Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 56. ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ НЕВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ ТА АБРЕВІАТУР, ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЇХ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне поглибити знання про граматичні категорії іменника; удосконалювати орфографічні навички;

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює зв'язок морфологічної норми з граматичним значенням і граматичними категоріями іменника; знає норми визначення роду невідмінюваних іменників, коментує їх; дотримує правил визначення роду іменників у складі абревіатур; виявляє й аналізує анормативи, виявлені під час визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур; коментує норми використання категорії роду іменників та узгодження їх з іншими словами у контексті, посилаючись на правила та граматичні закономірності слововживання;

діяльнісна складова: організовує власну діяльність із засвоєння норм категорії роду невідмінюваних іменників та абревіатур, користується словниками, довідковою літературою й електронними ресурсами для перевірки й удосконалення рівня засвоєння морфологічних норм; аналізує тексти, створює власні висловлювання з дотриманням морфологічних норм;

ціннісна складова: виявляє прагнення поліпшувати морфологічну грамотність.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Інтелектуальна зарядка

«Слово — це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним — велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її» (Василь Сухомлинський).

► Прочитайте висловлювання. Чим корисний він для вас? Чому слово порівнюють з різцем.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Повторення вивченого

· Випишіть ключове слово із аналізованого речення, дайте йому характеристику.

· Пригадайте, що ви знаєте про рід іменників?

· За якими ознаками визначають рід іменників?

· Визначте рід усіх іменників, що вжиті у вислові.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лінгвістичне спостереження

► Прочитайте фрагмент тексту. Пригадаєте, з якого він твору. Зверніть увагу на виділені слова. Чим вони різняться від інших? Визначте їх рід. Чи легко було це зробити?

Ромео

Хто синьйорина та, що подає

Свою прекрасну руку кавалеру?

Слуга

Не знаю я, синьйоре.

Ромео

Померкли смолоскипи перед нею!

І світить вродою вона своєю

На щоках ночі — діамант ясний

У вусі мавра; скарб цей дорогий

І для землі, і для життя сія.

Вона — омріяна любов моя!

Її оточують прекрасні дами,

Вона ж між них — голубка між галками!

IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Мозковий штурм

· Як визначити рід іменників?

· Які іменники належать до незмінюваних?

· За якими ознаками визначають різ цих іменників?

· Як визначити рід іменників-абревіатур?

Робота з таблицею (інтерактивна дошка)

► Розгляньте таблицю. Складіть за нею лінгвістичне повідомлення «Рід незмінюваних іменників».

Рід незмінюваних іменників іншомовного походження

Назви осіб чоловічої статі назви осіб жіночої статі

іменники чоловічого роду іменники жіночого роду

маестро (чоловічий)

мадам (жіночий),

Назви тварин

іменники чоловічого роду

поні, шимпанзе, кенгуру

Назви неістот

іменники середнього роду

резюме, таксі, бюро

Географічні назви

рід визначається за загальною назвою

Капрі (острів) — чоловічий, Сочі (місто) — середній, Міссісіпі (ріка) — жіночий

Запам’ятайте: цеце (муха) — жін., івасі, путасу (риба) — жін., авеню (вулиця) — жін., кольрабі (капуста) — жін., салямі (ковбаса) — жін., гінді (мова) — жін., боржомі (вода) — жін., сироко, торнадо (вітер) — чол.

Іменник пальто відмінюється.

Рід складноскорочених слів

Незмінювані складноскорочені слова

рід визначається за головним словом

ГЕС — жін., бо електростанція

Змінювані складноскорочені слова

рід визначаємо граматично за типом відмінювання (здебільшого як іменники чоловічого роду)

ВАК, виш

► Якщо виникнуть труднощі, зверніться за адресами: http://litmisto.org.ua/; linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/vlad.htm

Робота в парах

► Визначте рід іменників і запишіть до відповідної колонки таблиці.

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Не мають роду

Таксі, кіно, канікули, черепаха, какаду, міс, рандеву, депо, алібі, шимпанзе, фінанси, колібрі, меню, піаніно, мадемуазель, ООН, виш, кенгуру, Баку, кюре, журі, шасі,

Робота з текстом

► Прочитайте фрагмент з тексту, випишіть іменники іншомовного походження, визначте їх рід, розподіливши у 2 стовпчики. Поясніть, як визначали рід невідмінюваних іменників.

— Віднесіть багаж джентльмена у 7 купе,— звелів мсьє Бук.— Якщо містер Гарріс з’явиться, ми скажемо йому, що він спізнився — його місце вже зайняте.

— І чому я переймаюся?

— Як мсьє бажає,— відповів провідник. Підкликавши носіїв, він вказав, куди віднести речі.

— Після цього він пропустив Пуаро у вагон.

— У кінець вагону. Передостаннє купе, мсьє.

— Ви містер Гарріс? — запитав Пуаро англійською?

— Ні, моє прізвище — Мак-Квінн. Я.

У цю ж секунду з-за спини Пуаро почувся спокійний, врівноважений голос провідника:

— Вибачте, містер, але у вагоні немає вільних місць. Мсьє цю ніч буде їхати з вами. — Він пройшов у купе та поставив багаж Пуаро.

...Потяг рвонув уперед. Обох чоловіків кинуло до вікна, і освітлений перон спокійно промайнув повз них. Східний Експрес рушив у триденну подорож Європою (Агата Крісті «Східний експрес»).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Комунікативний практикум

► З поданими власними назвами складіть речення, вказавши на рід незмінюваних іменників, не використовуючи їх загальні назви.

Самоа (острів), Ньяса (озеро), Фудзіяма (вулкан), Оріноко (річка), Фучжоу (місто), Мак-Кінлі (гора), Фуцзянь (провінція), Маккензі (місто).

Зразок: Велична й неповторна Міссурі широко розлила свої води.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Мовний практикум

► Назвіть 5 основних правил визначення роду невідмінюваних іменників.

Творчий диктант

► Уставте в речення потрібний незмінюваний іменник. Укажіть особливості вживання їх.

1. У вітальні стояло нове ... 2. Дідусь носив ... 3. Ми зайшли у ... 4. Коли між підметом і присудком ставиться ...? 5. ... — столиця Норвегії. 6. Батько працює в ... 7. Ми замовили котлети з картопляним ... 8. На конкурс було запрошено авторитетне ...

Кодовий диктант

► Визначте і запишіть код — рід незмінюваних іменників-абревіатур. (1 — чоловічий рід, 2 — жіночий рід, 3 — середній рід).

✵ ООН, ТЮГ, ДАІ, НЛО, ГЕС, СБУ, СНІД, ЧАЕС.

✵ Складіть з двома складноскороченими словами речення (усно).

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити теоретичний матеріал в підручнику.

► Складіть твір-мініатюру «У зоопарку», використавши слова із асоціативної схеми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити