Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 31. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА № 3. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета: проведення контрольного виявлення навчально-пізнавальної діяльності за час вивчення теми «Орфоепічна норма».

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: учень/учениця: розуміє суть понять «норма», «орфоепія», «орфоепічна помилка», «орфоепічна норма», «милозвучність», «наголос», «логічний наголос»;

діяльнісна складова: учень/учениця: виявляє практичні вміння і навички роботи з тестовими завданнями різного виду; демонструє практичне застосування здобутих знань з теми.

ціннісна складова: учень/учениця: усвідомлює важливу роль освіти у своєму житті; зацікавлений у результатах навчально-пізнавальної діяльності; відчуває радість від самостійно виконаної роботи і відповідальність за власний вибір.

Перебіг уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО РОБОТИ З ТЕСТОМ

III. ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Тематична контрольна робота № 3

Орфоепічна норма

Завдання 1-11 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді. Кількість балів: 11.

1. Виділена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка.

А засвітити, зломити, зчищати;

Б садочок, футболіст, дивина;

В коротший, витрачати, позаторік;

Г царювати, цимбаліст, цікавий;

Д анекдот, покрівля, краяти.

2. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка.

А фужер, левкой, марафон, симфонія;

Б пишеться, тюлень, стіл, тьмяний;

В хибний, хвалько, схопити, мох;

Г просьба, сім’я, прихильність, сяйво;

Д колесо, мокрий, вокзал, скупість.

3. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка.

А вода, перегони, голубка;

Б комп’ютер, тест, чекання;

В випадок, родина, молитва;

Г тернистий, кетяг, Одеса;

Д Поділ, момент, жоржина.

4. Правильно підкреслені літери на позначення наголошених голосних у всіх словах рядка.

А олені, подруга, спина;

Б український, призвела, кропива;

В читання, одинадцять, випадок;

Г квартал, дрова, зароблю;

Д листопад, жалюзі, кілометр.

5. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка.

А зсипати, дужка, розпач, жінці;

Б освітній, зарядка, молотьба, розжувати;

В якби, зшити, навесні, ягідки;

Г зжовкнути, ніжність, квітчання, усмішці;

Д легкий, екзамен, ліжко, безсердечний.

6. Наголос на другому складі мають усі слова рядка.

А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо;

Б спина, виразно, завдання, попереду;

В предмет, рукопис, ненавидіти, в’язкий;

Г кропива, приязнь, горошина, каталог;

Д щипці, фольга, обруч, русло.

7. Треба вживати у в усіх випадках у рядку.

А дерева (у/в) лісі, зайшла (у/в) свою кімнату;

Б напишіть (у/в) листі, сади (у, в) цвітінні;

В (у/в) першому випадку, шляхи (у/в) невідоме;

Г читач (у/в) книгозбірні, кредити (у/в) банку;

Д занесіть (у/в) дім, уроки (у/в) першу зміну.

8. Літера у ставиться в реченні «(1)продовж віків з вірою (2) себе, з намаганням принести людям світло (3)ченості йшли на вогнище Джордано Бруно і Коперник, стояли проти (4)сіх Леонардо да Вінчі й Галілей, думали інакше тисячі (5)чених» на місці цифри.

А 3

Б 2

В 1

Г 4

Д 5

9. Позначте рядок, у якому в дієслівних формах на місці пропуску пишеться одна й та сама сама буква:

А нагородити — нагоро..у, мазати — ма..у;

Б лазити — ла..у, радити — ра..у;

В сидіти — си..у, возити — во..у;

Г судити — су..у, відгородити — відгоро..у;

Д водити — во..у, в’язати — в’я..у.

10. Текст і завдання до нього.

1. Кінострічка «Хатіко: вірний друг» заснована на реальних подіях, які відбувалися в Японії понад вісімдесят років тому. 2. Щоранку собака проводжав свого господаря на роботу й увечері зустрічав його на вокзалі. 3. На жаль, хазяїн несподівано помирає, проте пес, на ймення Хатіко, протягом дев’яти років, о п’ятій вечора, чекає його до останнього поїзда. 4. Розчулені такою відданістю, японці поставили собаці пам’ятник в тому місці, де пес завжди чекав свого господаря.

Правила чергування у — в, і — й порушено в реченні

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

11. Текст і завдання до нього.

1. Я скріпив нашу дружбу з ведмежам ще й галантною послугою. 2. Дав йому цукор, який не переводиться навіть у найбідніших старателів. 3. Воно почало гризти цукор і дозволило роздивитись себе уважніше. 4. Воно було якогось матового темно-сірого тону з чудовими переливами, що переходив у чорний на морді та лапах. 5. Шерсть була надзвичайно довга, густа й тонка, як гагачий пух: усі м’якенькі стовщення під нею на вигляд і на дотик були зовсім дитячі...

► Укажіть речення, у якому є слово, яке за зміни наголосу змінює своє лексичне значення.

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

Д п’ятому

12. Поставте в поданих словах наголос. Випишіть спочатку ті слова, у яких наголос падає на перший склад, потім — ті, у яких він падає на другий склад, а після них — ті, у яких наголос падає на третій склад. Кількість балів: 12.

Жадоба, кидати, одинадцять, абичий, ваги, добовий, черемха, подушка, борошно, кухонний, щелепа, зібрання, щелепа, олень, зубожіти, український, діалог, разом, центнер, солодощі, рукописний, попереду, понеділок, локшина, ікло, дрова, жаданий, загадка, граблі, джерело, довідник, верба.

У завданнях 13-14 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Кількість балів: 8.

13. Установіть відповідність між складами у слові та їхньою характеристикою.

1 Садок

2 Роблю

3 Спина

4 Квартал

А Обидва склади відкриті, перший — наголошений

Б Перший склад відкритий, наголошений, другий — ненаголошений

В Обидва склади закриті, другий — наголошений

Г Перший склад відкритий, другий — закритий, наголошений

Д Перший склад закритий, другий — відкритий, наголошений

1 Г 2 Д 3 А 4 В

14. Установіть відповідність.

Місце наголосу

Приклад

1 Перший склад

А Завдовжки

2 Другий склад

Б Черговий

3 Третій склад

В Найцікавіший

4 Четвертий склад

Г Сільськогосподарський


Д Олень

1 Д 2 А 3 Б 4 В

Оцінювання тестових завдань

31 бал

12 б.

18-17 балів

6 б.

30 балів

11 б.

16-14 балів

5 б.

29-28 балів

10 б.

13-10 балів

4 б.

27-26 балів

9 б.

9-7 балів

3 б.

25-23 балів

8 б.

6-3 балів

2 б.

22-19 балів

7 б.

2-1 бал

1 б.

Нагадування про те, скільки часу залишилося до завершення роботи.

Оголошення про одночасне завершення роботи. Бланк чи зошит учні повинні покласти на край столу.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити