Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

  УРОК 33. ОРФОГРАМА. ОРФОГРАФІЧНА ПОМИЛКА. ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

  УРОК 34. НЕНАГОЛОШЕНІ Е, И В КОРЕНІ СЛОВА

  УРОК 35. АПОСТРОФ. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

  УРОК 36. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ

  УРОК 37. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ЗБІГОВІ ЇХ У ПРОЦЕСІ СЛОВОТВОРЕННЯ

  УРОК 38. СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ. ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

  УРОК 39. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

  УРОК 40. ПРАВОПИС СУФІКСІВ

  УРОК 41. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

  УРОК 42. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК

  УРОК 43. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

  УРОК 44. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, З ДЕФІСОМ

  УРОК 45. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

  УРОК 46. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

  УРОК 47. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

  УРОК 48. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

  УРОК 49. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК

  УРОК 50. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

  УРОК 51. ПРАВИЛА ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ

  УРОК 52. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

  УРОК 53. МОРФОЛОГІЧНА ПОМИЛКА

  УРОК 54. ІМЕННИК. РІД ІМЕННИКІВ (СКЛАДНІ ВИПАДКИ УЗГОДЖЕННЯ РОДУ ІМЕННИКІВ ТИПУ КІР, БІЛЬ, НЕЖИТЬ, ПИЛ, СТЕП, СТУПІНЬ, ПУТЬ ТА ІН. З ІНШИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ). ПАРАЛЕЛЬНІ РОДОВІ ФОРМИ ІМЕННИКА (ЗАЛ - ЗАЛА, ПТАХ - ПТАХА, ПЛАЦКАРТ - ПЛАЦКАРТА ТОЩО)

  УРОК 55. ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО РОДУ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ЛЮДЕЙ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ (ПОЕТ - ПОЕТЕСА, ПОЕТКА; ДИРЕКТОР - ДИРЕКТОРКА, РОБІТНИК - РОБІТНИЦЯ ТА ІН.). ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО І ПОДВІЙНОГО РОДУ

  УРОК 56. ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ НЕВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ ТА АБРЕВІАТУР, ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЇХ

  УРОК 57. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ АБО МНОЖИНИ

  УРОК 58. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ

  УРОК 59. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ІІ ВІДМІНИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

  УРОК 60. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ З КОНКРЕТНИМ ТА АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ

  УРОК 61. ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА (-ОВІ, -ЕВІ, -ЄВІ); ІМЕННИКІВ ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА; ІМЕННИКІВ МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ; ІМЕННИКІВ ОРУДНОГО ВІДМІНКА МНОЖИНИ

  УРОК 62. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ ІV ВІДМІНИ

  УРОК 63. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА. ТВОРЕННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

  УРОК 64. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 З ТЕМИ «МОРФОЛОГІЧНА НОРМА» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

  УРОК 65. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. РІЗНОВИДИ СУПЕРЕЧКИ

  УРОК 66. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ. АРГУМЕНТИ Й ДОКАЗИ

  УРОК 67. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ

  УРОК 68. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ

  УРОК 69. ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «МОВНА МОДА — ЦЕ ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО»

  УРОК 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ПРАКТИЧНА РИТОРИКА» (ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити