Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 40. ПРАВОПИС СУФІКСІВ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним, застосовувати знання про правопис суфіксів на практиці.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила правопису суфіксів;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність; виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про написання слів із суфіксами;

ціннісна складова: сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ЕМОЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ

► Від поданих слів утворіть імена по батькові чоловічі й жіночі.

Август, Адріан, Амвросій, Анатолій, Андрій, Аркадій, Арсен, Артем, Артемон, Артур, Архип, Богдан, Борис, Вадим, Валентин, Валеріан, Валерій, Василь, Віталій, Владислав, Володимир, Всеволод, В’ячеслав, Гаврило, Герасим, Геннадій, Георгій, Гнат, Гордій, Григорій, Данило, Дем’ян, Денис, Дмитро, Євген, Захар, Іван, Ігор, Ілля, Йосип, Карпо, Кирило, Корній, Кузьма, Лаврін, Леонід, Лука, Лук’ян, Любомир.

► Сформулюйте правила, згідно з якими ви утворювали слова.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

► Виразно прочитайте текст.

МОВА — ІНСТРУМЕНТ ЧАРІВНИЙ І ТОНКИЙ

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше вона має володіти, звичайно, рідною мовою. І не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова невід’ємна частина Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни душі.

Мова — це щось далеко більше за зв’язок між людьми, це — відбиток свідомості, це вияв самої особистості. З того, як говорить людина, можна уявити собі її загальний розвиток, освіту й культурний рівень. Що культурнішою вона є, то розвиненішою і лексично багатшою буде її мова, розмаїтішим уживання прислів’їв, приказок. У природі не буває людей, які визначались би високим інтелектом і водночас примітивною мовою.

Боротьба за чистоту й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі. Дбати про очищення мови від усього засмічення й за дальше піднесення її рівня це обов’язок усього суспільства, не кажучи вже про тих людей, які безпосередньо працюють над мовою — учених-мовознавців, письменників, журналістів, дикторів, працівників редакцій і видавців, викладачів рідної мови (За Б. Антоненком-Давидовичем).

✵ Яка основна думка його. Усно перекажіть. Випишіть 7-10 слів із суфіксами і поясніть їх правопис.

✵ Що ви думаєте про чистоту мови?

✵ Що для цього робите?

► Виділіть у дієсловах суфікси і поясніть, якого відтінку вони надають значенню дієслів.

Гукати, гукнути, трусити, труснути, трусонути, писати, тиснути, рвати, рвонути, стукати, стукнути, стуконути, хитати, хитнути, хитонути, їсти, їстоньки, пити, питоньки, спати, спатоньки, спатуні, спатусі, спатунечки.

► Назвіть слова, стилістично забарвлені. У яких текстах можна їх використовувати?

► Утворіть нові слова з допомогою зазначених суфіксів, поясніть їх правопис.

1) -очк-, -ечк-, -ичк-, -ячк (іменники). Берег, сонце, внук, Рая, доня, батько, пшениця, книга, здоров’я, десятикласниця, літо, розумниця, серце, волосся, канарейка;

2) -ов-, -ев-(-єв-) (прикметники). Ромашка, жолудь, калій, підсумок, борщ, замша, яблуня, граб, соя, вишня, дуб, лід, слива;

3) -ае- (іменники). Плести, місити, мережити, морозити, палити, марити;

4) -уват- (-юват) (прикметники). Коричневий, сирий, кислий, малий, синій, сизий, пізній, солоний.

► З допомогою префіксів і суфіксів утворіть прикметники і дієприкметники; поясніть їх правопис.

✵ Без- (ім’я, сон, дно, захист, підстава).

✵ Роз- (нести, сипати, чистити, брати, стелити, в’язати).

✵ Під- (жарити, креслити, пушити, гнати, сікти).

✵ Від- (значити, ломити, гнути, дати, правити).

✵ Об- (вітрити, городити, плести, бити, мостити, морозити)

► Перепишіть словосполучення, виправте помилки у суфіксах і закінченнях імен по батькові. Поясніть їх написання.

1. Розмовляю з Миколаєм Максимовичем. 2. Зверніться до Романа Олексієвича. 3. Запитайте Лідію Василіївну. 4. Поїдьте до Сави Валерієвича. 5. Скажіть Петру Кузьмовичу. 6. Конспект Тетяни Євгенівної. 7. Порадьтесь з Тихоном Павловичом. 8. Доручіть Софії Дмитрівній. 9. Скажіть нам, Марія Юрієвно. 10. Прийшов Володимир Костевич.

V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

► Допоможіть другові відновити карту пам’яті до теми «Правопис суфіксів».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконати самостійно обрану вправу в підручнику


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити