Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 39. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним, застосовувати знання про правопис префіксів на практиці.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила правопису префіксів;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність; виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про написання слів з префіксами;

ціннісна складова: сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ЕМОЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО УРОКУ

Вправа «Смайлик»

Учні обирають із заготовок смайликів той, що відповідає їхнім настроям і показують одночасно на прохання вчителя. Учитель жартома робить висновок про загальний настрій класу чи висловлює побажання комусь із дітей, що настрій таки покращиться. Учитель теж демонструє, який смайлик обрав. Він може підіграти і показати сумний смайлик. На запитання учнів відповість, що засмутився, бо в домашніх роботах є помилки.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ

► Перепишіть, замість крапок уставте пропущені букви. Підкресліть префікси і поясніть їх правопис. Перевірте написання цих слів за орфографічним словником.

Бе..кінечний, бе..коштовний, бе..одня, бе..парний, бе..пека, бе..просипний, бе..соння, бе..страшний, бе..таланний, бе..хмарний, бе..шовний, во..величити, во..з’єднання, ві..копати, ві..палити, ві..писати, ві...садити, ві..ділити, мі..планетний, мі..спілковий, мі..судинний, на..вечір’я, на..кусити, на..пис, на..сипати, на..тесати, о..клеїти, пр..гарний, пр..дки, пр..дмет, преміальний, пр..поганий, пр..сований, пр..красно, пр..азовський, пр..балтійський, пр..близити, пр..вілей, пр..колоти, пр..стрілити, ..дружитися, ..членований, ..шкрябати, ..клепаний, ..казати, ..пинити, ..творити, ..фабрикувати.

Які правила потрібно пригадати, щоб виконати це завдання?

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Робота з підручником

► Опрацюйте теоретичний матеріал. Що для вас є новим?

► Які вислови, що сприяють запам’ятовуванню правопису префіксів ви знаєте? Запишіть на дошці й поясніть їх.

► Випишіть зі словників по три-чотири слова з префіксами за-, най-, а-, анти-, архі-, інфра-, контр-, ультра-, супер-, транс- і поясніть правопис їх.

► Перепишіть слова, розподіливши їх на три колонки, у першу виписати слова, у яких замість крапок поставили букву є, у другу — и, у третю — і.

Пр..дставити, пр..морський, пр..берегти, пр..зирство, пр..бій, пр..амбула, пр..дтеча, пр..близно, пр..красно, пр..крашати, пр..бічник, пр..борканий, пр..краси, пр..хилити, пр..зидент, пр..хитрий, пр..оритет, пр..варений, пр..зводити, пр..гарний, пр..звище, пр..мат, пр..святити, пр..вабити, пр..землитися, пр..д’явник, пр..гнобити, пр..своїти, пр..буток, пр..балтійський, п..р..дача, п..р..ферія, пр..стиж, пр..горілий, пр..гойдати.

Цікавий світ фразеологізмів

► Згадайте фразеологізми чи прислів’я, до складу яких входять слова з префіксами. Запишіть їх, поясніть правопис та значення фразеологізмів.

Для довідки: схрещувати мечі; сховатися в шкаралупу; склавши руки; згущувати фарби; безплідна смоківниця тощо.

► Запишіть технічні терміни, уставляючи пропущену літеру, і запам’ятайте їх правопис.

Бе..повітряний, бе..ламповий, бе..напірний, бе..печний, бе..відривний, бе..редукторний, бе..ресорний, бе..клапанний, бе..компресорний, бе..контактний, бе..перемінний, бе..підвальний, бе..підшипниковий, бе..полюсний, бе..поршневий, бе..стружковий, бе..форменний, бе..центровий, бе..шовний.

Пр..сування, пр..лад, пр..ймач, пр..пуск, пр..садка, пр..стрій, пр..тир, пр..хват, пр..тирка, пр..плив, пр..точений, пр..чіп.

Ро..жарений, ро..печений, ро..кислення, ро..пайка, ро..пил, ро..плав, ро..чин, ро..пресування, ро..сікання, ро..тин, ро..шарування, ро..точування, ро.. тирання, ро..тягання, ро..чеплення.

V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

► Уявіть, що молодший братик чи молодша сестричка попросили вас пояснити, як запам’ятати правопис префіксів. Спробуйте розповісти їм про це дотепно, зрозуміло й цікаво. Продовжіть розповідь за поданим початком (ланцюжком).

Оленко, ти цих префіксів не бійся. Їхній правопис такий простий! Головне, запам’ятай...

► Запитайте в учнів про їхній настрій. Знову потрібно обрати й показати смайлики.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконати самостійно обрану вправу в підручнику.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити