Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 8. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ. ВИПРАВДАНІ Й НЕБАЖАНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Мета: навчання засобами мови пізнавати світ, бути носіями культури свого народу, ініціаторами відновлення й збереження найкращих культурних традицій свого народу.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: пояснює загальні принципи класифікації словникового складу української мови; визначає роль і стилістичні можливості вивчених лексичних одиниць, комунікативно доцільно використовує їх у власному мовленні;

діяльнісна складова: уживає слова відповідно до їхніх лексичних значень; дотримується лексичної сполучуваності слів; висловлює критичне ставлення стосовно вживання українських слів у невластивому їм значенні, невмотивованого використання запозичень;

ціннісна складова: виявляє в текстах та обґрунтовує особистісні й загальнолюдські цінності; висловлює власне розуміння цінностей; демонструє повагу до себе й інших, добираючи і вживаючи потрібні слова.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Привіт, проблемо!

► Перегляньте на каналі Youtube уривок (за вибором учителя) гумористичної програми «Дизель шоу» «Проблеми української мови» і висловіть своє ставлення до засмічення мови надмірною модернізацією та культурним впливом сусідніх народів. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження, ужитих у мовленні персонажів.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Майстерня дослідника «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь...»

► До поданих слів іншомовного походження підберіть українські відповідники. Перевірте свої припущення за допомогою словника іншомовних слів. До українських відповідників підберіть ще синоніми слов’янського походження.

Запозичення

Укр. відповідник

Синонім

Мозаїка

розсипи

розмаїття

фраза

вислів

зворот

о’кей

добре

гаразд, згода

резерв

запас

припас

ідеал

взірець

зразок, приклад

юрист

правник

правознавець, правовик

блондинка

білявка

білянка, світловолоска

Чи знаєте ви, що... Української мови зазнавала жорстокої мовної політики за всю свою історію. Така мовна політика призвела до того, що шари української лексики почали вважати «буржуазними», деякі елементи мови було просто «репресовано». Сьогодні вони належать до проскрибованої української лексики.

► Підберіть українські відповідники до слів, які були уведені до української мови внаслідок політики зближення російської та української мов.

Київський психолог Андрій Ковальчук засвідчує випадок, коли трирічна дівчинка, не знаючи жодного нецензурного слова, придумала своє — «пляшка», яким намагалася образити старших. Для неї це слово набуло такого ж значення, як і «міцні» вислови дорослих.

Народний цілитель В’ячеслав Зінов’єв стверджує, що коли нецензурна лайка є основним способом спілкування в сім’ї, вона перекриває дорогу успіхові для всіх її членів, створюючи негативне енергетичне поле навколо людини, унаслідок чого до неї притягується все погане. Тож найкраще лайку порівняти з дірками в кишені, через які випадає успіх.

Сучасні науковці беззаперечно погоджуються з твердженням про те, що інформація змінює свідомість людини. Нині впливом слова на організм людини все більше займаються природознавці — фізики, біологи, хіміки. Рівень науки дає змогу встановити, що слова впливають не тільки на свідомість людини, але й на її генетичний код, який передається нащадкам. Кожне слово несе певний заряд позитивної чи негативної енергії. Науковці кілька років поспіль спостерігали за двома групами людей — тими, хто постійно послуговувався лайкою, і тими, хто нецензурною лексикою не користувався. У любителів лаятися швидко з’являються зміни в організмі на клітинному рівні, і на цьому підґрунті — різні недуги. У другій групі, навпаки, під впливом хороших слів організм омолоджується, змінюється імунітет. Психотерапія зцілює з допомогою доброго слова, яке налаштовує свідомість і підсвідомість на позитивні зміни.

Дуже цікавий звичай щодо цього є в американських сім’ях. Коли діти приносять із вулиці гидкі слова й запитують про їхнє значення, батьки, як правило, пояснюють все чесно, але потім обов’язково змушують дитину вимити рота з милом. І це аж ніяк не покарання, а проста гігієна, бо гидкі слова бруднять і рот, і душу, і свідомість, і слух. Може, непогано було б і нам започаткувати подібний звичай? (З журналу).

Післятекстові завдання

1. Поясніть лексичне значення слів гнітити, повсякдень, підґрунтя, нащадки. Для їх пояснення зверніться до тлумачного словника або до одного з довідкових видань. Якщо у вас немає друкованого видання, скористайтеся електронним варіантом (режим доступуsum.in.ua)

2. Визначте комунікативний намір автора тексту. Виділіть слова, що за своїм стилістичним навантаженням створюють особливе сприйняття тексту.

3. Об’єднавшись у групи, складіть словник-мінімум успішної людини.

Я — коректор

► Знайти помилки й записати словосполучення правильно.

✵ Носитися по майданчику

✵ Отримати побічні завдання

✵ Підводити підсумки

✵ Розкрити рота

✵ Приймати участь

✵ На протязі тижня

✵ Виключити світло

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити