Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 9. ЛЕКСИЧНІ Й ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ, АНТОНІМИ. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мета: виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови; формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє відмінності між лексичними й фразеологічними синонімами; доречно використовує їх у тексті; використовує лексичну синонімію як засіб виправлення невиправданих повторів, як засіб зв'язку речень у тексті;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність (мотивує, ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, здійснює рефлексію, коригує); організовує й планує навчальне співробітництво з учителем та однокласниками; дотримується лексичної норми в усних і писемних висловленнях; уживає слова відповідно до їхніх лексичних значень;

ціннісна складова: виявляє в текстах та обґрунтовує особистісні й загальнолюдські цінності; висловлює власне розуміння цінностей.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Привіт, проблемо!

► Поясніть лексичне значення поданих слів. Складіть із ними словосполучення.

Стосунки, взаємини, відношення, відносини.

III. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте в підручнику лінгвістичну довідку. Розкажіть про лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми, синонімічне багатство української мови.

Хвилинка ерудита

► Доберіть до кожного слова синонім і, де можливо, антонім.

Дрижиш, квапимося, квітчаємо, галасуєш, нишпоримо, піклуєшся, поважаєте, знаходитися.

Пам'ятаймо!

У значенні «бути, перебувати, міститися» слово «знаходитися» не вживається». Наприклад, знайшовся (бо був загублений) зошит, знайшовся малий утікач.

Робота в парах

► Утворіть синонімічні ряди до поданих слів

Щирий, розумний, прозорий, просити, дорога.

Лінгвістична майстерня

► Запишіть речення, добираючи з поданих у дужках синонімів найдоцільніший.

(Нелегко, важко, тяжко) (знайти, відшукати, підшукати) двох людей, (котрі б, які б) однаково (відповіли, сказали) на (питання, запитання, запит), що вони (розуміють, усвідомлюють) під щастям. Поети (зображують, описують) щастя (синім, блакитним) птахом, який (тікає, киває п’ятами) (уникає, зникає) від нас у (такий, той) самий (мить, час, момент), коли ми (підготовлені, готові) (взяти, схопити) його за крила.

Робота в групах

► Користуючись словником синонімів, поясніть смислові відтінки та емоційне забарвлення поданих слів. Утворіть групи залежно від кількості слів у синонімічному ряду.

1. Майстер, митець, художник, мастак.

2. Хороший, гарний, красивий, вродливий, миловидний, чудовий, гожий, чарівний, лепський.

3. Огорожа, паркан, тин, пліт, частокіл.

Мистецтво переконувати

► Прочитайте текст. Підготуйтеся до виступу під час дискусії «Грубість — духовна слабкість чи демонстрування сили?». У своєму виступі використовуйте лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми.

ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ СЛОВА

Важко не погодитись із правильністю цих слів, бо лише поспілкувавшись з людиною, ми формуємо певну думку про неї.

Найпоширенішим негативізмом у мовленні є грубість, якою дехто хоче підкреслити свою силу, перевагу над співрозмовником, а, насправді,— це прояв психічної незахищеності людини, її слабкості. Грубим жартом, різким слівцем, недоречною іронією, відкритим цинізмом вона прагне приборкати в собі почуття страху (іноді просто побоювання) перед партнером по розмові. По-справжньому сильна, урівноважена людина не буде без потреби говорити голосно, не вживатиме жаргонні слова, не опуститься до сварки, адже вона й так переконана, що її слово вагоме. Отже з того, як говорить наш співрозмовник, ми можемо швидко зрозуміти, з ким маємо справу, визначити ступінь інтелігентності, врівноваженості, закомплексованості його (З Інтернету).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

► Оцінити самостійно свою роботу на уроці.

Я вмію

Треба доопрацюватиVІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити