Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 52. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета: оцінити рівень орфографічної і пунктуаційної грамотності десятикласників: правильно читати слова на вивчені орфографічні правила.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учня

знаннєва складова: знає, що вивчають такі розділи науки про мову, як морфологія, орфографія, знає та пояснює найскладніші випадки правопису;

діяльність складова: доцільно використовує в мовленні слова різних частин мови, пише їх за сучасними орфографічними правилами;

ціннісна складова: виявляє прагнення поліпшувати орфографічні вміння й навички, удосконалювати їх.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ТЕМОЮ І ЗАВДАННЯМ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТЕСТОВОГО ХАРАКТЕРУ

Варіант I

1. Усі складні іменники пишуться через дефіс у рядку...

А Лисичка/Сестричка, лікар/еколог, блок/схема;

Б міні/автомобіль, водо/лікування, пройди/світ;

В хліб/сіль, екс/президент, гідро/електростанція;

Г Зайчик/Побігайчик, жар/птиця, Непий/пиво.

2. Усі складні прикметники пишуться разом у рядку...

А жовто/гарячий, далеко/східний, сліпучо/білий;

Б п’яти/разовий, залізо/бетонний, вічно/зелений;

В глухо/німий, соціал/демократичний, червоно/гарячий;

Г хитро/мудрий, свіжо/заморожений, темно/синій.

3. Усі займенники пишуться разом у рядку...

А ні/скільки, де/якому, будь/якому, якому/сь;

Б де/що, аби/хто, хтозна/коли, ні/коли;

В аби/кому, де/котрий, котрий/небудь, кому/сь

Г хто/сь, ні/який, аби/що, казна/що;

Д ні/чий, аби/який, де/кому, скільки/сь.

4. Усі слова пишуться через дефіс у рядку...

А по/твоєму, де/не/де, десь/то, мимо/хіть

Б мало/помалу, віч/на/віч, якось/то, казна/хто;

В хтозна/де, сила/силенна, по/п’яте, у/третє;

Г де/таки, що/дня, без/черги, рано/пораненьку;

Д де/юре, більш/менш, рано/вранці, по/семеро.

5. Усі складні службові слова пишуться через дефіс у рядку...

А тож/то, з/під, неначеб/то, розв’язав/таки;

Б із/за, тому/то, зайшов/таки, отак/от;

В з/поза, довго/таки, ад/же, тільки/но;

Г з/посеред, так/таки, на/при/кінці, тим/то

Д якось/то, з/над, із/під, мов/би.

6. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку.

А пісня не/мелодійна;

Б досі не/завершена перевірка;

В питай не/старого, а бувалого;

Г позбуватися не/веселих думок.

7. Літеру і на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка...

А ман..кюр, такс.., граф..н;

Б соц..олог, сандв..ч, Т..бет;

В п..церія, ч..збургер, Д..зель;

Г лаб..ринт, к..моно, Занз..бар.

8. Помилково написані прізвища в рядку.

А Єгоров, Римський — Корсаков, Горицвіт;

Б Захар’їн, Ліфшиц, Тургенєв;

В Бєловерхий, Скорохід, Не Пий Пиво;

Г Нетудихата, Дон Кіхот, Миколєнко.

9. Безпомилково написані географічні назви в рядку...

А Харьков, Борисполь, Липецьк;

Б Дніпро, Мелітополь, Кременчук;

В Мар’їно, Муравйово, Пхенян;

Г Тюмень, нижній Новгород, Тянь-Шань.

10. Позначити рядок, у якому правильно записані графічні скорочення.

А Наш. е. (нашої ери), ст. (сторінка), о. (озеро);

Б Ост. (острів), тт. (товариші, томи), доц. (доцент);

В До н. е. (до нашої ери), вид. (видання), ст. (сторіччя);

Г Див. (дивись), р.р (роки), с. (сторінка, село).

11. Позначення речення, у якому виділені з рискою слова пишуться разом.

А ми будемо хазяйнувати в/двох;

Б на/пам’ять усі скаржаться, а на розум — ніхто;

В альпіністи спускалися з/гори;

Г В/день такий розцвітає весна на Землі.

12. Запишіть 10 слів, які пишуться з ні разом.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток

Диктант

ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКА ВОВЧКА В КИЄВІ

Після переїзду до Києва О. Маркович стає активним помічником А. Мет- линського в підготовці збірника народних пісень, що в середині 1854 року був опублікований університетською друкарнею під назвою «Народні південно- руські пісні». У цю роботу включається й Марко Вовчок.

До видання ввійшло чимало зібраних нею народних творів. Не випадково А. Метлинський серед найактивніших збирачів, яким висловив у передмові до збірника «найщирішу подяку», назвав і Марію Маркович.

Марко Вовчок в цей час записувала фольклор від знайомих і незнайомих людей постійно, особливо від жінок-селянок із найближчих прикиївських сіл, які часом сама відвідувала. Серед її рукописів зустрічаємо пісні з Київської Шулявщини, Братської Борщагівки, Броварів.

Чимало текстів позначено загально — «Київська губернія». Як видно з віднайдених рукописів, майбутня письменниця в селах поблизу Києва записала найбільше веснянок. Перевага весняних пісень та ігор серед інших свідчить про те, що записи робилися здебільшого навесні, коли молодь водила танці й грала в «зеленого шума» та хрещика.

В київський період свого життя Марко Вовчок, як ніколи, перебувала в атмосфері фольклору. За короткий час нагромадивши справжні скарби пісень і казок, використовувала це надбання у власній творчості (за О. Деєм; 173 сл.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити