Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 37. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ЗБІГОВІ ЇХ У ПРОЦЕСІ СЛОВОТВОРЕННЯ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним, застосовувати знання про чергування приголосних звуків на практиці.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила чергування голосних та приголосних звуків;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність; виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про написання слів з чергуванням приголосних;

ціннісна складова: сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ЕМОЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО УРОКУ

Вправа «Відгадай настрій»

Учні стають у коло і тримаються за руки або в парах біля парт. Спробуйте за потиском руки та виразу очей відгадати настрій однокласника чи однокласниці. Знайдіть потрібні слова, щоб підтримати друга, якщо потрібно поліпшити настрій. Учитель говорить, що в нього гарний настрій, бо він чекай на зустріч зі своїми вихованцями.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ

► Спробуймо усно по ланцюжку утворити від поданих слів прикметники, використовуючи суфікс -ськ- (-зьк-, -цьк-). Які зміни відбулися у фонетичному складі слова?

Буг, Кагарлик, Перемишль, Ніжин, Золотоноша, Норвегія, Добромиль, таджик, черкес, завод, Париж, француз, викладач, ескімос, Прилуки, Волга, Оболонь, Бахмач, журналіст, козак, Одеса, Рига, Сиваш, Ірпінь, Овруч, комендант, калмик, Кавказ, Гадяч, Ворзель, Черкаси, альпініст, Вишнопіль, Калуш, емігрант, босяк, Волинь, Острог, Поділля, Ільмень, якут, узбек, волох, Запоріжжя, Кременчук, чех, казах, брат, Ельбрус, Дрогобич, Ятрань, Полісся, студент, парубок, Прага, чумак, гігант, латиш.

► Назвіть, які зміни відбуваються у фонетичному складі слова.

► Що потрібно знати, щоб правильно утворювати слова?

► Які труднощі у вас виникали? Чому?

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Робота з підручником

Опрацювання таблиці «Чергування приголосних». Створення ментальної карти до теми.

Запам’ятаймо винятки! Ясський, баскський, казахський, перемишльський, цюрихський, тюркський, ла-маншський, нью-йоркський.

Запитання до змісту карти.

1. Назвіть усі можливі чергування у прикметниках.

2. Яка група приголосних унаслідок додавання суфіксів -ськ-, -ств- змінюється на -цьк-, -цтв-?

3. Який процес у мові називають чергуванням?

4. У яких буквосполученнях не відбуваються чергування приголосних?

5. Яка група приголосних унаслідок додавання суфіксів -ськ-, -ств- змінюється на -зьк-, -зтв?

► У поданих словах уставте на місці крапок необхідні букви.

1

Ру..ниця

11

бангладе..ький

21

туре..ький

2

соня..ник

12

гамбур..ький

22

лати..ький

3

педагогі..ний

13

лейпци..ький

23

варя..ький

4

ї..жу

14

романти..ний

24

невольни..ький

5

кри..аний

15

чика..ький

25

таджи..ький

6

владивосто..ький

16

кавка..ький

26

товари..ький

7

вол..ький

17

коза..ький

27

молоде..ький

8

страсбур..ький

18

шту..ний

28

боягу..ький

9

кременчу..ький

19

че..ький

29

полове..ький

10

шліссельбур..ький

20

чува..ький

30

зву..ний

► Згрупуйте слова за видом орфограми, виписавши цифри замість слів.

► Поясніть правопис груп орфограм.

Редагування

► Виправте у словах помилки за чергування приголосних.

Туристський, латишський, городництво, птахство, господарство, рільництво, рижський, парубоцтво, багацтво, сплачувати, господарський, каліцтво, бугський, ткацький, сивашський, лісництво, Вінниччина, вимощений, мангишлацький, кавказський, скотарство, брацтво, проводжати, одесський, французьський, убозтво, переїжджаю.

► З’ясуйте, які суфіксальні слова утворено правильно.

► Підкресліть у них перші літери.

► З перших літер цих слів складіть анаграму, запишіть її, змінивши другу й десяту літери на и.

Товариство, волгський, кременчукський, птахство, їжджу, боягузство, французський, птаство, намащувати, ла-манський, убоство, тюрський, адигейський, яський, бахмачський, черкасський, йокширський, чехський, закарпацький, козацький, овручський, запоріжський, рекрутський, острожський, бучакський, американський, прилукський, дорощий, брязчати, щічковий, юнацький, студенцький, чікагський, йорданський.

V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

· Оцініть свою роботу на уроці.

· Які завдання викликали труднощі?

· Яких умінь ще бракує?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Самостійно обрати й виконати вправу з підручника


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити