Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 25. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Мета: формування в учнів компетентностей комунікативно доцільно й правильно користуватися орфоепічними нормами української мови.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: знає і коментує орфоепічні норми вимови голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах; удосконалює свою орфографічну й орфоепічну грамотність;

діяльнісна складова: визначає і виправляє допущені в усному мовленні орфоепічні помилки, аналізує складні випадки уподібнення приголосних та їх позначення на письмі, робить фонетичний запис слова;

ціннісна складова: усвідомлює необхідність критично оцінювати рівень своєї мовленнєвої культури і дбати про її удосконалення.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фонетичний марафон

► Визначити, які твердження неправильні. Пояснити свій вибір.

· [М], [в], [н], [л], [р], [й] — сонорні приголосні.

· [Г], [х], [д], [т] — глухі приголосні.

· У ненаголошеній позиції [а] наближається до [о]: [ка лач]

· У творенні дзвінких приголосних бере участь тільки шум.

· Сонорні приголосні не утворюють пар із глухими приголосними.

· В українській мові 33 приголосних звуки.

· [Б], [п], [в], [м], [ф] перед [і] — напівпом’якшені.

· Ь — буква, а не звук.

Відповідь: 2,3,4,6.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Привіт, проблемо!

► Опрацювати опорну таблицю про правила вимови голосних звуків. Підготувати усне повідомлення на лінгвістичну тему, добираючи до правил свої приклади.

Голосні звуки

Вимовляються

Приклади

Усі наголошені

Чітко й виразно (не скорочуються, не переходять в інші звуки)

[поговори], [зав’італи], [занули]

[а], [і], [у] завжди в усіх позиціях

Чітко й виразно

[кучугура], [гаразд]

[о] в більшості ненаголошених позицій

[о] ніколи не наближається до а

[голова], [молоко], [покотили]

[о] перед складом з наголошеним у

Нечітко, з наближенням до [у]: [оу], [у0]

[гоулубка], [роузумний]

Ненаголошений [е]

Ненаголошений [и]

Нечітко, з наближенням до [и]; з наближенням до [е]

[свиесток], [виешневий]

Лабораторія юного дослідника

► Опрацювати основні правила вимови приголосних. Прочитати текст, дотримуючись вимог української орфоепії. Виписати слова, у яких відбуваються асиміляційні зміни при вимові.

Кажуть, що краса врятує світ... А хто врятує світ від нашої жорстокості й бездушності?

Нещодавно я прочитав про те, як п’ять браконьєрів розстріляли лебедів, які, втомившись у далекій дорозі, сіли перепочити у ставку. Так, це було, на мою думку, не полювання, а саме розстріл. Лебеді звикли до доброго ставлення до них людей. Тому не злякалися автобуса, що під’їхав до них на греблю.

Не злякалися навіть тоді, коли почалася стрілянина. Та й полювання на них заборонено. Непокоїтися їм не було причини. І лише, коли двоє птахів були мертвими, третій здійнявся в небо, але, зробивши велике коло, слідуючи лебединій вірності, повернувся назад, де його й настиг постріл.

Лебеді завжди були символом вірності й любові, родинного щастя та материнства. Тому дуже боляче читати, як для декого краса може перетворитися на шматок м’яса. Прикро, що такі «мисливці» нехтують не тільки неоціненним даром природи, а високим званням людини.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-відновлення

► Повторити основні правила фонетичної транскрипції.

Запам’ятай!

1. Усі слова транскрибуються, тобто беруться в квадратні дужки [ ].

2. Усі слова пишуться окремо і обов’язково з наголосом, крім односкладних слів.

3. У транскрипції відсутні великі літери.

4. У транскрипції відсутні літери Я, Ю, Є, Ї, які позначаються [йа], [йу], [йе], [йі], або як голосні, що передають пом’якшення попереднього приголосного: [’а], [’у], [’е].

Ї — передає завжди два звуки.

5. У транскрипції відсутній апостроф і м’який знак.

6. [еи], [ие], [оу], [уо] — для позначення ненаголошеного голосного звука.

7. У транскрипції літера Щ завжди дає два звуки [шч].

8. У транскрипції подвоєння приголосних завжди дає один звук: нн = [н:], дд = [д:], сс = [с:], лл = [л:].

9. У транскрипції африкати ДЖ і ДЗ позначають спеціальними символами чи двома літерами з дужкою зверху:

► Записати подані слова фонетичною транскрипцією. Визначити, який звук є спільним для всіх чотирьох слів у рядку.

1. Розділ, сіль, сім, за=пишіть.

2. Гава, вокзал, аґрус, гуля.

3. Мають, м’ята, матір’ю, кава.

4. Куля, лютня, люстерко, люлька.

5. Серйозний, зйомка, в’юн, Нью-Йорк.

Синтаксичний Олімп

► До запропонованого випадку вимови голосних і приголосних дібрати власний приклад.

· осінь (око, мило, ніс) — чітка, виразна вимова;

· зима (мине, живе, дива) — [ие];

· весна (село, земля, перо) — [еи];

· казка (стежка, кладка, голуб) — дзвінкі не оглушуються;

· розквіт (розпис, розхитати, розтривожити) — оглушення в роз-, без-;

· косьба (боротьба, молотьба, рюкзак) — асиміляція за дзвінкістю;

· легко (нігті, дьогтю, вогко, кігті) — оглушення;

· розумник (кожух, зозуля, голубка, чому, ходжу, лопух) — [оу];

· пісня (сміх, світ, свято, цвях) — асиміляція за м’якістю;

· підживити (відзимувати, віджити) — [д] і [з]; [д] і [ж] — окремі звуки;

· купаються (смієшся, грається) — дієслова на -ться, -шся;

· часто (курча, що, щастя, дівчата, чашка) — [ч];

· кукурудза (дзиґа, джміль, ходжу) — африкати.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ.

Самостійна робота (за варіантами)

► Прочитати поезії Ліни Костенко. Визначити тему та основну думку, указати тип і стиль мовлення. Виконати завдання після тексту за варіантами.

* * *

На віях тиші мерехтять сніжинки.

Зима крізь вії дивиться на світ.

Шляхи і діти їх — стежинки —

шукають вранці згадку до воріт.

Село в снігах, як чаша кришталева,

у срібних жилках скованих джерел.

Ідуть у білих каптурах дерева,

понамерзали брови у дерев.

Їм білий вітер розвіває поли,

вони бредуть, похилені, на шлях,

де гайвороння, чорне як ніколи,

шматочок сонця ділить у полях.

1-й варіант: виписати з тексту по п’ять слів, у яких букв більше, ніж звуків і у яких звуків більше, ніж букв. Записати фонетичною транскрипцією перше речення.

* * *

Сніги метуть. У вікнах біле мрево.

Антени ловлять клаптики новин.

На білий вальс запрошую дерева,

на білий вальс вітрів і хуртовин.

Хай буде сніг, і музика, і вечір.

Хай серце серцю сплачує борги.

О покладіть гілки мені на плечі,

з мого життя пострушуйте сніги!

Я вас люблю за те, що ви дерева.

Що ви прийшли до мене, що ви тут.

Зима стоїть, скляна і перкалева.

Метуть сніги. Сніги метуть, метуть...

2-й варіант: виписати з тексту п’ять слів, у яких кількість букв і звуків однакова і в яких звуків менше, ніж букв. Записати фонетичною транскрипцією речення: «Я вас люблю за те, що ви дерева».

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити