Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 46. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

Мета: формування у школярів компетентностей дотримання орфографічних норм і правил українського правопису.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: знає й розрізняє прізвища й прізвиська українського та іншомовного походження, правила їх написання;

діяльнісна складова: доцільно використовує під час написання прізвищ та прізвиськ правила; виявляє й пояснює порушення орфографічних норм, застосовує знання на практиці; виявляє й пояснює порушення орфографічних норм, застосовує знання на практиці;

ціннісна складова: висловлює своє ставлення до написаного (прочитаного), відчуває відповідальність за дотримання орфографічних норм.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інтерактивна вправа «Чи знаєте ви?»

На основі знань, здобутих на уроках української мови в попередніх класах, дайте відповіді на запитання

· Які фактори впливають на утворення прізвищ українців 16-18 століть?

Матеріал для вчителя

Різноманіття українських прізвищ — це результат дії тих держав і народів, під чиїм впливом перебувала Україна протягом століть. Цікаво, що довгий час українські прізвища були продуктом вільної словотворчості і могли неодноразово змінюватися. Тільки в кінці XVIII століття в зв’язку з указом австрійської імператриці Марії Терезії всі прізвища придбали юридичний статус, зокрема і на територіях України, що входили до складу Австро-Угорщини. Професор Павло Чучка вказує на те, що слід відрізняти «українське прізвище» від прізвища, що належить українцю. Наприклад, прізвище Шварц, яке все ще зустрічається на Україні, має німецьке коріння, а ось похідна від неї Шварцюк (син Шварца) — вже типово українське.

Завдяки іноземному впливу українські прізвища часто набувають вельми специфічного звучання. Так, наприклад, прізвище Йовбан, на думку Чучки, завжди було престижним, так як походить від імені святого Іова, яке угорськи вимовляється як Йовб. А ось прізвище Пензенік дослідник вбачає у польському слові «пензиць», що перекладається як лякати.

· Якими способами утворювалися українські прізвища?

Матеріал для вчителя

Окрім давності українського прізвища, воно ще має найрозгалуженішу серед індоєвропейців морфологію формування. Можна лише перелічити суфікси, які формують українське прізвище.

В першу групу слід віднести прізвища, які формуються двома суфіксами: -ен-ко; -єн-ко; -ень-ко; -ей-ко; -інь-ко; -оч-ко; -ов-ський (-ів-ській); -ев-ський, -ський; -ець-кий.

У другу групу ввійшли прізвища, які формуються за допомогою одного суфікса -ко: -ський:, -цький: -вич: -ич: -ів: -шин:-во (о): -ій: -ий (-ій)-ей: -ак:-ач: -як: -ик: -ин: -ук (-юк): -чук: -щук: -ець (-єць): -ла: -ло: -йло -ба: -д-ра:

· Які правила написання прізвищ ви знаєте? (Українські прізвища передаються на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ НА ОСНОВІ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Сьогодні ми визначимо складні випадки написання прізвищ і відпрацюємо орфографічні уміння

Робота за змістом таблиці

Українські прізвища пишуться

Разом

Окремо

Через дефіс

1) Українські прізвища, що складаються з дієслова в наказовій формі та іменника

2) Українські прізвища, що виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова

3) Українські прізвища, утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного слова

4) Скорочена частка д та ірландська частка о пишуться з власними іменами через апостроф

5) У ряді випадків частки пишуться разом із прізвищами, бо в такій формі засвоїла їх українська мова

1) Псевдоніми, що складаються з імені та прізвища

2) Повні давньоримські особові назви, у яких перше слово означає особове ім’я, друге — родове ім’я, третє — прізвище

1) Складні прізвища

2) Частки Ван-, Мак, Сан-, Сен-, які передують прізвищам і разом із тим становлять їх невід’ємну частину, пишуться через дефіс

► Запишіть під диктовку прізвища, поясніть свій вибір за допомогою правил.

Квітка-Основ’яненко, Римський-Корсанов, Гулак-Артемовський, Нечуй-Левицький, О’Генрі, Марк Порцій Катон, Джек Лондон, Марко Вовчок, Непийвода, Добрий вечір, Нетудихата, Кривоніс, Скороход, Карпенко-Карий

Пояснювальний диктант-переклад

► Перекладіть наведений текст українською мовою, запишіть, дотримуючись правил сучасного українського правопису

Творче моделювання

► Пригадайте і запишіть українською мовою по 5-8 російських прізвищ митців слова ХІХ ст., композиторів, художників. Складіть із ними складні речення різних видів (складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове, з різними видами зв’язку).

Комунікативний практикум

► Прочитати текст, дібрати до нього заголовок. Дослідіть, яке походження має ваше прізвище.

Мабуть, мало хто знає, що українське прізвище чи не найстаріше в Європі. У всякому разі в 17 століття мало чи не всі українці носили прізвища. Деякі українці мали прізвища, які дали їх предкам ще в князівські часи. Для порівняння французькі простолюдини отримали прізвища лише на початку 19 століття завдяки указу імператора Наполеона Першого. Російські селяни отримали прізвища лише після Реформи 1861 року. Тому то у росіян так багато прізвищ Іванов, Петров, Сідоров... Відомо, що виписуючи «вольну» вчорашнім кріпакам їм давали прізвища за ім’ям батька. Імена Іван, Петро, Сидір на той час були найпоширенішими в російських дєрєвнях та селах. Треба зазначити, що єдиним народом Європи в якого немає до сих пір сталих прізвищ є ісландці. У них ім’я батька автоматично стає прізвищем для дитини. Тому чоловіки мають прізвища на кшталт Петерсен (син Петера), а жінки Петердоттір (дочка Петера).

Назустріч тестуванню. Виконати тестові завдання.

1. На перший склад падає наголос:

А судно;

Б фаховий;

В йогурт;

Г шляхтич.

2. Помилково вжито слово в рядку...

А болотиста трава;

В гарантійний ремонт;

Д дипломований лікар.

Б величне море;

Г громадянська позиція;

3. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку:

А двадцять два футболісти;

Б три з половиною сантиметрів;

В двадцять чотири учні;

Г півтори літри;

Д сім цілих і вісім десятих відсотків.

4. Літеру и на місці пропуску треба написати в усіх словах рядка.

А ц..стерна, д..намо, х..рург;

Б Амер..ка, мерс.., соц..ологія;

В с..лует, д..плом, Шексп..р;

Г бр..гада, реж..м, арх..в;

Д реч..татив, такс..ст, Лейпц..г.

V. ПІДСУМОК КРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати твір-розповідь на тему: «Що цікавого я дізнався (лася) про походження українських прізвищ та їх написання».

Додаток

Диктант

СЛОВО, ЯКЕ СТАЄ НА СТОРОЖІ НАРОДУ

Саме письменник під час найбільшої для України скрути після знищення Запорізької Січі живим українським словом врятували народ. Це — Котляревський, Квітка, Гребінка, Костомаров, Куліш і, насамперед, Тарас Шевченко. Після виходу його «Кобзаря» з’являється слово, яке стає на сторожі народу.

Євреї відродження своєї держави, яку вони втратили майже дві тисячі років тому, почали з відродження своєї давньої мови — івриту. Для вивчення цієї мови було створено цілу мережу денних і вечірніх курсів, видавалася спеціальна література. Вивченню івриту сприяла й армія — молодь вивчала іврит і під час проходження військової служби. Нині в Ізраїлі майже кожний володіє івритом, хоч ця мова ще півстоліття тому вважалася мертвою.

У конституції багатонаціональної Росії читаємо: «Державною мовою Російської Федерації на всій її території є російська мова». І цього положення суворо дотримуються. А подивімось на Європу. У конституції Іспанії з кількома корінними націями й мовами записано: «Кожний громадянин зобов’язаний знати іспанську мову й користуватися нею». Німеччина не приймає до себе співвітчизників-репатріантів, які не володіють німецькою мовою. Що ж до національних меншин, то вони є в кожній країні. Але вони мають знати, крім своєї, державну мову країни, де живуть (за І. Ющуком; 178 сл.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити