Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 10. ПАРОНІМИ. ЗАПОБІГАННЯ ПОМИЛОК У ВЖИВАННІ ПАРОНІМІВ

Мета: формування у школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: пояснює найпоширеніші випадки порушення лексичної норми; визначає роль і стилістичні можливості вивчених лексичних одиниць, комунікативно доцільно використовує їх у власному мовленні;

діяльнісна складова: дотримується лексичної норми в усних і писемних висловленнях; уживає слова відповідно до їхніх лексичних значень, дотримується лексичної сполучуваності слів; виявляє й усуває порушення лексичних норм, норм слововживання; оцінює власне й чуже мовлення з погляду точного, доречного й виразного слововживання;

ціннісна складова: виявляє в текстах та обґрунтовує особистісні й загальнолюдські цінності.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Привіт, проблемо!

► З’ясуйте, яке зі слів — туристський чи туристичний — поєднується з поданими словами, запишіть утворені словосполучення.

Похід, рюкзак, агенція, група, гурток, маршрут, сніданок, намет.

Пам'ятаймо!

ТУРИСТИЧНИЙ — ТУРИСТСЬКИЙ. Кожне з цих слів має різну лексичну сполучуваність. Туристичний — це той, який стосується визначеної сфери людської діяльності — туризму: туристична карта, туристичний центр, туристична фірма, туристичне агентство, туристичний довідник, туристичний журнал, туристичне бюро, туристичнй похід. Наприклад: Мандруючи туристичним маршрутом, вийшли спочатку на малі регіональні, а потім уже й на басейнові — загальноазовські — інтереси. Уживання слова туристський передбачає сполучуваність із назвами певних реалій життя туристів: туристська база, туристський маршрут, туристський поїзд, туристська група, туристський візит, туристський автобус, туристське спорядження, туристська путівка, туристська станція, туристський намет, туристський сезон. Такі словосполучення досить поширені у друкованих виданнях: Щоб забезпечити мандрівників усім необхідним, ведеться широке будівництво туристських баз, готелів, мотелів, кемпінгів (За матеріалами сайту http://kulturamovy.univ.kiev.ua).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Опрацювати теоретичний матеріал за підручником. Особливу увагу звернути на запобігання помилок у вживанні паронімів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Клуб розумників і розумниць

► З’ясуйте відмінність у значенні кожної пари паронімів, за потреби користуючись словником. Складіть словосполучення з поданими словами.

Звичний — звичайний. Вдача — удача. Змістовий — змістовний. Проїзний — проїжджий. Задавати — завдавати. Висвітлювати — освітлювати. Гірський — гірничий. Жіночий — жіночний.

Хвилинка ерудита

► З’ясуйте відмінність у значенні кожної пари слів. Укажіть пароніми. Складіть речення з трьома парами слів.

Олія — олива. Почуття — відчуття. Знаменитий — знаменний. Чудовий — чудний. Створення — створіння. Показний — показовий. Завдання — задача.

Мовний інтенсив

► Доберіть із довідки синоніми до слів-паронімів. Запишіть їх у дужках.

Людний — людяний, авторитарний — авторитетний, мимохідь — мимохіть, фамільний — фамільярний, чудесний — чудний, уява — уявлення, привітальний — привітний, визначальний — визначний, таємний — таємничий, розбещений — розпещений, дефективний — дефектний, рідкісні — рідкісний, глуз — глузд, гармонійний — гармонічний, вирішальний — рішучий, ославлювати — уславлювати, настійливий — настійний, ефективний — ефектний, дружний — дружній.

Довідка: гуманний, дивний, безцеремонний, фантазія, образ, багатолюдний, розум, ненормальний, смішний, смисл, владний, основний, вітальний, завзятий, доцільний, корисний, дійовий, результативний, глузування, впливовий, обмовляти, підпільний, морально зіпсований, побіжно, злагоджений, милозвучний, істотний, зіпсований, видатний, співзвучний, рівномірний, доброзичливий, прихильний, одностайний, непохитний, невідкладний, неповноцінний, панібратський, возвеличувати, секретний, найважливіший, головний, вражаючий, доброзичливий, згуртований, смілий, енергійний, доброзичливий, добрий, недисциплінований, розріджений, несвідомо, наполегливий, прекрасний, щирий, неслухняний, мимоволі, вередливий, родовий, незрозумілий, ганьбити, загадковий, незвичайний.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

✵ Сьогодні на уроці я дізнався (лася), що...

✵ Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток

Текст для диктанту

Медицина заполонила все життя Миколи Михайловича Амосова, а великотрудна лікарська діяльність на ниві легеневої і серцевої хірургії, новаторський науковий пошук у біологічній медичній і психологічній кібернетиці уславили його ім’я на цілий світ.

Під час Великої Вітчизняної війни — рядовий хірург польового госпіталю. День і ніч операції, робота до знемоги, надлюдські навантаження. 40 тисяч поранених, що пройшли через його руки і серце, стали унікальним матеріалом для хірурга-філософа.

Амосов займається наукою старіння, досі ніким у світі не розгаданою, питаннями продовження життя людини. Всесвітньовідомий кардіохірург дійшов висновку, що процеси регулювання в організмі обов’язково замкнуті на омолодження. Про це остання з численних його книг «Будь здоров». На власному прикладі він показує, як можна продовжити активне, радісне життя. Стомлене серце Миколи Михайловича Амосова, лікаря, філософа, письменника, відкрите людям, воно є органом пізнання і розуміння їх болів і радощів (За А. Шелест; 134 сл.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити