Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 35. АПОСТРОФ. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним, застосовувати вивчене на практиці.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила українського правопису щодо вживання апострофа, знака м'якшення;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність; виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про написання того чи того слова з апострофом, знаком м'якшення чи без нього; виявляє аналогії в написанні слів; знаходить і аналізує додаткову інформацію з теми;

ціннісна складова: сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ЕМОЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО УРОКУ

Вправа «Слово в подарунок»

На фліпчарті учні по черзі пишуть слово, яке, на їхню думку може підняти настрій іншим, є милозвучним чи асоціюється з позитивними емоціями. Вибірково пояснюють свій вибір. Учитель теж «дарує» слово, заздалегідь продумавши, на чому хотів би акцентувати увагу учнів. Це може бути слово з апострофом або зі знаком м’якшення, щоб пов’язати його з темою уроку.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ

1. Знайдіть слово, у якому допущено помилку:

А витікти;

Б зламати;

В допомагати;

Г забиратися;

Д поклонятися.

2. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву е:

А обер..гати;

Б прибер..гти;

В вист..лати;

Г вич..сувати;

Д зап..рати.

3. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву и:

А відч..пити;

Б збр..хати;

В вкор..нитися;

Г вит..рати;

Д підпер..зати.

4. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву і:

А викор..нити;

Б вип..чений;

В зач..пати;

Г відр..ктися;

Д заст..бнути.

5. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву е:

А оч..видець;

Б кр..ниця;

В бл..скавиця;

Г л..ман;

Д невм..руший.

6. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву и:

А дал..чінь;

Б л..ментувати;

В вел..чезний;

Г л..вада;

Д п..чатка.

7. Знайдіть слово, у якому ненаголошений и перевіряється наголосом:

А тривога;

Б кривавий;

В стриміти;

Г дрижати;

Д гриміти.

8. Знайдіть іменник із суфіксом -ев-:

А мереж..во;

Б плет..во;

В мел..во;

Г мар..во;

Д мороз..во.

9. Знайдіть слово, у суфіксі якого пропущено букву е:

А пал..во;

Б зверн..ний;

В видов..ще;

Г гущав..на;

Д зворушл..вий.

10. В особових закінченнях дієслів пропущено букви е та и. Знайдіть рядок, у якому в обох дієсловах пропущено однакову букву:

А розкаж..ш, їзд..мо;

Б створ..мо, перескоч..ш;

В повесел..ш, сяд..ш;

Г роб..мо, плач..мо;

Д плат..ш, мел..ться.

11. Знайдіть слово з буквосполученням «-ре-»:

А тр..вати;

Б бр..ніти;

В скр..піти;

Г кр..чати;

Д скр..бти.

12. Знайдіть слово з буквосполученням «-ри-»:

А бр..хати;

Б скр..хати;

В тр..мбіта;

Г тр..мати;

Д тр..мтіти.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Презентація результатів роботи груп (до 2-х хв)

Робота з орфографічними словниками.

► Виписати зі словника слова, які пишемо з апострофом (15 слів, що починаються з різних звуків).

► Виписати слова, які, на вашу думку, однокласники могли б написати з апострофом (15 слів).

► Виписати слова — власні назви, як потрібно писати зі знаком м’якшення.

Світ фразеології

► Пригадайте і запишіть кілька фразеологізмів з орфограмою «Апостроф» та «Знак м’якшення». Зачитайте, поясніть значення фразеологізмів та правопис слів з апострофом і знаком м’якшення.

Для довідки: язик добре підв’язаний; грець ухопив; брати бар’єр; накивати п’ятами; нам’яти боки; не в тім’я битий; не нашого пір’я пташина; язик свербить; як свої п’ять пальців; як п’яте колесо до воза; зі шкури пнеться; зав’язати головоньку; камінь за пазухою; з вогню та в полум’я.

V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити