Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 36. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним, застосовувати знання про чергування голосних на практиці.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила українського правопису;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність; виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про написання слів з чергуванням голосних; виявляє аналогії в написанні слів; знаходить і аналізує додаткову інформацію з теми;

ціннісна складова: сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ЕМОЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО УРОКУ Вправа «Добра справа»

► Згадайте, яку добру справу ви сьогодні зробили? Розкажіть.

Якщо ще не зробили, у вас іще є час, навіть на сьогоднішньому уроці.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ

► Випишіть зі словникового диктанту слова з порушеннями норм орфографії.

Тйохкати, сілський, пір’їнка, щастя, моркв’яний, ненька, слов’яни, міжгір’я, лйотчик, подвір’я, дончин, любов’ю, Лук’ян, меньший, женьшень, під’їзд, тьм’яні, репьяхи, Солов’йов, арф’яр, порядок, бур’яни, пєдестал, духм’яна, жменці, інший, лось’йон, одцвітати, ірпіньський, жінці, щирість.

► Прочитайте вірш. Зверніть увагу на виділені слова. Змініть усно ці слова так, щоб голосний звук у них змінився.

БАБУСІ

Дай, бабусю, поцілую

сивину твого волосся,

теплим диханням зігрію

снігом вибілені коси.

Може, і на них розтане

лоскотливий іній срібний,

мов химерні візерунки

на замерзлій з ночі шибі.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Робота з текстом

ВЕЧІР

Сонце зайшло. Надворі почало вже темніти. На заході небо червоніло жаром. На сході понад зеленим лісом небо було синє, аж чорнувате. Гасло полум’ям на заході. Серед неба займались ясні зорі. Чорна ніч простелювалась чорним сукном по селу, по садах, по лісах.

► Знайдіть у тексті слова, у яких можливе чергування голосних звуків.

► Наведіть приклади слів з чергуванням, якого немає в тексті.

Робота з підручником

► Ознайомтесь із матеріалом підручника, спробуйте усі можливі варіанти чергування голосних помістити в намальовану квітку, суцвіття, геометричні фігури тощо. Використовуйте різні кольори.

Дослідження-трансформація

► Подані прикметники чоловічого роду змінити за родами, поєднавши кожен прикметник з іменником. Записати, простежити за зміною о, е з і в основі прикметників, назвати морфему, у якій вона відбувається, та фонетичну умову.

Зразок. Братів син, братова сім’я, братове доручення — чергування о відкритого складу з і закритого складу в суфіксі.

Батьків, Михайлів, В’ячеславів, Олександрів, Віталіїв, Сергіїв, Андріїв, Петрів, Василів, Володимирів, сусідів, товаришів, Владиславів, Денисів, Аркадіїв, Потапів, Богданів, онуків, синів, Вікторів, дядьків, директорів, деканів, дідів.

► Утворити від поданих іменників присвійні прикметники (1), прізвища (2), в основі яких відбувалося б чергування приголосних. Назвати фонеми, які чергуються, умови чергування.

1. Ольга, подруга, сусідка, Наталка, Маринка, донька, ненька, Параска, тітка, Явдоха, Стеха, свекруха, сваха, невістка, Варка, Ониська; 2. Козак, чумак, Варка, Шульга, Явтух, конюх, кожух, пасіка, соха, пух, пастух.

► Заповніть таблицю, добираючи спільнокореневі слова, у яких відбувається чергування (по п’ять слів).

о — а

е — і

е — и
► Складіть і запишіть стислу розповідь про свою домашню тварину. Якщо ще не маєте, то напишіть, якого чотирилапого чи крилатого друга хотіли б мати. Яку відповідальність має нести людина за тих, кого приручила?

► У тексті використайте слова з чергуванням голосних звуків. Використані слова підкресліть.

V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

· Отже, які звуки можуть чергуватися в українській мові?

· За яких умов відбувається чергування голосних о, е з і? Назвати випадки, коли чергування не відбувається.

· За яких умов після шиплячих та й вживаються голосні е, о?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконати вправу з підручника.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити