Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 42. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним, застосовувати знання про перенесення слів з рядка в рядок.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила перенесення слів з рядка в рядок;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність; виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про варіанти понесення слів з рядка в рядок;

ціннісна складова: сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ЕМОЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО УРОКУ

Вправа «Слово в подарунок»

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ

Вправа «Браслет знань»

На столах — заготовки для плетіння браслету з бісеру.

Ми завершуємо вивчення важливої теми «Орфографічна норма». Зараз візьміть нитку і, нанизуючи на неї бісеринки, називайте вміння й навички, які здобули та засвоїли упродовж цих уроків.

Усе, здобуте самотужки,— безцінне. Хай цей орфографічний браслет нагадує вам про ваші здобутки. А попереду ще браслети. Збирайте їх і сплетіть воєдино.

Виконання тестових завдань

1. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в правописі власних назв:

А Данило Галицький, Жан-Батіст Мольєр, О-Генрі, Дерібас, Ібн Мухамед;

Б Іоанн Богослов, Сунь Ятсен, Рябоштан, Панкратов-Чорний, Осман-паша;

В Вергілій-Марон Публій, Убийвовк, Фердинанд де Соссюр, Салтиков-Щедрін, Марія-Тереза.

2. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в написанні назв державних, партійних, громадських, профспілкових та інших установ і організацій як України, так й інших держав:

А Асоціація національних олімпійських комітетів Європи, Житомирський обласний відділ Охорони здоров’я, Верховний суд США, Парламентська Асамблея Ради Європи;

Б Лейбористська партія Великобританії, Всесвітній конгрес прихильників миру, Кабінет Міністрів України, Народний рух України;

В Львівська облспоживспілка, Українське національне інформаційне агентство новин, Австралійський конгрес тред-юніонів, Державна Третьяковська галерея.

3. Укажіть, як пишуться назви персонажів із казок, творів, які не є дійовими особами окремих творів, а використовуються як загальні:

А і з великої, і з малої;

Б з малої літери;

В з великої літери.

4. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в написанні географічних і топонімічних власних назв:

А Перська затока, Апеннінський півострів, Жовте море, Слов’яно-Сербка, Кам’янець-Подільський;

Б Нагаєва бухта, гора Говерла, Володимир-Волинський, Булонський ліс, Східноєвропейська рівнина;

В Аеропорт Бориспіль, Федерація Малайзія, Ромоданівський Шлях, Одеська область, Біла церква (місто).

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Найголовніше правило переносу слів — з одного рядка на інший слова переносяться здебільшого по складах. Проте

✵ ніколи не розриваються сполучення «йо» та «ьо». Наприклад: па-йок, а не пай-ок; сльо-за.

✵ Не розриваються при переносі африкати си-джу, бджо-ла, від-дзер-ка-ли-ти.

✵ При збігові однакових звуків на межі кореня і суфікса, що позначається на письмі подвоєнням літер, одна з них залишається в попередньому рядку, інша переноситься в наступний: зай-мен-ник, бу-ден-ний. Подовжені приголосні перед «я» мають два способи переносу: знан-ня і зна-ння. Обидва варіанти є правильними.

✵ У складних словах не розриваються при переносі однакові приголосні, з яких починається друга частина слова: но-во-вве-ден-ня.

✵ Від попереднього голосного ніколи не відривається буква «й»: лій-ка, лінійка, ко-пій-ка.

✵ Не відривається один приголосний від кореня.

✵ Не розриваємо при переносі ініціали й прізвища, а також різні абревіатури: Т.Г. Шевченко (а не Т. /’. //Шевченко), АЕС, ЛАЗ-105, УАПЦ.

✵ Не розриваємо при переносі односкладові префікси перед приголосними: над-мірний, най-більшиіі (а не на-дмірний, на-йбільший). Кількаскладові префікси при переносі можна розривати пе-ре-працювапш, че-рез-смужжя.

✵ Коли корінь починається на голосний, то перенос здійснюємо довільно, розорати, роз-орати, ро- зо-рати; бе-зупинно, без-упинно, безу-тіш-но, але по-сміхнувся, за-клад (а не пос- міхнувся, зак-лад).

► Поділіть подані слова на склади. Визначте кількість складів у словах.

Соловей, якір, рядно, сукня, клімат, солярій, лекція, вівторок, юшка, червень, кенгуру, рибка, книжка, індик, диктант, вітрина, історик, річка, поема, митець, співак, рибалка, яровина, довіра, цибуля, герой, єпископ, зілля, бактерія, Київ, війна, байрак, хокей, лялька, столиця, мисливець, підсумок, веселий, будівельник.

► Поділіть подані слова на склади. Зазначте, які склади відкриті, а які закриті.

Картина, робота, ешелон, берег, система, історія, сервіз, епоха, ярмарок, п’ятниця, сім’я, радість, жираф, турист, аудиторія, баян, буря, айсберг, рима, талія, калорія, канкан, радіус, м’яч, мисливець, сніг, кінцівка, конкурс, пляма, поїздка, кремній, девіз, миш’як, бандероль, журнал, криниця, під’їзд.

V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

· Які основні правила переносу ви запам’ятали?

· Розкажіть про браслет знань. Скільки бісеринок на ньому? Що вони означають?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготуватися до написання контрольної роботи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити