Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 22. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ. КОМУНІКАТИВНИЙ НАМІР. МОВЛЕННЄВИЙ ВЧИНОК. МОВЛЕННЄВА ПОДІЯ

Мета: формування в учнів компетентностей доцільно й виправдано вибудовувати стратегію мовленнєвої поведінки і користуватися правилами комунікативних дій.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: знає визначення термінів, уміє самостійно працювати з довідковою інформацією, розрізняє вказані поняття і вміє самостійно виконати комунікативне завдання;

діяльнісна складова: складає план виступу, добирає переконливі докази для аргументації власної позиції, зіставляє різні тактики мовленнєвої поведінки;

ціннісна складова: усвідомлення потреби розширювати свій словниковий запас, добирати різні стратегії й тактики впливу на адресата в ситуації спілкування.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Лексична розминка

► Пояснити лексичне значення слів. У разі необхідності звернутися до тлумачного словника.

Лейтмотив, анахронізм, аномалія, анотація, аншлаг, апофеоз, асиміляція, девальвація, дифірамб, пацифізм, протекція, раритет, фоліант, рецидив, поліглот, дискримінація, боа, ефемерний, імпозантний.

Довідка. Лейтмотив — основний мотив, основна тема; анахронізм — пережиток старовини; аномалія — відхилення від норми, неправильність; анотація — короткий виклад змісту книги, статті; аншлаг — оголошення про те, що всі квитки (на виставу, концерт тощо) продані; апофеоз — прославлення когось чи чогось; асиміляція — уподібнення; девальвація — знецінення; дифірамб — перебільшена похвала; пацифізм — рух, світогляд, що ґрунтується на засудженні будь-яких воєн; протекція — покровительство кому-небудь у чому-небудь; раритет — рідкісна річ; фоліант — книга великого формату; рецидив — повторний прояв чого-небудь, зокрема хвороби; поліглот — людина, що знає багато мов; дискримінація — обмеження у правах, позбавлення рівноправ’я; боа — жіночий шарф із хутра чи пір’я; ефемерний — скороминущий, примарний, нереальний; імпозантний — той, хто здатний імпонувати, справляти позитивне враження, викликати повагу.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Студія красномовства

► Скласти план виступу на одну з тем: а) «Портрет справжнього чоловіка»; б) «Портрет справжньої жінки»; в) «Взірець інтелігентності»; г) «Людина- професіонал». Пункти плану сформулювати у формі тез. Подумати над прикладами: кого з відомих особистостей, літературних героїв; кіногероїв ви згадаєте у своєму виступі.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного дослідника

► Опрацювати теоретичний матеріал, розміщений на інформаційних картках. Під час читання зробити такі позначки і пояснити їх:

V — інформація відома;

+ — нова інформація;

! — найбільш важливі думки;

? — інформація, яка виявилася несподіваною.

Інформаційна картка № 1

Комунікативна стратегія — це правила й послідовності комунікативних дій, яких дотримується адресант для досягнення комунікативної мети. Мовленнєва стратегія — це загальний план досягнення мети мовленнєвої діяльності в певній комунікативній ситуації.

Мовленнєва тактика становить сукупність послідовних конкретних дій мовця, спрямованих на досягнення мети мовленнєвої діяльності в певній ситуації. Наприклад, мовець радиться, дає змогу слухачеві виявити свою самостійність, рішення приймаються спільно. Основу цієї тактики становлять відповідні прийоми: пригадування визначених принципів поведінки («Як ми вже домовилися...»); наголошення на спільності поглядів; порада щодо рішення; передбачення результату співпраці; звернення за порадою.

Інформаційна картка № 2

Принцип «мовленнєвого вчинку». Мова людини є точним показником її людських якостей і культури. У процесі риторичної освіти набувається досвід успішної мовленнєвої поведінки, яка складається з мовленнєвих вчинків. Мовленнєвий вчинок — це навмисно створене висловлювання, яке віддзеркалює моральну позицію мовця, мета якого — впливати на адресата в ситуації спілкування.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом з елементами аналізу

► Прочитати промову студента «Похвальне слово каві». Яка тактика ефективного мовлення була використана? Які помилки в промові ви помітили? Написати «Похвальне слово» (можна гумористичного характеру) будь-якому іншому продуктові чи страві: воді, молоку, солі, хлібу, салу, борщу тощо.

О, кава! Саме зараз, як ніколи, я відчуваю необхідність подякувати тобі за ті миттєвості натхнення, коли спалахують, наче блискавки, нові ідеї, за підтримку у безсонні ночі, проведені за виснажливою роботою, за енергію, яку дарувала ти мені, даючи змогу долати життєві перешкоди. Ти буваєш гірка і солодка, гаряча і тепла, міцна й ароматна, натуральна і розчинна, і навіть без кофеїну — але завжди ти неповторна і непередбачувана. Скількома винаходами, оригінальними ідеями і незвичайними рішеннями я завдячую тобі. Бувають моменти в житті, коли ми не почуваємося досить вільно і комфортно, коли доводиться робити те, чого не бажаєш, коли мозок бунтує проти одноманітності та відмовляється працювати, коли руки опускаються під тиском життєвих негараздів, коли просто не знаєш, що робити. У такі хвилини найкращим для мене завжди була розмова з товаришем за 38 філіжанкою твого божественого напою. І вихід зі скрутної ситуації приходив сам собою, наче вечірня прохолода після виснажливого спекотного дня. Що є кращим за каву у дощову негоду, коли настрій зіпсований, летять шкереберть наполеонівські плани на вихідні, і не залишається нічого іншого, як замислитись над власним життям, власними вчинками, заглибитись у читання книг? Я п’ю і славлю тебе, каво! Бо розливаєшся ти по тілу енергетичною лавою. І серце починає радісно стукотіти, мозок напружено працювати, відчуття загострюються, світ стає кращим і цікавішим. Життя триває!

Порівняння-характеристика

► Порівняти два рекламних тексти з оповідання Р. Хайнлайна «А ще ми вигулюємо собак». Яка реклама, на ваш погляд, більш вдала? Визначити переваги обраного варіанта.

1. Чи можете ви дозволити собі? Чи можете ви дозволити собі «Необмежені послуги»? Чи можете ви не дозволити собі «Необмежені послуги»? У нашу реактивну добу чи можете ви дозволити собі витрачати свій дорогоцінний час на те, щоб ходити по магазинах, самим сплачувати рахунки, прибирати житло? Ми за вас дамо ляпанця вашій дитині і погодуємо кішку. Ми винаймемо вам будинок і купимо нові черевики. Ми напишемо за вас листа тещі і підрахуємо витрати за чеками. Для нас немає роботи надто великої чи надто незначної — всі послуги дивовижно дешеві! «Необмежені послуги»! Телефонуйте в будь-який час!

P. S. А ще ми вигулюємо собак.

2. Вам треба когось убити? Тоді НЕ звертайтеся в «Необмежені послуги». З будь-якого іншого приводу телефонуйте в будь-який час — окупиться!

P. S. А ще ми вигулюємо собак.

Хвилинка ерудита

► Добрати приклади-ілюстрації з життєвого досвіду до таких приказок:

1. У решеті води не вдержиш.

2. Часом з квасом, а порою з водою.

3. З малої хмари великий дощ буває.

4. Дома й солома їдома, а в гостях і сіно не їсться.

5. Щастя не кінь — хомута на нього не накинеш.

6. Не все, що сіре, те вовк.

7. На те й щука в річці, щоб карась не дрімав.

8. Не святі горшки ліплять.

Готуємося до ЗНО

► Відредагувати речення.

1. Підсобне господарство університету організувало роботу по систематичному забезпеченню студентської їдальні продуктами харчування. 2. Перед керівництвом заводу стоїть завдання організації справи підготовки кваліфікованих робітників. 3. У плані підготовки до зимового періоду зроблено небагато. 4. Великі зміни намічено зробити в галузі поліпшення підготовки майбутніх інженерів. 5. У студентському середовищі широко поширені деякі негативні тенденції. 6. Конструктори вирішують велику програму підвищення продуктивності праці на заводі. 7. Цей інженер — вроджений керівник. 8. У керівника немає до вас негативних претензій. 9. Студенти мають змогу реалізувати свій відпочинок під час канікул у таборі відпочинку. 10. Колеги по роботі допомоглимені у вирішенні цієї проблеми.

Довідка. 1. Підсобне господарство університету забезпечує студентську їдальню продуктами харчування. 2. Керівництво заводу має організувати підготовку кваліфікованих робітників. 3. Підготовку до зимового періоду не завершено. 4. Буде поліпшена система підготовки інженерів. (Позитивні зміни відбудуться в системі підготовки інженерів.) 5. У студентському середовищі помітні (з’явилися) деякі негативні тенденції. 6. Конструктори розробляють (чи впроваджують) програму підвищення продуктивності праці на заводі. 7. Цей інженер — природжений керівник. 8. У керівника немає до вас претензій. 9. Студенти мають змогу провести канікули в таборі відпочинку. 10. Колеги допомогли мені вирішити цю проблему.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

На уроці я дізнався (дізналася) ...

Нас уроці я відчув (відчула) труднощі ...

На уроці мене найбільше вразило ...

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити