Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 59. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ІІ ВІДМІНИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів з правильного вживання закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни; формувати компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання орфографічних норм для сучасного мовця; знає й дотримується правил уживання відмінкових закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни, зокрема у родовому відмінку;

діяльнісна складова: організовує власну діяльність; застосовує на практиці засвоєні знання; висловлює припущення про варіанти вживання відмінкових форм аналізованих іменників; виявляє й пояснює порушення орфографічної норми в усному і писемному мовленні (власному і чужому); працює з орфографічним словником, іншими джерелами інформації (інтернет);

ціннісна складова: виявляє прагнення поліпшувати власну морфологічну грамотність.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Фронтальна бесіда

· Які іменники належать до ІІ відміни?

· На які групи поділяються ці іменники?

· Чи потрібно дотримуватися правил відмінювання іменників?

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Інтелектуальна хвилинка

► Виразно прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Поясніть правопис виділених слів.

Традиція чаювання в Китаї нараховує 4 тис. років. Чай вважається одним з неодмінних напоїв в житті китайців. Стародавня китайська приказка говорить: «Переступивши через поріг свого будинку, перш за все подбайте про сім речей: дрова, рис, олію сіль, соєвий соус, оцет і чай». Очевидно, чаювання займає важливе місце в китайському житті. В Китаї заведено пригощати гостей, які тільки-но увійшли в дім, чаєм. Коли гість приходить, господар перш за все ставить перед ним чашки ароматного чаю. Гість і господар п’ють чай і розмовляють, а чай сприяє створенню приємної атмосфери.

► Випишіть із тексту іменники ІІ відміни, визначте їх рід. Поясніть, як ви це зробили.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Спостереження над граматичним матеріалом

► Об’єднавшись у групи, провідміняйте виписані іменники ІІ відміни:

1-ша група — рис, соус, оцет, чай; 2-га група — дім, будинок, Китай; 3-тя група — гість, господар, китаєць.

IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Робота з таблицею

► Розгляньте таблицю і складіть усне повідомлення про особливості вживання закінчень —а (-я), -у (-ю) в іменниках ІІ відміни у формі Р. в. однини.

Уживання закінчень іменників ІІ відміни в Р. в однини

-а (-я)

Приклади

-у (-ю)

Приклади

1. Назви істот, казкові персонажі

робітника, учня, батька, Діда Мороза

Назви речовин, матеріалів

льоду, меду, соку, воску, але: гуртка, табуна, хліба

2. Назви населених пунктів

Києва, Гадяча, Борисполя

Географічні назви

Дунаю, Уралу.

3. Назви конкретно і чітко окреслених предметів, речей

зошита, стільця, молотка, ножа, але: трону

Назви ігор, танців, видів спорту

хокею, вальсу, але: козачка, гопака

4. Назви мір, довжини, ваги, кількості, часу, площі, грошових одиниць

кілометра, гектара, кілограма, п’ятака але: ранку, року, часу

Назви явищ природи

вітру, морозу, снігу, дощу

5. Терміни

суфікса, іменника, діаметра, атома

Абстрактні поняття, наукові терміни

розвитку, прогресу, матеріалізму, соціалізму, жанру

6. Іменники середнього роду

плеча, вікна, озера

Назви установ

університету, вокзалу, інституту, порту

► Дібрати власні приклади до правил і записати їх.

Довідкове бюро: написання закінчень іменників другої відміни у родовому відмінку бажано перевіряти за словником.

Лінгвістичне дослідження

► Прочитайте текст. Що нового ви дізналися? Поміркуйте, чи відповідає заголовок змісту тексту. Який заголовок запропонували б ви?

ДЕЩО ПРО ЧАЙ

Чай був привезений в Європу з Китаю. Як і кава, чай має в собі два відсотки кофеїну і тому збудливо впливає на організм. Є чай чорний, зелений. червоний, жовтий — це залежить від кольору висушеного листу.

Методи заварювання чаю в різних місцях мають свої особливості. На сході Китаю люблять вживати великі чайники. Коли приходять гості, господар засипає чайну заварку в нагрітий чайник, заливає окропом і після настоювання розливає по чашках. У деяких місцях додають у чай спеції, наприклад, імбир, сіль або смажені жовті боби і кунжут. Люди випивають чай, а потім ретельно пережовують продукти, що додали в чай. Тому де-не-де в Китаї говорять не «хеча» (пити чай), а «чича» (їсти чай). Саме в Китаї склалося незвичайне мистецтво чайної церемонії.

► Випишіть з тексту іменники чоловічого роду ІІ відміни, поставте у Р. в. однини, розподіливши їх у два стовпчики.

Закінчення а (я)

Закінчення у (ю)V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Умотивований вибір форми слова (Робота в групах)

► Розкрийте дужки, поставивши іменники у потрібному відмінку. Поясніть свій вибір.

1. Прийти в гості до (ювіляр, перекладач, слюсар, директор, пісняр).

2. Спеціальний одяг на (школяр, перукар, маляр, гончар, водій, санітар).

3. Покластися на (брат, господар, лікар, секретар, товариш. друг).

Творча робота

► Складіть по 2-3 речення, використавши утворені словосполучення.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота

► Подані іменники поставити в родовому відмінку однини і пояснити їх правопис за допомогою методу «Прес» (таблиця на дошці).

Фініш, документ, папір, термін, заголовок, індекс, підпис, заклад, ксерокс, апарат, бланк, банк, комп’ютер, колектив, студент, відмінок, експеримент.

► Поміркуйте, який тип мовлення ви використали, висловлюючи думки щодо правопису утворених іменників.

► З’ясуйте лексичне значення виділених іменників. За потреби зверніться до тлумачного словника.

Критична оцінка правильності виконаного завдання

► Визначте, чи є серед іменників неправильно утворені форми.

► Виправте помилки, підтвердивши правилом.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Чи справдилися ваші очікування?

· Чи сподобалося бути діловими людьми?

· Як ви вважаєте, що відрізняє ділову людину від неділової?

Метод «Прес»

· Я вважаю, що...

· Тому, що...

· Наприклад...

· Отже (таким чином) ...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Робота теоретичним матеріалом за підручником.

► Дібрати з підручника історії фрагмент тексту, з іменниками ІІ відміни чоловічого роду, пояснити закінчення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити