. Вони можуть перетворюватися на штампи при використанні їх у нетипових контекстах (у художньому мовленні, публіцистиці тощо) або мовленнєвих актах (наприклад, кліше в акті освідчення в коханні) (О. Селіванова).

6. Визначте серед наведених слів та висловів мовні кліше. Скажіть, які з них доцільно вжити в учнівському творі, а які — в офіційному документі. Усно складіть кілька речень з цими висловами.

Доводжу до Вашого відома, беручи до уваги, такі персонажі, слухай-но, вищезазначені причини, манюсінький, тому що, у зв’язку з, розкажу, факт, згідно з наказом, обґрунтувати свою думку, багато працювати, стан довкілля, відчуття болю, вжити заходів.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть з творів української літератури 10 приказок та прислів’їв, які стосувалися б різних професій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити