Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 33. ОРФОГРАМА. ОРФОГРАФІЧНА ПОМИЛКА. ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: з'ясовує суть понять «орфографічна норма», «орфограма», «орфографічна помилка», «орфографічний словник»; усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила українського правопису;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність (мотивує, ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, здійснює рефлексію, коригує); виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про написання того чи того слова; виявляє аналогії в написанні слів; знаходить і аналізує додаткову інформацію з теми;

ціннісна складова: сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель пропонує учням перелік очікуваних результатів з теми «Орфографічна норма». Їм потрібно ознайомитися з ними і сказати, які, на їхню думку, їм потрібні, пояснивши, чому. (Учитель не наполягає на власній позиції, а пропонує учням у кінці уроку сказати, чи змогли б вони виконати завдання, якби знехтували якоюсь орфографічною нормою.)

II. ЕМОЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО УРОКУ

Вправа «Павутиння»

Для проведення цієї вправи потрібний клубок з яскравих ниток. Передаючи клубок одне одному (окрім сусідів ліворуч і праворуч), діти мають продовжити речення «Я люблю ...» (наприклад, я люблю подорожувати»). Коли клубок дійде до останнього учня, він має повернутися до першого. При цьому говорять «Я віддаю клубочок Тетяні, яка любить подорожувати».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст. З-поміж помилок, позначених цифрами, потрібно виписати тільки ті, що класифікуються як орфографічні.

CD-ДИСК НА ТИСЯЧІ РОКІВ

Вчені (1) Національної Академії (2) наук України розробили сапфирові (3) оптичні диски (4) інформація на яких може зберегатися (5) десятки тисяч років! На диск не впливає ні вологість повітря, ні висока температура (сапфіровий носій витримує більше двух (6) тисяч градусів за Цельсієм!).

Його діаметр (7) 80 мм, щільність записа (8) відповідає стандартному диску CD-ROM і на його поверхні записується 210 Мбайт інформації. Науковці планують запис і зберігання інформації на дисках діаметром не тільки 80 мм, але й 120 мм (стандарт CD), а також є можливість виготовляти оптичні диски діаметром до 200-300 мм.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

· Назвіть допущені орфографічні помилки. Які правила було порушено?

· Які ще порушення наявні, окрім орфографічних?

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Робота з орфографічним словником

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

Орфографічний словник (або правописний) словник, що містить перелік слів у їх нормативному написанні та розкриває слова лише в аспекті їх правопису (наприклад, окрім власне слів у називному відмінку надає їх закінчення у родовому). Орфографічний словник є показником сучасного йому правопису.

Правописний словник містить не лише складні для написання випадки, оскільки задача розрізнення складних та простих випадків написання є нетривіальною. Укладачі словників також не обмежуються загальнолітературною лексикою, включаючи до них спеціальну, термінологічну та іншу лексику, що не є міжстильовою.

► Візьміть до рук орфографічний словник з книжкової полиці чи електронний варіант, погортайте, знайдіть слова з орфограмами, на які ви найчастіше припускалися помилок.

► Випишіть п’ять таких слів. Поясніть, чому ви помилялися?

► Охарактеризуйте орфографічний словник. Як ним правильно користуватися?

► Напишіть, де потрібно, м’який знак, поясніть його вживання.

Учител..с..кий, нян..чин, л..ох, іспан..ці, осінн..ого, милуєш..ся, лікарс..кий, дон..чин, у бан..ці, на вишен..ці, дивуєт..ся, стан..те.

► Складіть дотепний твір-розповідь про ваше навчання, починаючи кожне речення прислівником, що пишеться через два дефіси. Запам’ятайте їх!

Моє навчаннячко...

Усього-на-всього...

Пліч-о-пліч...

Де-не-де...

Хоч-не-хоч...

Коли-не-коли...

Віч-на-віч...

Як-не-як.

Будь-що-будь...

Робота з тестовими завданнями

► Роздати учням тести з не менше, ніж 20 тестовими завданнями. Вони мають уміщувати як завдання на знання орфографії, так і пунктуації чи орфоепії.

► З-поміж тестових завдань виберіть ті, що перевіряють ваші вміння застосовувати орфографічні правописні норми на практиці. Тепер виберіть тільки ті, з якими, на ваше переконання, ви точно справитеся. Розв’яжіть їх. Здійсніть самоперевірку.

► Проаналізуйте тестові завдання, які викликали сумніви у ваших знаннях. Які правила потрібно повторити? З якими орфограмами повправлятися?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Намалюйте в зошиті умовний циферблат годинника. Позначте годину, яка свідчить про вашу орфографічну освіченість. (Чим більше число на годиннику, тим більший обсяг умінь маєте).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконати вправу підручника.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити