Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 14. КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТУВАННЯ)

Мета: перевірити сформованість умінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності ситуації та сфери спілкування; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, використовувати її в самостійно створених висловленнях різних типів, стилів і жанрів.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: знає та пояснює лексичне значення слів і фразеологізмів; називає групи лексики;

діяльнісна складова: доцільно використовує в мовленні різні групи лексики, фразеологізми; визначає й аргументує належність слова до певної групи лексики; здійснює адекватний добір слів для складання висловлення певного змісту та стилю;

ціннісна складова: виявляє прагнення поліпшувати власне мовлення, добирати адекватні змістові висловлення слова та фразеологізми; усвідомлює необхідність грамотного письма як важливої характеристики особистості.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Тестові завдання

Варіант 1

1. Лексичне значення слова хвацький

А скупий;

Б галасливий;

В вправний;

Г веселий.

2. Позначте фразеологізм, який є синонімічним фразеологізму велике цабе.

А Велике ледащо;

Б велика птиця;

В велика риба;

Г велика людина.

3. Правильно вжито іменник у словосполученні...

А президентська компанія;

Б інформаційна кампанія;

В кампанія злодіїв;

Г посівна компанія.

4. На основі синонімії утворений вислів.

А З пустого в порожнє не переллєш.

Б Битий небитого везе.

В Один в полі не воїн.

Г Легше брати, ніж віддавати.

5. На рекламному щиті допущено порушення норм.

А орфографічних;

Б лексичних;

В пунктуаційних

Г граматичних.

6. Установіть відповідність між запозиченими словами і їхніми українськими відповідниками.

1 Реставрація

А Зародок

2 Ембріон

Б Захисник

3 Адвокат

В Відновлення

4 Девальвація

Г Знецінення

У завданнях 7-9 на місці крапок допишіть варіанти відповідей чи завдання так, щоб можна розв'язати тест. Укажіть правильні відповіді.

7. Антонімом до фразеологізму підкручувати гайки є зворот

А________________________________________________ ;

Б____________________________________________ ;

В________________________________________________ .

8. Укажіть значення фразеологізму  .

А лицемірити;

Б злитися;

В гніватися;

Г тремтіти.

9. Усі слова є однозначними в рядку

А________________________________________________ ;

Б____________________________________________ ;

В________________________________________________ .

10. Напишіть есе (1-2 стор.) «Прекрасна мить життя», «Чарівність і могутність слова», використовуючи багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми, слова в переносному значенні з урахуванням стилю мовлення.

Варіант 2

1. Позначте значення слова гаптувати.

А Вишивати;

Б в’язати;

В ткати;

Г плести.

2. Позначте фразеологізм, який є синонімічним фразеологізму грати на нервах.

А Обламати крила;

Б пустити півня;

В діймати до живого;

Г грати першу скрипку.

3. У реченні «Перед очима ... безкраї простори степу» пропущено слово.

А Встають;

Б повстають;

В постають;

Г стають;

4. Слово музичний(-а, -е) поєднується з усіма словами окрім...

А слух;

Б репертуар;

В інструмент;

Г училище.

5. Установіть відповідність між запозиченими словами і їхніми українськими відповідниками.

1 Руфер

2 Чизкейк

3 Моніторинг

4 Паритет

А Сирник

Б Рівність

В Спостереження

Г Дахолаз

6. На рекламному щиті допущено порушення норм..

А орфографічних;

Б лексичних;

В пунктуаційних

Г граматичних.

У завданнях 10-12 на місці крапок допишіть варіанти відповідей чи завдання так, щоб можна розв'язати тест. Укажіть правильні відповіді.

7. Антонімом до фразеологізму зуби з’їсти є зворот

А_________________________________ ;

Б_________________________________ ;

В_________________________________ ;

Г       .

8. Укажіть значення фразеологізму _______________________________________________.

А стомитися;

Б злитися;

В кричати

Г радіти.

9. Усі слова є однозначними в рядку

А_________________________________ ;

Б_________________________________ ;

В_________________________________ .

10. Напишіть есе (1-2 стор.) «Прекрасна мить життя», «Чарівність і могутність слова», використовуючи багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми, слова в переносному значенні з урахуванням стилю мовлення.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити