Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 11. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ. КАЛЬКИ З ІНШИХ МОВ, НЕДОРЕЧНЕ ВЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ У НЕВЛАСТИВОМУ ЇМ ЗНАЧЕННІ

Мета: ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє суть поняття «порушення лексичної норми», пояснює найпоширеніші випадки порушення лексичної норми;

діяльнісна складова: дотримується лексичної норми в усних і писемних висловленнях; уживає слова відповідно до їхніх лексичних значень, дотримується лексичної сполучуваності слів; виявляє й усуває порушення лексичних норм, норм слововживання;

ціннісна складова: виявляє в текстах та обґрунтовує особистісні й загальнолюдські цінності; висловлює власне розуміння цінностей.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

► Знайди помилку! Неправильно дібрано український відповідник до запозиченого слова:

плац — площа; сек’юриті — охорона; бібліофіл — книгознавець; блеф — обдурювання; бонна — вихователька; бенкет — свято; гіпербола — перебільшення; меценат — покровитель; рюкзак — наплічник; флексія — корінь; аеродром — летовище; гелікоптер — вертоліт; ґуру — наставник; вібрація — коливання; графіті — буква; дефіс — риска; інструкція — вказівка; коаліція — об’єднання; альянс — союз; інвестор — покровитель.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне дослідження

Прочитайте речення. Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.

1. Будівельники збудували багато будинків, шкіл і розважальних центрів. 2. У березні місяці неочікувано повернулися холоди. 3. У цьому саду росло багато дерев і вишень. 4. У школі я дружу з моїм приятелем Сашком.

Робота в групах

► Прочитайте. Чим відрізняються подані синоніми? З якими стилями мовлення пов’язується їхнє використання? Зробіть висновок про недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні.

I. Візит, відвідання; володар, владар; здібність, дар; архітектор, зодчий; пам’ятник, монумент, мавзолей; мати, матір; рука; світанок, світань; подорож, вояж; учити, зубрити; хворий, слабий.

II. Друг, друзяка; перемогти, подужати; переможний, звитяжний; допомагати, пособляти; говорити, базікати; фіолетовий, фіалковий; тире, риска; холод, стужа, алое, столітник.

Робота з текстом

► Прочитайте текст і візьміть до відома викладену в ньому інформацію.

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ

Треба остерігатися так званих «удаваних друзів перекладача», тобто слів, які в різних мовах звучать однаково, але мають різні значення. Приміром, giftанглійською означає «сувенір», а по-німецьки це — «отрута». На подібному піймалася парфумерна компанія Clairol, представляючи в Німеччині сухі дезодоранти MistStick. Mist англійською перекладається як «туман», а німецькою це — «гній».

Компанія Coca-Cola тривалий час не могла дібрати собі назви для продажу в Китаї. Китайці вимовляють назву цього напою як «Кекукела», що означає «кусай воскового пуголовка». Компанія перебрала 40 тисяч варіантів написання своєї торговельної марки, перш ніж було вибрано «Коку Коле», що означає «щастя в роті».

Ще одна мовна пастка — фразеологізми, прислів’я і приказки. Професійному перекладачеві необхідно знати, що «сім п’ятниць на тиждень» англійською звучатиме rainatseven, fineateleven (о сьомій — дощ, об одинадцятій — погідно), «буде і на нашій вулиці свято»—everydoghashisday (у кожного собаки є свій день), «дощ ллє як з відра»—itrainscatsanddogs (дощ іде котами й собаками), «після дощику в четвер», «коли рак свисне»—whenpigsfly (коли свині полетять), «ложка дьогтю в бочці меду» aflyintheointment (муха в бальзамі), «ставити крапки над і»—doyouri’sandcrossyourt’s (постав крапки над і та рисочки на t).

Відомий випадок, коли в англійське прислів’я likecureslike («подібне лікується подібним» або «клин клином вибивають») винахідливий студент на екзамені переклав так: «Любити, лікуватися і знову любити» (За І. Петровим).

Мовний інтенсив

► Прочитайте. Розкрийте значення фразеологізмів.

✵ Піймати на слові.

✵ Грати словами.

✵ Зимувати на кожному слові.

✵ Кидати слова на вітер.

✵ Ковтати слова.

✵ Ловити кожне слово.

✵ Не лізе за словом до кишені.

✵ Слово в слово.

✵ Цідити слово за словом.

✵ Витягати слова з рота.

Мистецтво переконувати

► Добір і складаннялінгвістичних мініатюр про правильність мовлення. Які з фразеологізмів попередньої вправи доцільно використати у творі?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Відкритий мікрофон

✵ Які були труднощі протягом уроку? Чому? Як їх подолати?

✵ Головний результати моєї роботи на уроці — це...

✵ Ці знання і вміння я обов’язково використаю...

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити