Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 69. ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «МОВНА МОДА - ЦЕ ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО»

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне поглибити знання про полемічну майстерність як вид комунікації.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання методів ведення дискусії; знає основні вимоги до складання текстів, коментує їх; виявляє й аналізує порушення, допущені у процесі висловлення думки;

діяльнісна складова: організовує власну мовленнєву діяльність; виявляє вміння добирати інформацію, необхідну для обговорення життєво важливих проблем; стверджувати або спростовувати тезу, аргументуючи її; дотримується правил побудови виступу (теза — докази — аргументи — висновок), основних принципів організації диспуту; ураховує комунікативний стан співрозмовників;

ціннісна складова: виявляє прагнення працювати над поліпшенням мовної і мовленнєвої компетенцій.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

· Пригадайте відомі вам телепередачі, у яких найчастіше обговорюють проблему у формі дискусії.

· Які теми дискусій вам запам’яталися? Чому?

· Хто із ведучих таких передач вам сподобався найбільше? Чому?

· Про що слід пам’ятати дискутантам?

· Пригадайте, які теми ставали дискусійними на уроках літератури.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Евристична бесіда

· Що таке дискусія? (Дискусія — це публічна суперечка, метою якої є зіставлення та з’ясування різних поглядів на одну проблему, пошук такого загального уявлення про предмет обговорення, яке визнавалося б усіма дискутантами.)

· Що повинен робити кожен дискутант, маючи тему дискусії? (Стверджує або спростовує тезу, аргументуючи її.)

· Про що повинні пам’ятати дискутанти? (Висловлюватись потрібно почергово, бути толерантними та коректними, підготовленими щодо обговорюваних питань.)

· Чим розпочинається дискусія? (Вступним словом керівника, в якому він обґрунтовує вибір теми дискусії, визначає мету і завдання учасників.)

· Хто повинен підбивати підсумки після обговорення питання та стежити за культурою спілкування?

Ознайомлення з пам'яткою «Правила дискусії»

1. Відверто висловлювати думки.

2. Поважати точки зору всіх членів дискусії.

3. Бути тактовним. Слухати інших, не перебиваючи.

4. Не говорити занадто довго та занадто часто.

5. Водночас має говорити лише одна особа.

6. Дотримуватися позитивних ідей та стосунків.

7. Не критикувати себе та інших.

Правила побудови виступу

Теза — докази — аргументи — висновок.

Основні принципи організації диспуту

1. Клас поділено на групи (пропонент (стверджувальна), опонент (заперечувальна) сторони. Може бути й нейтральна сторона, але обов’язково слід обґрунтувати таку позицію).

2. Команди-опоненти проводять між собою дискусію.

3. Після кожного уроку-диспуту команди змінюють свого лідера (капітана), щоб кожний учасник набув досвіду лідерства.

4. Кожен учасник команди обов’язково бере участь в уроці-диспуті, відстоюючи позицію своєї команди, для решти учнів, що не потрапили до жодної з команд, учитель ставить завдання, яке вони розв’язують протягом уроку.

Учитель називає тему: «Мовна мода — це добре чи погано?» та озвучує тезу: «Найповніше мовна мода виявляється в послуговуванні тією мовою, яка виявляється престижнішою».

Обговорення дискусійних питань

· Чи погоджуєтесь ви із висловом: «Захищаючи рідне слово, ти захищаєш свою націю, її гідність, право на майбутнє»? Підтвердьте свою думку прикладами із життя.

· Чи потребує реанімації сьогодні українська мова? Чому?

· Хто повинен бути народними цілителями та які засоби лікування можна запропонувати, щоб зберегти українську мову для наступних поколінь?

· У якому стані перебуває система українського книгодрукування та розповсюдження книг?

· Чи вважаєте ви правильним той факт, що з парламентської трибуни від народного обранця можна почути такі репліки: «Я знаю державну мову, але принципово не користуюся нею, бо маю свої несхибні переконання».

Запитання для дискусії

· Що ви думаєте з цього приводу?

· З якою точкою зору ви не можете погодитися?

· Який можна зробити висновок, ураховуючи різні думки?

· Під час виступів спирайтеся на життєвий досвід героїв поеми

Заключне слово вчителя

21 лютого 2007 р. Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка спільно з Головним управлінням з питань внутрішньої політики Київради та Національною парламентською бібліотекою України провели «круглий» стіл на тему «Громадянське суспільство і державна мова: стан, проблеми, перспективи», на якому прийняли рішення: в Україні може бути одна державна мова — українська.

Хочеться сподіватися, що ці рекомендації остудять гарячі голови поборників розбрату в Україні.

Як квітка, як феномен національної сутності, українська мова дивом проростає крізь залізобетонну плиту байдужості, роблячи в ній тріщини, торуючи шлях до денного світла. Мова — запорука існування народу. Захищаючи рідне слово, ти захищаєш свою націю, її гідність, право на майбутнє. Зроби все, щоб засяяла українська мова, «як та зоря ясна».

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть із газет цитати щодо сучасного і майбутнього рідної мови та народу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити