Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 50. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Мета: формування у школярів компетентностей дотримання орфографічних норм і правил українського правопису.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: знає ознаки слів іншомовного походження правил їх написання;

діяльнісна складова: доцільно використовує під час написання слів іншомовного походження «Правило дев'ятки»; виявляє й пояснює порушення орфографічних норм, застосовує знання на практиці;

ціннісна складова: висловлює своє ставлення до написаного (прочитаного), відчуває відповідальність за дотримання орфографічних норм.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бліцопитування

· Що називаємо часткою?

· На які 3 розряди поділені частки?

· Яку роль виконують модальні частки? (Надають додаткових відтінків у значенні.)

· До якої групи модальних часток належать не, ні?

Робота з таблицею

► Пригадайте за допомогою теоретичного матеріалу таблиці основні правила написання часток не з різними частинами мови, доповніть їх власними прикладами.

Не пишемо разом

Правило

Приклади

Коли слово без не не вживається


У складі префікса недо-, який означає дію, стан або якість у неповній мірі


З іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, якщо вони в сполученні з не означають одне поняття


З дієсловами, яким не надає нового значення


З дієприкметником, якщо він є означенням, а не присудком і не має при собі пояснювальних слів


У заперечному слові не має.


Не пишемо окремо

Правило

Приклади

Зі словом, з яким вона не становить одного поняття, а є лише запереченням


З дієсловами, дієприслівниками, дієслівними формами на -но, -то


З дієприкметниками, що виступають у функції присудків


З дієприкметниками, якщо вони мають при собі пояснювальні слова


З прикметниками, що виступають у функції присудків, якщо часткою не заперечується ознака, виражена цим словом


З числівниками, займенниками, а також при сполучниках і прийменниках


З прикметником, що має при собі пояснювальне слово займенник або прислівник із часткою ні, а також з прикметником, перед яким стоять слова далеко, зовсім, аж ніяк


Зі словами, які пишемо через дефіс


Відновлення-узагальнення

► Прочитайте поданні слова, сформулюйте правила написання частки -ні з різними частинами мови. Свої висновки звірити зі спроектованим на мультимедійним екран матеріалом.

Частка ні пишеться

РАЗОМ

ОКРЕМО

Із займенниками і прислівниками

Якщо ні вжито для заперечення чогось або для підсилення висловлювання


У складі займенників, якщо вона відділяється від займенника прийменником

III. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ НА ОСНОВІ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Словниковий диктант

► Записати під диктовку слова, підкреслити повторені орфограми, пояснити свій вибір за допомогою правил. З’ясувати значення визначених учителем слів.

Симпозіум, ритм, дилема, дискурс, антидот, дециметр, миля, графин, кизил, гиря, єпископ, камилавка, авіатор, соціолог, Ріо-Негро, трієра, Джессі, Кап-Джубі, журі, візаві, гід, бінокль, дезінформація, круїз, прозаїк, Гімалаї, Гавайї, Європа, Єгипет, феєрія, фієста, Мейєрхольд, кар’єра, Лур’є, канотьє.

Ти — редактор

► Прочитати подані слова. Знайти ті, у яких допущені помилки пов’язані з правилом «дев’ятки».

► Записати відредагований варіант, пояснити свій вибір за допомогою правила.

Мюсли, аудиєнція, Диєго, педиатр, спірт, бурмістер, єхідна, кіпарис, башкір, киргиз, єпископ, кіпарис, дантіст, аспірин, каратіст, гирлянда, бутік, косинус, нумизмат, кізил, періферія,кінджал.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити