Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ПРАКТИЧНА РИТОРИКА» (ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ)

Мета: оцінити рівень засвоєних учнями знань із практичної риторики; рівень засвоєння основних понять та прийомів роботи над проектами.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: знає основні вимоги, що висуваються до захисту проектів, коментує їх; виявляє й аналізує порушення, допущені у процесі представлення проектів опонентами;

діяльнісна складова: організовує власну мовленнєву діяльність; виявляє вміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях; компетентно обговорювати життєво важливі проблеми, переконувати співрозмовника, аргументувати, відстоювати власну точку зору під час захисту проектів; володіє мистецтвом ведення полеміки; виявляє навички роботи з різними джерелами інформації, навички: спілкування при спільній роботі, самоконтролю і взаємоконтролю, самоорганізації й самооцінювання;

ціннісна складова: виявляє прагнення працювати над поліпшенням мовної і мовленнєвої компетенцій.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Ми закінчили вивчення теми «Практична риторика», контрольну роботу проведемо у формі захисту проектів-презентацій. Кілька уроків назад ви отримали завдання в групах підготувати проект-презентацію «Чому навчили нас заняття з риторики?». Сьогодні ми перевіряємо результати цієї роботи.

ІІІ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ

І тур

Презентація проектів

Учні представляють свій проект за заздалегідь визначеними темами:

1) Місце риторики в моєму житті.

2) Значення ораторського мистецтва для політичного і громадського діяча

Взаємооцінювання

► Оцініть роботу своїх однокласників за поданими критеріями.

1. Наскільки повно в проекті відбито інформацію з риторики?

2. Наскільки чітко викладено інформацію?

3. Як технічно виконано презентацію? (Текст легко читається, використані різні ефекти, слайди прості й доступні для розуміння.).

4. Продуктивність роботи групи. (Як розподілено була роботу між членами групи, наскільки злагоджено працювали, внесок кожного.)

Самооцінювання

► Оцініть свою роботу у складі групи за поданими критеріями.

1. Яку частину роботи виконували ви?

2. Чи багато часу зайняла у вас робота?

3. Що нового ви дізналися в процесі роботи? Чого навчилися?

4. Якою оцінкою ви оцінили б свою роботу?

5. Якою оцінкою ви оцінили б свої знання з теми?

ІІ тур

«Коник»

► Учасники без підготовки розповідають про свій «коник» — захоплення чи показують його, послуговуючись невербальними засобами спілкування.

Ораторський конкурс

► Підготувати виступ на 1 хвилину з тем:

1) Навіщо вивчати риторику?

2) «Ну що б здавалося, слова ...» (Т. Шевченко)

3) Історію творить народ, але що з нею витворяють від його імені! (М. Левицький).

«Дуель»

► Прочитайте притчу, яку навів у своєму виступі І. К. Карпенко-Карий, висловіть свої думки по черзі, організувавши дебати.

«Їжак любить виноград, іде в виноградник і качається по землі, причому на його голки наколюються ягоди; цим способом він візьме тільки ті ягоди, які наштрикуються на голки, а... решта останеться в винограднику, куди він повернеться ще й ще, де й другі їжаки роблять те й саме, і все-таки ні один всього не візьме, а тільки те, що наколеться на голки... Виноградник — життя, їжак — ми. Зо нам по силам взяти з життя, те й візьмемо...»

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Що було важким у підготовці роботі на уроці?

· Чи сподобалася вам така робота?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити вивчений матеріал.

Додаток

УКРАЇНСЬКА КОБЗА

Кобза — старовинний український струнно-щипковий інструмент, невід’ємна річ сліпих кобзарів, що виконували під її акомпанемент думи та історичні пісні.

В етнографічній та музикознавчій літературі про походження кобзи є досить суперечливі твердження. Більшість авторів вважає, що кобза — самобутній український музичний інструмент, котрий у процесі історичного розвитку поступово трансформувався в бандуру.

Це твердження послідовно обстоював М. В. Лисенко у праці «Народні музичні інструменти в Україні». Він вважав, що на зміну давній кобзі прийшов новий, удосконалений інструмент — бандура, яка витіснила свою попередницю.

Наприкінці 60-х років викладач Київської консерваторії М. О. Прокопенко створює сім’ю оркестрових кобз різного діапазону — пріму, альт, тенор, бас і контрабас. Деякі кобзи системи М. О. Прокопенка знайшли своє місце у Київському оркестрі народних інструментів.

Так була відроджена кобза.

Кобза відома українському народу з давніх-давен як самобутній і популярний музичний інструмент. Група сучасних оркестрових кобз найбільш гнучка з усіх струнних щипкових інструментів. Велика різноманітність у динамічних відтінках, багатство тембрового забарвлення, рівність звучання на всьому діапазоні, співучість та технічна рухливість — усе це висуває кобзу і її сім’ю у число інструментів, здатних стати основою українського народного оркестру (за М. Лисенком-Дністровським; 173 сл.).Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити