Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 1. ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. СУЧАСНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА: СЛОВНИКИ, ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА (ЗОКРЕМА НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ)

Мета: формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє суть понять «лексикографія», «словник», «довідник», «довідкова література»;

діяльнісна складова: володіє ефективними прийомами пошуку необхідної інформації в різних лексикографічних джерелах, зіставляє й аналізує її; користується за потреби, лексикологічними джерелами, виділяє необхідну інформацію з лексичних словників різного типу і довідників, зокрема мультимедійних;

ціннісна складова: усвідомлює важливість потреби пошуку додаткової інформації для розв'язання навчальних завдань і самостійної пізнавальної діяльності.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

► Прокоментуйте вислови. Наведіть приклади з історії чи власного життєвого досвіду до кожного з них

1. Мова — засіб мислення. 2. Мова — засіб спілкування. 3. Мова — засіб оволодіння досвідом людства.

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Привіт, проблемо!

► Прочитайте статтю 10 Конституції України. Проведіть спостереження у вашому місті чи селі: з’ясуйте, у якій сфері (освіти, діяльності державних та адміністративних органів, у сфері виробництва, науки й техніки, культури й мистецтва, ЗМІ й под.) дотримано виконання положень Основного Закону, а в якій — ні. Які заходи щодо його виконання ви пропонуєте?

Стаття 10. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (Конституція України).

Мозковий штурм

► Підготуйте усне повідомлення про словники української мови. Наведіть приклади словників, які ви вже знаєте, розкажіть про їхнє призначення.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного мовознавця

► Ознайомтеся з одним із тлумачних словників. Підготуйте лінгвістичну довідку про особливості його будови, призначення та сферу використання.

► За зразком статті тлумачного словника поясніть значення слів бавитися, достеменно, квапитися, клаптик, легіт.

► Ознайомтеся з одним із орфографічних словників. Підготуйте лінгвістичну довідку про особливості його будови, призначення та сферу використання. Складіть словникову статтю до слів зірвиголова, осоння, зрештою, достеменно.

Лінгвістичний практикум

Електронний словник — комп’ютерна база даних, що містить в особливий спосіб закодовані словникові статті, що дають змогу здійснювати швидкий пошук потрібних слів, часто з урахуванням морфологічних форм і з можливістю пошуку словосполучень (прикладів вживання), а також з можливістю зміни напряму перекладу (наприклад, українсько-російський або російсько-український).

► Знайдіть у Вікіпедії перелік словників української мови всіх видів. Оберіть тип словника, ознайомтеся зі структурою електронних словників за покликанням на сторінці Вікіпедії. Чи легко ними користуватися? Які труднощі у вас виникли?

Мистецтво переконувати

► Подискутуйте з однокласниками, висловивши свої міркування на тему: «Словники ХХІ століття: друковані чи електронні видання?»

V. ПІДСУМОК УРОКУ

✵ Сьогодні на уроці я дізнався (лася), що...

✵ Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток

Тексти для диктантів

ЗАЛИШАЄТЬСЯ УКРАЇНЦЕМ

За океаном, в Едмонтоні у Канаді живе поет Яр Славутич. На далекому континенті наш земляк і сьогодні невтомний і послідовний навчитель, глашатай усього прекрасного, що є в Україні: мови, звичаїв, культури і побуту. Григорій Жученко (справжнє прізвище) родом із Херсонщини. А канадцем став через недолю. Давно те було. У Запоріжжі закінчив середню школу і педінститут. Учителював. У 1933-му від голоду померли дід, баба, маленька сестричка. Під час війни фашисти спалили село Слобідку на Чернігівщині,— так помстилися підпільникам, де Яр Славутич командував одним із підрозділів «Чернігівської Січі». У полум’ї лихоліття загинули його дружина і донька, яка народилася вранці, а згоріла разом із матір’ю після обіду.

Сьогодні його знає вся Україна і світ. Північний холодний Едмонтон став для нього теплою домівкою, землею, де розквітнув його талант письменника, ученого, педагога, видавця, редактора, громадського і культурного діяча. Його твори й ім’я ввійшли в антології, енциклопедії, словники, довідники. Десятки поезій стали піснями, які співають і в Україні, і в Канаді. Твори нашого земляка перекладено 11 мовами світу (За Н. Руденко; 166 сл.).

***

Ця сосна, гніздо й мешканці його — продовження меморіалу. І сосна, і черідка дубів, що тягнеться від сосни до річки. Дуби на піщаному згір’ї ростуть буйно, докопалися корінці до соків заплави і щедро вигнали листя, що прикрило жовті горбки і сіру бетонну рівнину масивних меморіальних дощок, на яких викарбувано шістсот сімдесят шість прізвищ жертв фашистської розправи. Стоїть віддалік сосни і обеліска вилитий з червоного бетону хлопчик-підліток, один із брацаловицької дітвори, якої перед війною щедро понаносили в селянські хати лелеки. Велике було село — понад двісті дворів, і в кожній хаті діти, багато дітей.

Молодий скульптор увіковічнив трагічну долю хлопчика, який у грудні 1943 року, коли тут карателі розправлялися з мирними жителями, вихопився із сарая, де горіли люди, і побіг узгір’ям. Та там і лишився, там його наздогнала куля (За А. Адамовичем; 152 сл.).Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити