Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 32. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета: формування компетентного мовця, який уміє аналізувати результати власної діяльності.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: учень/учениця: уміє здійснювати аналіз помилок, яких припустився під час розв'язання тестових завдань; виявляє причини помилок.

діяльнісна складова: учень/учениця: виявляє практичні вміння і навички роботи з тестовими завданнями різного виду; демонструє практичне застосування здобутих знань з теми.

ціннісна складова: учень/учениця: усвідомлено здійснює рефлексію; робить висновки щодо цінності набуття власного досвіду з певного виду діяльності.

Перебіг уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТУ

III. АНАЛІЗ ТИПОВИХ ДЛЯ КЛАСУ ПОМИЛОК

1. Виділена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка...

А засвітити, зломити, зчищати;

Б садочок, футболіст, дивина;

В коротший, витрачати, позаторік;

Г царювати, цимбаліст, цікавий;

Д анекдот, покрівля, краяти.

► Слова рядка, що є правильною відповіддю, записати за допомогою транскрипції. У якому слові написання звука не збігається зі звучанням?

► Доберіть чотири слова з подібним явищем.

► Прокоментуйте, які розбіжності між виділеними звуками наявні в кожному рядку.

3. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка.

А вода, перегони, голубка;

Б комп’ютер, тест, чекання;

В випадок, родина, молитва;

Г тернистий, кетяг, Одеса;

Д Поділ, момент, жоржина.

► Поясніть, чому підкреслені літери в рядку В позначають той самий звук в усіх словах.

► Чому слова в рядку А різняться підкресленими літерами та звуками, що їх позначають?

► Проаналізуйте рядок Г. Чому не є правильною відповіддю?

IV. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ

1. Укладіть словниковий диктант зі слів, що мають наголошеним перший склад. (12 слів)

2. Випишіть з контрольної роботи слова з наголосом, що викликає у вас труднощі із запам’ятовуванням. Спробуйте їх заримувати. Доберіть до кількох слів слова-асоціації. Уявіть їх різнокольоровими. Спробуйте пояснити, чому те чи інше слово має саме таке забарвлення.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити