Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 13. УТВЕРДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ)

Мета: формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє суть понять «лексикографія», «словник», «довідник», «довідкова література»;

діяльнісна складова: володіє ефективними прийомами пошуку необхідної інформації в різних лексикографічних джерелах, зіставляє й аналізує її; користується у разі потреби, лексикологічними джерелами, виділяє необхідну інформацію з лексичних словників різного типу і довідників, зокрема мультимедійних;

ціннісна складова: усвідомлює важливість потреби пошуку додаткової інформації для розв'язання навчальних завдань і самостійної пізнавальної діяльності.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

► Прокоментуйте вислів. Наведіть приклади з історії чи власного життєвого досвіду, які підтверджують актуальність порушеною Ліною Костенко проблеми мовної пасивності українців.

Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна й на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу (Л. Костенко).

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Привіт, проблемо!

► Прочитайте виразно поезію сучасної поетки. До чого закликає й від чого застерігає авторка? Як ви розумієте заклик «Не цурайся слів»?

БЕРЕГТИ СЛОВА... СТЕРЕГТИСЯ СЛІВ.

Бо слова, це ліки і пекучий трунок.

Слово — мить життя і печать віків.

Слово — крик зневіри.

Слово — порятунок.

Слово — щедрий дар.

Слово — фальш і лжа.

Слово — дар Богів, що дістали люди.

Чисте, як дитя.

Мудре, як життя —

Слово злом стає на вустах Іуди.

Кине до землі, здійме вище хмар.

Слово — оберіг, твоя суть і гідність.

Не цурайся слів і шануй цей дар.

Слово, це зерно, твій засів у вічність

М. Морозенко

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного мовознавця

► Прочитайте. Назвіть слова, ужиті в переносному значенні. З якою метою автори використовують їх?

Текст 1

Письменникові багато треба вчитися в землероба. І найперше — прополюванню. Придивіться, як безмилосердно прополює городник свої грядки — все кволе, зайве, незріле — геть з поля! А як нещадно обрізує виноградар лозу, залишаючи, здавалося б, потворні цурпалочки... Читаєш не раз книгу і бачиш, як тут мало пололи, обрізали. Здорове й сильне «заглушили» бур’яни, чагарники (М. Дочинець).

Текст 2

НЕ БІЙТЕСЬ ЗАГЛЯДАТИ У СЛОВНИК

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад.

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

М. Рильський

► Висловіть свої міркування щодо утвердження лексичної норми в словниках і в мовленні носіїв мови.

Лексикографічний практикум (робота в групах)

► Пригадайте відомі вам прийоми тлумачення лексичного значення слова. Об’єднайтеся в групи, оберіть із переліку слова для пояснення лексичного значення слів. Із кожним словом складіть і запишіть словосполучення.

Літепло, мушля, зашарітися, шаленіти, паленіти, цибатий, отава, купина, узбіччя, легіт, торік, перезва, второпати.

► Доберіть до дієслів, що є у складі словосполучень, синоніми. Які із синонімів є власне українськими словами? У разі потреби зверніться до словника синонімів.

Нехтувати порадою, неволити до роботи, незчутися з радості, не вгавати у розмові, непокоїтися за близьких.

Лінгвістичний практикум

► Випишіть із мовлення відомих людей на радіо, телебаченні, інших ЗМІ приклади недбалого поводження зі словом (порушення норм сучасної літературної мови).

Мозковий штурм

► Прокоментуйте особливості слововживання слів нездужати — не здужати, неславити — не славити, непокоїтися, — не покоїтися.

Мовознавчий проект

► Підготовка проектів «Музей одного слова» (систематизація інформації про певне слово з різних лексикографічних джерел).

Мистецтво переконувати

► Виступ під час дискусії «Грубість — духовна слабкість чи демонстрування сили?»

V. ПІДСУМОК УРОКУ

✵ Сьогодні на уроці я дізнався (лася), що.

✵ Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити