Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 2-3. ІНФОРМАТИВНА Й НОРМАТИВНА ФУНКЦІЇ СЛОВНИКІВ. ОСНОВНІ ТИПИ. ДОВІДКОВІ МЕДІАРЕСУРСИ

Мета: формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки; розвиток логічного і критичного мислення, творчої уяви; формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння усвідомленню краси й естетики української мови.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє суть понять «словник», «довідник», «довідкова література»; називає основні типи словників;

діяльнісна складова: володіє ефективними прийомами пошуку необхідної інформації в різних лексикографічних джерелах, зіставляє й аналізує її; користується за потреби, лексикологічними джерелами, виділяє необхідну інформацію з лексичних словників різного типу (тлумачного, словника синонімів, антонімів, іншомовних слів, фразеологічного та ін.) і довідників, зокрема мультимедійних;

ціннісна складова: усвідомлює важливість потреби пошуку додаткової інформації для розв'язання навчальних завдань і самостійної пізнавальної діяльності; зберігає необхідні лексикографічні видання, цінну інформацію на персональному комп'ютері, у домашній бібліотеці.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

► Як ви розумієте вислів екологія слова?

► Поспостерігайте за мовленням своїх однокласників. Запишіть приклади, що не відповідають нормам сучасної української літературної мови. Доберіть правильні відповідники. За потреби скористайтесь словниками чи довідниками.

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Привіт, проблемо!

► Розгляньте різні варіанти тлумачення значення слова різними способами. З’ясуйте, який варіант є доцільнішим під час пояснення слів і виразів водоспад, долина, зелений розмай, маківка гори, полонина, праліс.

1. Демонстрація предмета чи малюнка.

2. Добір синонімів, антонімів.

3. Використання контексту.

4. Коротке описове пояснення.

5. Використання словника.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лексикографічний практикум

► Прочитайте анотації до сучасних видань словників і довідкової літератури (за матеріалами сайту bukva.ua). Якими з них ви користуєтеся для вдосконалення свого мовлення? З якими хотіли б ознайомитися? Чим ці видання відрізняються від академічних?

1. Яковлева А., Афонська Т. Сучасний тлумачний словник української мови. 55 000 слів.

Пропонований тлумачний словник містить 55 000 реєстрових слів і словосполучень найуживанішої лексики розмовної мови, книжної сфери, термінологічної лексики. До багатьох термінів або іншомовних слів подано українські відповідники. У словник уведено також значну кількість слів іншомовного походження, що зумовлюється загальною комп’ютеризацією й насиченістю ефіру й періодичних видань інтернаціональною лексикою і термінологією, яку можна почути у щоденному спілкуванні, прочитати в газетах або журналах, побачити на рекламних щитах і вивісках крамниць. Основний принцип і оригінальність словника — це тлумачення основного слова синонімами, які з’ясовують найтонші його значення, та фразеологізми. До багатьох слів подано граматичні форми, що значно розширює сферу охоплення лексики української мови.

2. Береза Т. Словник вишуканої української мови.

Словник вишуканої української мови — данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують докладними ілюстраціями до цього видання. Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона,— таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII — XXI століть. Понад 1500 словникових одиниць дозволяють користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

3. Береза Т. Слова, що нас збагачують.

«Слова, що нас збагачують» — словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті, а почасти несправедливо «викоренені» з народної свідомості, слова у нашій мові. Автор звертається до творчості майстрів художнього пера та літературного перекладу, щоб читач наснажився різнобарв’ям словотвору рідної мови, її синонімічною розлогістю та величчю. Подані словникові одиниці, безумовно, збагатять словниковий запас кожного користувача та заохотять говорити рідною мовою якнайвишуканіше. Словник є продовження праці «Гарна мова — одним словом», виданої в рамках спільного лексикографічного проекту «Авторської кухні словників» та видавництва «Апріорі».

4. Різників О. Одноримки. Словник омонімів та схожословів.

Ця книжка — словник омонімів та омонімічних форм — схожих слів, слів-близнят, слів «обоє рябоє» за вимовою та написанням, але відмінних за значенням. Проілюстровано схожослови одноримками — віршиками-мі- ніатюрами з омонімічними римами. Лексичні омоніми, здебільшого, взяті з 11-томного Словника української мови, складають чи не менше половини поданих тут схожословів. Решта — слова, які стають схожими, омонімічними, при словозмінах, власне омофонами, омоформами. Охоплено максимум схожих слів, уживаних в українській мові. Амплітуда змісту одноримок обмежена омонімічною римою, але досить широка — серйозне, поважне, жартівливе, смішне, каламбури, гра слів, а то й просто ілюстрація схожословів. Адресується школярам, студентам, широкому колу читачів, передусім шанувальникам рідної мови.

5. Береза Т. Мовою бестселерів. Сучасний словник живої мови.

Сучасний словник живої мови «Мовою бестселерів» розкриває фразеологічне багатство рідної мови. Автор опрацював близько 3000 усталених та оказійних висловів української та світової літератури. Словник занурить вас у безмежний океан фразеологізмів. 600 творів від найкращих майстрів художнього пера роблять це ювілейне авторське видання правдивим сучасним бестселером!

6. Береза Т. Мова — не калька (Говорімо гарною українською).

Сучасний словник гарної української мови «Мова — не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця. Призначений для найширшого кола шанувальників української мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів, урядовців, ділових людей, учених, письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій і видавництв тощо, одне слово, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності.

Лабораторія юного мовознавця

► Прочитайте слова й запишіть ті, значення яких вам незрозуміле. Для їх пояснення зверніться до тлумачного словника або до одного з довідкових видань. Якщо у вас немає друкованого видання, скористайтеся електронним варіантом (режим доступуsum.in.ua).

Галасвіта, горілиць, видолинок, достеменно, дошкуляти, забарився, заввиграшки, зоряниця, каблучка, навзнак, непереливки, осоння, свавілля, серпанок.

► Укладання словників-мінімумів «Складні випадки наголошування», «Незнайомі слова».

Робота з текстом.

► Прочитайте текст. Зробіть висновок про важливість умінь систематизувати, зіставляти, аналізувати, узагальнювати й використовувати інформацію, яка міститься в лексикографічних джерелах, довідниках, ресурсах мережі Інтернет.

ШУКАЙ І ЗНАХОДЬ

Яка найвища будівля у світі? Чого найбільше бояться комарі? Як швидко запам’ятовувати іноземні слова? Ще двадцять років тому вам довелося б витратити не одну годину на пошук відповідей на ці запитання. Та з появою інтернет-пошуковиків їх можна знайти за лічені секунди. Інтернет зробив справжню революцію в пошуку інформації. У світі зареєстровано понад мільярд сайтів (станом на серпень 2016 року). Фантастичне зростання кількості інформації — це водночас погана й хороша новина. Погана — бо неякісної інформації більшає, й це ускладнює пошук якісної. Хороша — бо існують пошуковики, які за двадцять років навчилися ефективно фільтрувати необхідну інформацію.

Після натискання кнопки «Пошук» тисячі комп’ютерів за менш ніж секунду видають результати. 1998 року на один пошук витрачалося до 10 секунд.

На результати пошуку впливає не лише збіг ключових слів, а й рейтинг сайту. Цей рейтинг визначається популярністю, згадуваністю, тривалістю перебування, глибиною сайту тощо. Логіка така: якщо сайт цікавий багатьом користувачам — має сподобатися й вам. Особливу вагу має заголовок на сторінці. Що точніше він збігається із запитом, то більше шансів побачити його першим у результатах (За матеріалами сайту http://mediadriver.online).

Мистецтво переконувати

► Прокоментуйте висловлювання «Подвиг лексикографа йде слідом за подвигами Геракла».

V. ПІДСУМОК УРОКУ

✵ Сьогодні на уроці я дізнався (лася), що...

✵ Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити