Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 19. ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ВИСТУПУ

Мета: формування у школярів компетентностей у дотриманні норм української літературної вимови, виправдано користуватися засобами мови в різних сферах спілкування.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє зміст роботи мовця на кожному етапі підготовки виступу, добирає переконливі аргументи до поданої тези, аналізує мовленнєві ситуації;

діяльнісна складова: використовує подані ключові слова при підготовці промови за планом, висловлює свої пропозиції, уміє працювати зі словниками;

ціннісна складова: усвідомлює потребу у вивченні літератури з риторики, необхідність знання термінології й оволодіння практичними навичками для поліпшення свого мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Ситуативні завдання

► Вирішити подані ситуативні завдання, записати відповіді в таблицю.

Мовленнєва ситуація

Відповідь

1. У вас прекрасний настрій. Ви хочете сказати комплімент. Запишіть 10 формул-компліментів


2. Ваша проблема в спілкуванні — невміння відмовляти. Складіть і запишіть 5 формул відмови в чомусь.


3. Ви зробили комусь послугу. Вам висловлюють подяку. Запишіть не менше 10-ти словосполучень, які, на вашу думку, може використати той, кому ви зробили послугу


4. Яку з форм ввічливості ви використовуєте найчастіше у своєму мовленні? Уявіть, що ви з проханням звернулися до однокласниці. З чого почнете розмову?


5. Змоделюйте словесний портрет ідеального мовця (слухача)


Не бійся заглядати у словник

► Користуючись словником синонімів, пояснити значення слів.

Автобіографія, життєпис, біографія; гуманний, гуманістичний; дефект, недолік, вада; застосовувати, вживати, використовувати; корективи, поправки, виправлення, зміни; значна кількість, багато, чимало, немало.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-характеристика

► Розглянути таблицю, визначити зміст роботи на кожному етапі підготовки виступу.

Докомунікативний

Комунікативний

Посткомунікативний

1. Визначення теми і мети виступу

Проголошення промови

Аналіз промови

2. Оцінювання аудиторії (віковий склад, освітній рівень, соціальний статус) й обстановки

Поведінка оратора, керування аудиторією


3. Добір матеріалу (виписки, цитати)

Техніка виголошення промови


4. Систематизація матеріалу (план, тези, тематичні слова), створення тексту (вибір мовних засобів)

Відповіді на запитання, ведення полеміки


5. Репетиція (обмірковування стилю поведінки та зовнішнього вигляду)Риторичний Олімп

► Опрацювати текст. Які вимоги ставляться до виступу? Зафіксувати їх у вигляді стислого плану.

У риториці на першому місці за важливістю є зміст письмового тексту чи промови з певної теми, який може забезпечити лише добре обізнана людина. Цицерон з цього приводу зауважував: «Промова повинна розцвітати й розгортатися на основі повного знання предмета; коли ж за нею не стоїть зміст, засвоєний та пізнаний оратором, то словесне її вираження уявляється пустою дитячою балаканиною». Найважливіші показники змісту — його багатство, глибина, новизна. Тому ораторові, щоб забезпечити ці ознаки тексту виступу, необхідно мати широкий кругозір, добру фахову підготовку, тобто, з одного боку, знати трохи про все, а з другого — все про дещо. Для цього потрібно регулярно читати пресу, популярні наукові тижневики та спеціальні журнали й книги, стежити за передачами по радіо й телебаченню, за політичним, громадським, культурним та спортивним життям, за технічним розвитком, володіти вмінням пошуку інформації в Інтернеті. Потрібно дивитися фільми, театральні вистави, відвідувати концерти, музеї, виставки тощо, аналізувати оцінки їх критиками. Це збагатить ваш духовний світ, полегшить пошук матеріалу для виступу.

Пошук матеріалу для виступу називають інтенцією. Виробіть звичку постійно збирати і впорядковувати важливу й цікаву інформацію в спеціальній картотеці. Не забувайте при цьому вказувати джерело інформації.

Дібравши потрібний матеріал, оратор має підготувати текст виступу. Насамперед належним чином дібраний зміст необхідно розташувати. Розташування матеріалу (вступ, виклад, розробка теми, висновки) називають диспозицією.

Логіка викладу матеріалу залежить передусім від провідного типу мовлення. Так, якщо це розповідь, то її будова складається з таких елементів: вступ, зав’язка, розвиток дії, кульмінація і розв’язка.

Багатство, глибину і стрункість викладу змісту промовець може забезпечити лише тоді, коли добере відповідне мовне оформлення, яке має бути правильним, виразним, доцільним, точним, багатим, свіжим, довершеним. Досконалий за змістом, будовою, мовним оформленням текст треба виголосити майстерно, переконливо (За Л. Скуратівським).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного лінгвіста

► Прочитати поданий план виступу. Визначити ситуацію та мету спілкування. Виголосити невелику промову за планом, використовуючи подані ключові слова.

1. Гості міста — представники волонтерських організацій Європи.

2. Любов до своєї справи.

3. Батьківщина пам’ятає своїх дітей.

4. Місто раде зустріти гостей.

5. Краса рідної природи.

6. Пам’ятки історії та культури.

7. На три дні гостей гостинно приймуть в українських сім’ях.

8. Мандрівка українською землею продовжиться відвіданням Києва та Львова.

Ключові слова: українські волонтери; рідні діти; довгождана зустріч; місто підготувалося; краєвиди, обійстя, майдани і вулиці; пам’ятні місця, історичні пам’ятки, музеї, галереї, мистецькі скарби, витвори народного генія, відчуття краси і гармонії; вроджений смак, вишуканість, майстерність, гостинність, очікує Львів.

Розумне перо

► Відредагувати й записати речення.

1. Оратор задів самолюбство декого з аудиторії.

2. Незнання мовних норм може принести неприємності.

3. Ян Коменський був великим педагогом усього педагогічного світу, особливо чеського.

4. Оратор звернув увагу, що в залі присутня більша половина аудиторії.

5. Лише той може перебувати в мирі з самим собою і з оточуючим світом, хто досяг миру і спокою духа.

Творча студія

► Продовжити подані речення, додавши аргументаційну частину.

1. Читання книг — корисне заняття, оскільки ...

2. Проліски і підсніжники не можна рвати, тому що ...

3. Ніколи не зупиняйся перед труднощами, адже .

4. Андрій справжній друг, тому що ...

5. Треба щодня гуляти на свіжому повітрі, бо ...

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Незакінчене речення

► Висловити свої враження від уроку, продовживши речення:

· Я знаю ...

· Я зрозумів (зрозуміла), що ...

· Найбільші труднощі я відчув (відчула) ...

· Мені б хотілося ще ...

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати афоризми, які, на вашу думку, можна використати, готуючи виступ: а) про письменника; б) про моральні цінності; в) про мистецтво.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити