Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 45. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Мета: формування у школярів компетентностей дотримання орфографічних норм і правил українського правопису.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: знає ознаки слів іншомовного походження. правил їх написання;

діяльнісна складова: доцільно використовує під час написання слів іншомовного походження «Правило дев'ятки»; виявляє й пояснює порушення орфографічних норм, застосовує знання на практиці;

ціннісна складова: висловлює своє ставлення до написаного (прочитаного), відчуває відповідальність за дотримання орфографічних норм.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

✵ За якими ознаками відрізняються слова іншомовного походження від власне українських. (Починається на а, е, і; наявний збіг приголосних; мають звук [ф], немає чергування о, е, з і; випадний о, е; корінь може мати три та більше складів; префікси й суфікси суттєво відмінні від українських; багато іншомовних слів з кінцевим голосним не відмінюються.)

✵ Які правила щодо написання и, і, в словах іншомовного походження вивчали в попередніх класах?

Учні зіставляють свої відповіді зі спроектованими на екрані або надрукованими правилами. Правило «дев’ятки»:

и пишеться

і пишеться

1. В основах слів (загальні назви) перед приголосними (крім й)

1. Після приголосного перед голосним та й

2. У складних словах з першою частиною ди-

2. У кінці невідмінюваних власних назв

3. У префіксі анти-

3. У кінці невідмінюваних загальних назв

4. Після ц у словах з деци-

4. Після б, п, м, ф, г, к, х, л, н у загальних назвах перед приголосним

5. У давнозапозичених словах

5. Після префікса дез-

6. У деяких словах (переважно тюркських)


7. У словах церковного вжитку

ї пишеться

є пишеться

1. Після голосних

1. На початку слова (іншомовне є звучить як йе)

2. У кінці власних назв після м’якого приголосного чи голосного

2. Після е, і, й, ь, апострофа


3. У кінці невідмінюваних слів після м’яких приголосних та апострофа

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ НА ОСНОВІ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Словниковий диктант

► Записати під диктовку слова, підкреслити повторені орфограми, пояснити свій вибір за допомогою правил. З’ясувати значення визначених учителем слів.

Симпозіум, ритм, дилема, дискурс, антидот, дециметр, миля, графин, кизил, гиря, єпископ, камилавка, авіатор, соціолог, Ріо-Негро, трієра, Джессі, Кап-Джубі, журі, візаві, гід, бінокль, дезінформація, круїз, прозаїк, Гімалаї, Гавайї, Європа, Єгипет, феєрія, фієста, Мейєрхольд, кар’єра, Лур’є, канотьє.

Ти — редактор

► Прочитати подані слова. Знайти ті, у яких допущені помилки, пов’язані з правилом «дев’ятки». Записати відредагований варіант, пояснити свій вибір за допомогою правила.

Мюсли, аудиєнція, Диєго, педиатр, спірт, бурмістер, єхідна, кіпарис, башкір, киргиз, єпископ, кіпарис, дантіст, аспірин, каратіст, гирлянда, бутік, косинус, нумизмат, кізил, періферія, кінджал.

Назустріч тестуванню. Виконати тестові завдання.

1. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А вит..рти, б..скед, зас..нати, к..птар;

Б прав..дний, відт..нати, к..рея;

В мал..нький, д..кція;

Г з..ма, виб..реш, прор..вати;

2. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А л..ман, бр..хня, велос..пед;

Б д..кадеми, ан..кдот, б..тон;

В вет..ран, д..кара, дсидент;

Г зд..р..ати, ст..лити, нав..сати;

3. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

А круп..є, Руж..є, моркв..яний;

Б різдв..яний, ф..зеляж, ін..єкція;

В дит..ясла, пів..ями, миш..як;

Г в..ялий, без..язикий, кур..йозний;

4. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А лл..ний, стеблин..ці, ковз..кий;

Б яблун..ці, різ..блений, брин..чати;

В бас..кий, різ..кий, гір..кий;

Г сопіл..ці, рибал..чин, павіл..йон.

5. Правил уживання великої літери дотримано в усіх словах рядка, окрім:

А Лівобережжя, Військово-Морські Сили України, Новий Рік;

Б Полісся, Запорозька Січ, Правобережна Україна;

В Конституція України, День учителя, Золоті ворота;

Г Хотинський замок, Збройні сили України, аеропорт Жуляни;

6. Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядка:

А пиріг, сім, водогін;

Б робітник, народ, бійся;

В гілка, бездоріжжя, горох;

Г поголів’я, колос, деревце;

7. Чергування о з а відбувається у всіх словах рядка:

А хапати, клонитися, гарячий;

Б котити, солдат, богатир;

В проводити, спочити, допомогти;

Г гонити, проводжати, монастир;

8. Прикметники із суфіксом -ськ- утворяться від усіх іменників у рядку:

А індик, козак, чех;

Б Лейпциг, гайдамаки, боягуз;

В Полісся, латиш, стрілець;

Г Цьорих, товариш, студент;

9. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:

А доблес..ний, тиж..невий, облас..ний;

Б пристрас..ний, турис..ський, піс..ний;

В контрас..ний, улес..ливий, чес..но;

Г щас..ливий, пес..ливий, проїз..ний;

10. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

А тел..я, вил..ємо, стат..ей;

Б рахман..ий, Ген..адій, Дон..чина;

В священ..ик, відокремлен..ий, ріл..я;

Г обітован..ий, Галич..ина, віс..ю;

11. Правильно написано всі слова в рядку окрім:

А безхмарний, сяйво, полуниця;

Б вершечок, мариво, сцідити;

В стримати, мереживо, престол;

Г презирство, міжзоряний, приручити;

12. Правильно позначено можливе місце переносу в обох словах рядка:

А хо/джу, новоб/удова, НА/ТО;

Б суспіль/ство, ста/ття, кол/о;

В довго/жданий, під/земка, будь/хто;

Г під/живити, анатомі/я, низьк/ий;

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток

Диктант

ГУМАНІТАРНА АУРА* НАЦІЇ

Ще в античному світі знали про силу мистецтва й науки. І найрозумніші з тодішніх державних мужів дбали не лише про свій політичний авторитет, а й про своє, так би мовити, культурно-політичне реноме**. Вони знали, що саме література й мистецтво дарують безсмертя, бо тривають у часі. Гуманісти розробили ідею історичного безсмертя. Де вже ті давні греки, де римляни, а історичне безсмертя їм гарантоване на віки.

Над Скандинавським півостровом, як північне сяйво, стоїть заворожуюча аура музики Гріга, Сібеліуса, дивовижних казок Андерсена. На іншому континенті маленька Колумбія підсвічена аурою Маркеса. Чи ж треба казати, що Англія — це Шекспір, Байрон, Шеллі. Що Франція — це Вольтер, Бальзак, Руссо, Аполлінер. Що Італія — це нація Данте і Петрарки, Рафаеля і Мікеланджело. Бо не квадратне ж підборіддя дуче визначає її обличчя, а її художники й поети.

А чому б у таких самих діоптріях*** не подивитися на Україну? Якщо десь у світі чують — Україна, українці, які це асоціації викликає там? Хіба це не правомірне запитання? Ми вже держава. Тож чи не час замислитись, хто ми в очах світу і яку маємо ауру, а якщо не маємо, то чому... (за Л. Костенко; 179 сл.).


* Аура — з гр. подув вітру; німб, ореол; тут — обставини, які складаються навколо кого-небудь; враження, зумовлені певними обставинами.

** Реноме — громадянська думка, що закріпилася за ким-небудь; репутація.

*** Діоптрія — одиниця оптичної сили лінзи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити