Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. ЛЕКСИЧНА НОРМА

УРОК 10. ПАРОНІМИ. ЗАПОБІГАННЯ ПОМИЛОК У ВЖИВАННІ ПАРОНІМІВ

Мета (формування компетентностей): предметні: розмежування значень паронімів; ключові: уміння навчатися впродовж життя; комунікативні: надавати відповідного значення кожному слову; інформаційні: навички добувати та обробляти інформацію; загальнокультурні: ставлення до своєї та інших культур.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Загадка

► Відгадайте загадку. Поясність правопис відгадки.

Ніде не купиш,

На вагах не зважиш,

Сам здобуваєш,

У комору складаєш.

(Знання)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Спостереження над мовними явищами

► Прочитайте дві групи слів. Що їх відрізняє?

Теплий, гарячий, палкий; панорама, обрій, видноколо.

Героїчний, геройський; телевізійний, телевізорний.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

► Як ви розумієте смисл прислів’я?

Співати добре разом, а говорити порізно.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з теоретичними відомостями

► Прочитайте. Як ви зрозуміли, що таке пароніми? Випишіть кілька прикладів. Поясніть правопис виділених слів в останньому абзаці тексту.

Пароніми (від гр. раrа — біля й onyma — ім.’я) — це слова, які зовнішньою формою (звучанням) близькі між собою, але мають різне або частково інше лексичне значення. Наприклад: абонемент(документ на право користуватися книжками з бібліотеки, телефоном, місцем у театрі тощо) і абонент (той, хто користується абонементом), адресант (той, хто пише листа, телеграму тощо) і адресат (той, кому пишуть), біліти і білити, афективний (тобто емоційний) і ефективний (тобто дійовий), матеріальний і матеріалістичний, ідеальний і ідеалістичний та ін.

Пароніми — слова спільнокореневі (однокореневі), вони завжди належать до однієї частини мови.

Звукова подібність паронімів створює можливість використання їх у художній літературі для створення каламбурів, антитез та інших стилістичних фігур. Разом з тим, звукова подібність, особливо при певній близькості значення (адресат — адресант), може призвести до плутання паронімів. Отже, треба добре розуміти значення паронімів і правильно вживати їх.

У публіцистиці пароніми широко використовуються в ролі заголовків: Шкала і школа талантів, Розрахунки і прорахунки, Кличе на матч футбольний м’яч, Манери чи маневри?

Робота з підручником

► Прочитайте теоретичні відомості про пароніми. Що слід додати до попереднього тексту про них?

► Усно виконайте відповідну вправу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧАНОГО МАТЕРІАЛУ

Тренувальні вправи

► Перепишіть, уставляючи один із наведених в дужках паронімів.

1. З піснями і музикою зупинилася весела ... на галявині. Виборча ... пройшла організовано (кампанія, компанія). 2. Через ліс проходив найнебезпечніший для ворога ... шляху. Молоді ялини були вкриті зеленою, з голубим ... хвоєю (відтінок, відтинок).

Користуючись словником паронімів української мови, поясніть значення близьких за звучанням слів. Складіть 2-4 речення з певними (на вибір) парами слів.

Фанатичний, фантастичний; світило, світоч; розумний, розумовий, міфічний, міфологічний; ефективний, ефектний; дружний, дружній; досвідчений, освічений; громадський, громадянський.

Редагування

Виправте помилки у вживанні паронімів. Запишіть речення правильно.

1. З часом образ Кармалюка набирає поетичних рис легендарного богатиря. Он двір стоїть багатиря гладкого, неначе городок (Л. Глібов). 2. Чимало коштовних прикрас найтоншої роботи створив за своє життя цей ювіляр. У філармонії відбувся концерт, де виконувалися твори ювеліра. 3. Він стояв біля байдарки з веслом у руці. Серед синіх хвиль ще було видно велику байдару.

Робота зі словником паронімів

Користуючись «Словником паронімів української мови», поясніть значення наведених слів. Поєднайте їх з поданими в дужках словами.

Завдання / задача (конструктивний, черговий, з математики, режисера, різнотипний); музичний/музикальний (родина, народ, редакція, освіта, керівник, голос, мова, училище, школа); пам’ятка/ пам’ятник (гранітний, вивчити, товариство, спорудити, охороняти).

Самостійна робота

► Поясніть значення співзвучних слів. Складіть з ними словосполучення. До якої лексичної групи відносяться ці слова?

Фронтовий — фронтальний — фронтонний; функціональний — функціонуючий; програмний — програмовий — програмований; класний — класовий — класичний; фамільний — фамільярний; формувати — формулювати.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧАНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз, висновки і аргументація

До якої лексичної групи (синонімів чи паронімів) належать подані слова? Доведіть.

Дипломат, дипломант, дипломний; генеральний, генеральський; зарозумілий, зрозумілий; людний, людяний.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Чи зрозумів я, наскільки треба бути уважним до слова, його значення окремо і в контексті?

Слово вчителя про запобігання помилок у вживанні паронімів

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Теоретичні відомості та практична робота за підручником. Робота зі словником паронімів: виписати кілька паронімів, скласти з одними словосполучення, з іншими речення і записати їх.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити