Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 58. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про особливості відмінювання іменників; формувати вміння дотримання орфографічних норм і правил українського правопису.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює роль морфологічних норм в усному і писемному мовленні; знає основні правила відмінювання іменників, зокрема складні випадки відмінювання іменників в орудному відмінку, коментує їх; користується засвоєними

діяльнісна складова: доцільно використовує засвоєні правила під час створення власних висловлювань; контролює власне і чуже мовлення; виявляє й пояснює порушення орфографічних норм, застосовує знання на практиці; демонструє вміння працювати з інформацією;

ціннісна складова: висловлює своє ставлення до написаного (прочитаного); розуміє відповідальність за дотримання морфологічних норм.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Інтелектуальна зарядка

► Прочитайте виразно вірш (на інтерактивні дошці). Про що він? Доберіть назву, скориставшись підказкою у вірші.

Віночок український — це оберіг у нас,

І як нема віночка — немає і прикрас.

Дарую я віночку всі квіти на землі,

Мов бачу наш віночок, і квіти там живі.

І всім нагадує вінок, що з України ми.

Нам всім віночком треба пишатися завжди.

Окраса українців — це віра у життя,

Коли є на віночку уся земна краса.

Бесіда

· Що дивного в цьому вірші?

· Як називаються такі вірші? (Акровірш)

· Назвіть ключове слово-відгадку. (Відмінок)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Лінгвістичне спостереження

► Випишіть з вірша виділені слова, виділіть закінчення, визначте: як вони використані у тексті, у якій послідовності. Пригадайте, як називають таку послідовність?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Лінгвістичне дослідження

Цікавинка (сприймання тексту на слух)

В Естонії учні, вивчаючи рідну мову, повинні запам’ятати 14 відмінків, у Фінляндії — 14, в Угорщині — 22. Чемпіон по кількості відмінків — мови народів Дагестану — понад 50 відмінків. А ось у китайській мові — жодних відмінків узагалі немає: відносини між словами передаються за допомогою службових частин мови.

А скільки відмінків в українській мові?

Коментоване письмо

► Перепишіть текст, уставляючи пропущені закінчення іменників. Обґрунтуйте свій вибір.

КАЗКА ПРО ВІДМІНКИ

Жили на світі шість брат... Кожний займався своєю справ.., кожний знав своє місц... Перший називав предмет.., другий говорив про те, кого чи чого немає, третій віддавав усе, що мав, четвертий знаходив, п’ятий керував усім, шостий на місц.. ставив.

Посварилися одного разу брати, не помирилися за місце у ряду. От і вирішив той, що на місц.. ставить, питанн.. так: дав братам слов.., поміняв їх місц.. і загадав виконати звичну робот.. — провідміняти слов. Та не тут то було. Бо ж перший брат, який дає початок.., зійшов аж на кінець ряд. От і не йде справ. І тоді брати зрозуміли, що у кожного з них є своє місце, є свої питання, завдання.

У першого — ... — називати, у другого — ... — говорити про те, кого чи чого немає, у третього — ... — віддавати все, що має, у четвертого — ... — знаходити, у п’ятого — ... — керувати, у шостого — ... — на місце ставити. Що ж це за брати?

А є ще у брат.. знайомий — ... відмінок, який закликає брат.. до порядк.. І вони цей порядок підтримують.

► У 3 і 4 абзацах окрім пропущених відмінкових закінчень іменників, міститься пропущена інформація (назви відмінків). Доповніть її.

► Випишіть іменники, поділіть їх на відміни, ставлячи у початковій формі. Виділіть закінчення.

Запам’ятайте: форма називного відмінка однини — це початкова форма іменника.

IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Довідкове бюро

► Щоб правильно визначити закінчення іменників необхідно: а) визначити відміну іменників; б) якщо це іменники І і ІІ відмін, визначити групу (тверда, м’яка, мішана); визначити відмінок.

► Іменники І відміни залежно від кінцевого приголосного основи поділяються на три групи: тверду, м’яку, мішану.

Тверда група

М’яка група

Мішана група

Основа на твердий приголосний

Основа на м’який приголосний

Основа на шиплячий

Робота, староста, книга

Праця, хвиля, надія, мрія

Межа, тиша, задача, миша

Мовознавча гра «Редактор»

► Знайдіть у кожній із поданих груп слово, що має неправильне відмінкове закінчення. Назвіть ознаки, за якими об’єднано слова у кожному рядку.

1. Книжкою, яблунею, трояндою, надією, кашою.

2. Атому, водню, азоту, льоду, меду.

3. Грошей, людей, дверей, граблей, сіней.

4. Галченяти. гусяти, курчати, дитяти, тигреняти.

5. Віталію, місяцю, ясеню, Грицю, орлю.

► Виправте закінчення неправильно записаних слів, складіть з ними речення.

► Дайте характеристику іменникам з 1 рядка, поясніть, чому вони мають різні закінчення і яке закінчення необхідно написати в іменнику кашою. Відповідь обґрунтуйте. спираючись на правила.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота

► Запишіть слова. Виділіть основи їх і вкажіть, до якої групи вони належать. Провідміняйте за відмінками по одному з іменників кожної групи.

Воля, круча, староста, сирота, перемога, груша, Микола, межа, сестра, надія, риба, мрія, іржа, праця, зоря, вишня, зміна, тиша, сажа, історія, сім’я, стаття, собака, каланча, Польща.

Умотивований вибір слова

► Перепишіть речення, розкриваючи дужки і визначивши відмінок іменника.

1. В саду під густими старими (груша та яблуня) вже пролягла густа тінь. 2. Сукупні левади та городи ледве-ледве піднімаються вгору й зеленіють попід (садок), попід (клуня) та (хати). 3. Зацвітай, мій льон-льонок, синьою (пороша) для весільних сорочок, для життя хорошого. 4. Спадає з клена лист вечірньою (година), і солов’їний тихий свист гуляє за (долина).

► У якому відмінку необхідно записати іменники? Прокоментуйте відмінкові закінчення цих іменників.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Критична оцінка власних умінь

► Запишіть іменники в орудному відмінку, перевірте, чи правильно утворені форми іменників, скориставшись матеріалом підручника.

Баржа, дача, каша, миша, душа, межа, площа, лівша, біржа, ворожнеча, іржа, паша, сажа, діжа.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Чого навчив мене сьогоднішній урок?

· Чи завжди ми задумуємось над вибором слова?

· Як вибрати правильне закінчення іменників 1-ї відміни?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Робота за підручником.

► Редагування тексту, запропонованого вчителем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити