Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 57. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ АБО МНОЖИНИ

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів з морфології, формувати граматичні навички правильного вживання форм іменників.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює зв'язок морфологічної норми з граматичним значенням і граматичною категорією числа іменника; знає норми вживання числових форм іменника, коментує їх; виявляє й аналізує анормативи, дотримує правил уживання іменників у контексті; коментує норми узгодження іменників з іншими словами, покликаючись на засвоєні правила;

діяльнісна складова: організовує власну діяльність із поглиблення знань про категорії числа іменників, демонструє вміння вибирати потрібну форму слова; користування словниками, навички роботи з інформацією; аналізує власні й чужі висловлювання щодо дотримання морфологічних норм;

ціннісна складова: виявляє прагнення поліпшувати морфологічну грамотність.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Інтелектуальна зарядка

► Зберіть докупи прислів’я. Якою темою вони об’єднані?

Літо дає коріння

а жовтень — капустою

Вересень пахне яблуками

та листопад його перехолодить

Жовтень хоч і холодний

ближче до печі підбирайся

В жовтні з сонцем розпрощайся

а осінь — насіння

► Поясніть значення прислів’їв.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Повторення вивченого

► Відомо, що більшість іменників мають два числа: однину і множину. Випишіть із відновлених прислів’їв іменники, визначте їх число. Чи всі іменники маю форму однини і множини?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Спостереження над мовним матеріалом.

Робота з таблицею (інтерактивна дошка)

Число іменників

Однина

Множина

для називання

окремого предмета або неподільної сукупності

Двох і більше предметів або предметів парної (симетричної) будови

дерево, книга, заява, студентство

столи, документи, ножиці

називають

лише в однині

лише у множині

Власні назви

Одеса, Донбас, Тарас Шевченко, Великий Віз

власні назви

Карпати, Чернівці, Альпи

Збірні поняття

професура, рідня, піхота, селянство, молодь, коріння,

предмети парної або симетричної будови

окуляри, ножиці, ворота, ковзани,

Речовинні іменники

золото, сталь, молоко, кисень, водень, бензин, чай,

означають масу, речовину

дріжджі, помиї, парфуми, вершки

Абстрактні назви

бадьорість, краса, висота, спокій, радість, біганина,

дієслівного походження

радощі, веселощі, гордощі


Усі іменники, що вживаються тільки у множині, не мають ознак граматичного роду

► За матеріалом таблиці, складіть лінгвістичне повідомлення «Рід іменників».

IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Лінгвістичне спостереження

► Прочитайте текст. Визначте тему, стиль і тип мовлення. Поміркуйте, чому автор дав тексту таку назву.

ЗАДУМЛИВІ ДВІ ОСЕНІ

Осінній променисто-задумливий ліс.. Дивні, мінливі фарби лісу, прощальний журавлиний крик, шелестіння пожовклого листу, прозорі краплі минулого дощу... Здається, ніби осінь обвіває тебе своїми шовковими крилами і несе на них у країну тихої задуми. Здається, ніби вся природа співає тиху елегію; звуки тої елегії вливаються в найпотаємніші кутки серця і сповнюють всю істоту хвилями якогось дивного почуття.

У злегка блакитному повітрі пропливає поволі сиве павутиння, чіпляється на гілля меланхолійних верб, струнких білокорих беріз, темних дубів, на дахи, людей, траву, очерет і сплітається у фантастичних узорах; по ньому, жартуючи, грає сонячне повітря.

І став уже починає почувать, що скоро минеться для нього розкіш і воля; стиха гомонить він про щось таємниче. Про що? (За М. Рильським)

► Випишіть з тексту іменники, розподіливши у три стовпчики за числами.

Однина

Множина

Однина і множина
V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне дослідження. Робота в групах

► Об’єднайтеся в 3 групи. Відкрийте конверти, уважно прочитайте слова. Спираючись на проаналізовану таблицю складіть алгоритм за вашими словами: «Уживання іменників лише в однині», «Уживання іменників лише у множині», «Уживання іменників в однині і множині» (Кожна група має визначити своє завдання).

1-ша група

2-га група

3-тя група

Двері, перила, щипці, дрова, вершки, Суми, Карпати, Ромни, гроші, фінанси, шахи, висівки, об'їдки, кеглі

Любов, сум, Микола, жіноцтво, фосфор, студентство, пісок, Дон, Херсон, срібло, цибуля, капуста

Берег, стіл, місце, край, осінь, берег, криниця, бій, жайворонок, туман, мисливець, машина

Самостійна робота. Гра «Хто більше?»

► Продовжте рядок, назвавши якомога більше іменників. Виграє той учень, у якого буде найбільше іменників.

1-й варіант

✵ збірні іменники: картоплиння, гуси, дітвора, студентство....

✵ географічні назви: Одеса, Чумацький шлях....

✵ речовинні іменники: срібло, молоко....

✵ абстрактні поняття: сум, радість, почуття ....

2-й варіант

✵ власні назви: Суми, Чернівці...

✵ речовинні іменники: парфуми, дріжджі...

✵ дієслівного походження: веселощі...

✵ парні назви: сани, двері...

Творча робота. Ситуативне завдання

► Уявіть, що ви письменник (поет) і потрапили: в осінній парк (І група); в осінній ліс (ІІ група); під осінній дощ (ІІІ група).

► Опишіть свої враження, використовуючи іменники, що вживаються переважно у формі множини або однини.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичний експеримент

► Однина і множина іменників зазвичай різниться між собою закінченнями: дуб — дуби; стілець — стільці. Чи дійсним буде це твердження стосовно іменників змагання, відкриття, сузір’я? Уведіть ці іменники у словосполучення і зробіть необхідні висновки.

Знайди помилку

► Знайдіть зайве слово у рядку. Обґрунтуйте свій вибір.

А відкриття, знання, читання, мрія, говоріння;

Б стіна, вогонь, колосок, предмет, однина;

В лінощі, веселощі, мудрощі, челюсті, пахощі;

Г молодь, юнь, дітвора, дитинство, юнацтво.

Складання діалогів (робота в парах)

► Складіть діалог між двома товаришами, які мають протилежні погляди щодо необхідності збереження природи. Спробуйте переконати співрозмовника у слушності своєї думки. (Використовуйте відомі вам іменники.)

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

✵ Які іменники мають лише форму множини?

✵ Які іменники мають тільки форму однини?

✵ Назвіть іменники, які мають форму однини і множини.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Опрацювання теоретичного матеріалу за підручником.

Аналіз тексту, узятого з підручника «Українська література».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити