Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 12. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ Й АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. УЖИВАННЯ СЛІВ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ВІДПОВІДНО ДО ЇХНЬОГО СТИЛІСТИЧНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ

Мета: формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки; розвиток логічного і критичного мислення, творчої уяви; формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння усвідомленню краси й естетики української мови.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє суть понять «порушення лексичної норми», «фразеологізми», «стилістичне забарвлення фразеологізмів»; визначає роль і доречність використання фразеологічних засобів мови, стилістичну функцію їх; розуміє відмінності між лексичними, фразеологічними синонімами; доречно використовує їх у тексті; усвідомлює відмінність між фразеологічними синонімами й антонімами;

діяльнісна складова: виявляє й усуває порушення лексичних норм, норм слововживання; оцінює власне й чуже мовлення з погляду точного, доречного й виразного слововживання; висловлює критичне ставлення стосовно вживання українських слів у невластивому їм значенні, невмотивованого використання запозичень;

ціннісна складова: усвідомлює важливість потреби пошуку додаткової інформації для розв'язання навчальних завдань і самостійної пізнавальної діяльності; зберігає необхідні лексикографічні видання, цінну інформацію на персональному комп'ютері, у домашній бібліотеці.

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

► Прокоментуйте написи у міській маршрутці: як вони узгоджуються з поняттям загальної та мовленнєвої культури, як вони характеризують водія. Які написи варто переформулювати, а які зняти? Обґрунтуйте свій вибір.

✵ Кількість міст для сидіння — 24.

✵ Вартість проїзду 4 гривни.

✵ Хочеш вийти — кричи.

✵ Про зупинку повідомляйте завчасно й голосно.

✵ Немає грошей — іди пішки.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Привіт, проблемо!

► Прочитайте. Розкрийте значення фразеологізмів. У текстах яких стилів мовлення вони вживаються? За потреби скористайтеся фразеологічним словником.

· Брати слово.

· Вітальне слово.

· Вступне слово.

· Надавати слово.

· Напутнє сово.

· Просити слова.

· Чесне слово.

· Повірити на слово.

· Слово має.

· Вірити на слово.

· Доотриматися слова.

· Слово честі.

Робота з підручником

► Прочитайте в підручнику лінгвістичну довідку. Розкажіть про основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів; уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного мовознавця

► Доберіть синоніми до фразеологізмів. Поясніть їх.

Загнати на слизьке, блакитна кров, як шилом патоки вхопити, як торішні бублики, несолоно сьорбавши, вергати громи.

► Доберіть антоніми до фразеологізмів. Поясніть їх.

Голова на плечах, важкий на руку, хоч греблю гати, ляси точити, як у Христа за пазухою, втелющити в голову, язик без кісток, від горшка два вершки.

► Перегляньте блок телереклами й підрахуйте, скільки фразеологізмів прозвучало за 5-7 хв. Яка роль стійких висловів у мовленні?

Мистецтво переконувати

► Складання тексту рекомендаційного характеру «Як уникати конфліктів з друзями».

V. ПІДСУМОК УРОКУ

✵ Сьогодні на уроці я дізнався (лася), що...

✵ Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток

Текст для диктанту

ІЗ СУЗІР’Я ВИДАТНИХ

Дитинство і юнацькі роки Івана Мар’яненка пройшли під безпосереднім впливом видатного майстра сцени, його рідного дядька Марка Лукича Кропивницького. Серйозно і вдумливо ставився небіж до роботи геніального артиста, і це, безумовно, відбилося на загальній культурі молодого актора. Сценічну діяльність Іван Олександрович почав у трупі свого дядька в Києві, де працював до 1898 року. Відкрили сезон безсмертною «Наталкою Полтавкою» з Мар’яненком у ролі Миколи. Це був великий іспит, проте театрали бачили в цій ролі Садовського. Дебютант грав стримано, але поступово ввійшов у роль і вже не приховував своїх здібностей ні в живих діалогах, ні в ліричних оповідях про своє бурлацьке життя. Глядачеві було ясно, що перед ним справжній артист з прекрасними зовнішніми даними і великими перспективами. Мар’яненкові тоді минуло 25 років, у кожній новій ролі актор виявляв нові риси свого обдарування. За шістдесят три роки щирого служіння Мельпомені Іван Олександрович створив понад триста образів у різних жанрах драматичного мистецтва — від трагедії до водевілю. Іван Олександрович Мар’яненко виховав не одне покоління майстрів української сцени (За А. Шелест; 162 сл.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити