Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 55. ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО РОДУ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ЛЮДЕЙ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ (ПОЕТ - ПОЕТЕСА, ПОЕТКА; ДИРЕКТОР - ДИРЕКТОРКА, РОБІТНИК - РОБІТНИЦЯ ТА ІН.). ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО І ПОДВІЙНОГО РОДУ

Мета: поглибити й систематизувати знання десятикласників щодо категорії роду: правильно використовувати іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей, за діяльністю; розрізняти іменники спільного й подвійного роду.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: усвідомлює зв'язок морфологічної норми з граматичним значенням і граматичними категоріями іменника; знає родові норми вживання іменника, коментує їх; виявляє й аналізує анормативні категорії роду іменників, дотримує правил наголошення відмінкових закінчень іменників; коментує норми використання категорії роду іменників та узгодження їх, посилаючись на правила та граматичні закономірності слововживання;

діяльнісна складова: організовує власну діяльність щодо засвоєння норми категорії роду іменників, користується словниками, довідковою літературою й електронними ресурсами для перевірки й удосконалення власного рівня засвоєння морфологічної норми; аналізує усні й письмові тексти з погляду додержання морфологічних норм.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бліцопитування

· Якого роду іменники поет, директор, робітник?

· Якого роду іменники листоноша, сирота, невдача?

· Чи існують в українській мові іменники подвійного роду?

III. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ НА ОСНОВІ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота з теоретичним матеріалом підручника

Дослідження-узагальнення

► Прочитати текст. Визначити, що є новим у вживанні назв осіб за професією

чоловічого та жіночого роду.

Чимало іменників чоловічого роду, які є назвами осіб за професією, не мають паралельних форм жіночого роду: адвокат, гід, маркетолог, менеджер, мер, муляр, міністр, нотаріус. Ці слова вживаються для позначення і чоловіків, і жінок.

Значна кількість назв осіб утворює паралельні форми чоловічого і жіночого роду: журналіст-журналістка, касир-касирка, кравець-кравчиня, лікар-лікарка, льотчик-льотчиця, офіціант-офіціантка, перекладач-перекладачка, продавець-продавщиця. Деякі назви жіночого роду із суфіксом -к (а) не відповідають нормі літературної мови: завучка, фізичка, математичка, керівничка, редакторка, дикторка. Вони належать до сфери розмовної мови.

► Від поданих слів утворіть назви професій

Журнал, вантаж, дресирувати, ткати, носити, бетон, механіка, наука, живопис, критика.

Творча робота

► Прочитати й запам’ятати іменники, які вживаються у двох родах. Із п’ятьма словами скласти речення ускладнені відокремленими членами.

Деякі іменники вживаються у двох родах. Правильно буде:

Абрикос і абрикоса

Лангуст і лангуста

Банкнот і банкнота

Манжет і манжета

Вольєр і вольєра

Мозоль і мозоля

Ворс і ворса

Мотузок і мотузка

Ґонт і ґонта

Оазис і оаза

Жираф і жирафа

Парасоль і парасоля

Желатин і желатина

Пелюсток і пелюстка

Зал і зала

Реприз і реприза

Кахель і кахля

Спазм і спазма

Клавіш і клавіша

Хлющ і хлюща

Комунікативний практикум

► До поданих іменників допишіть прізвища, імена та по батькові видатних людей (жінки або чоловіка). Як визначають рід таких іменників? Розкажіть про способи досягнення успіху на професійному шляху однієї з осіб.

Педагог, юрист, адвокат, медик, хірург, економіст, директор, бухгалтер, капітан.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Дотримуючись морфологічних норм, письмово побудуйте висловлення на тему: «Екологічні проблеми, над якими варто замислитися вже сьогодні».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити