Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. ЛЕКСИЧНА НОРМА

УРОК 11. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ. КАЛЬКИ З ІНШИХ МОВ, НЕДОРЕЧНЕ ВЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ У НЕВЛАСТИВОМУ ЇМ ЗНАЧЕННІ

Мета (формування компетентностей): предметні: попередження порушень лексичної норми; ключові: формування вмінь та навичок дотримуватись норм української літературної мови; комунікативні: виховувати готовність у всіх мовленнєвих ситуаціях завжди говорити правильно; інформаційні: вміння знаходити інформацію для виправлення лексичних і інших мовних помилок; загальнокультурні: прагнення до досконалого володіння рідною, державною та іншими мовами.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Роздуми над важливістю зразкового мовлення.

► Прочитайте речення. Чи може бути оратором той, хто допускає порушення мовних норм?

Оратором є лише той, хто в змозі говорити з кожного питання говорити гарно, вишукано і переконливо, відповідно до важливості предметів, на користь часові і для задоволення слухачів (Тацит).

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Повторення

· Які типи норм мови ви знаєте?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Аргументація

· Правильно чи неправильно вжиті виділені слова?

· Чи допомогла вам у цьому примітка?

Ми повинні частіше проводити такі заходи, тому що люди не завжди відносяться до оточуючого середовища з відповідальністю.

Примітка. Виявляти певне ставлення до кого-, чого-небудь, мати своє уявлення про когось, щось, оцінювати, виявляти своє почуття щодо когось, чогось, симпатію, антипатію — це ставитися.

ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення. Чи трапляються в них порушення лексичної норми? Як слід сказати правильно?

1. Моя сестра постійно притримується дієти. 2. У кожного мешканця будинку на дверях був поштовий ящик. 3. З нашого залізничного вокзалу відходять поїзди далекого слідування. 4. Приведи, будь ласка, приклад на вивчене правило.

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Що таке калька?

Калька. 1. спец. Прозорий папір або тонка тканина, що накладається на креслення чи малюнок для точного копіювання.

1. Лінгв. Слово або вислів, утворені способом калькування. Калька... — слово (або окремий вираз), утворене шляхом копіювання того самого способу, яким воно було створене в іншій мові, тобто буквальний переклад морфологічних елементів слова (або виразу) із збереженням його структури й порядку розташування складових частин.

Калька (франц. calque, італ. calko — копія, від лат. calcare — тиснути) — слово, його окреме значення, звороти, запозичені з інших мов шляхом буквального перекладу (як правило, за частинами). Однослівні кальки поділяються на словотвірні і семантичні, утворені завдяки семантичному перенесенню за іншомовним зразком (навантаження — рос. нагрузка). В окрему групу об’єднують напівкальки — проміжний тип між запозиченнями і калькою, що поєднують у собі особливості перших і других. При цьому одна частина слова запозичується матеріально, а інша калькується: міні-спідниця.

2. Творення нових слів і виразів шляхом копіювання лексико-семантичних та синтаксичних моделей іншої мови. Напр., складноскорочене слово лікнеп (ліквідація неписьменності) утворене калькою відповідного вислову лікбез (ліквідація безграмотності).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Редагування

► Зредагуйте словосполучення. Запишіть відредагований варіант. Хутровий одяг, шкіряна хвороба, робітничий чоловік, споживацький попит, професіональний досвід, сміливий пожежний, особиста справа, писемна людина, об’єм знань, музична сім’я, лікарняний кабінет.

Робота над лексичними помилками та недоліками

► Прочитайте речення пояснення і рекомендації. Виправте недоречне вживання українських слів у невласному їм значенні. Запишіть правильні варіанти.

1. Тож добро має перемагати з найменшими жертвами та втратами, але більш гуманними ніж на даний момент способами. 2. На даний час наш світ і наше життя побудоване з багатьох взлетів і падінь. 3. У даному випадку все змінилося. 4. Дана ситуація визначила появу нового приладу.

Пояснення: даний — це дієприкметник, утворений від дієслова дати. Виникає запитання: хто той час дав? Хто дав ту роботу (доручення, завдання)? У зворотах у даний час, у даній справі, у даній роботі, якщо хоч трохи подумати, лексема даний не має сенсу. Чому не сказати нині, тепер (замість у даний час), у цій справі, у цьому творі? Замість на даному підприємстві — на цьому підприємстві, замість у даному разі — у цьому разі. Дані, дано використовують доречно математики (дано: х=50, дані комп’ютера).

Рекомендовано: на цей момент, нині, на сьогодні; у цьому разі, у такому разі, ця ситуація.

Прочитайте речення. Користуючись довідкою, запишіть їх відповідно до норм української літературної мови. Назвіть кальки.

1. Був порушений спокій саду. 2. Дорога була вистелена знову. 3. Незважаючи на холодну осінню погоду, діти багато гуляють. 4. Учасники львівської зустрічі переконали нас змінити своє відношення до деяких аспектів гуманітарного та економічного розвитку. 5. У парламенті почали встановлювати нову систему для голосування. 6. Фахівці (археологи) вникають у таїну каналів на підлозі будинків, встановлюють функцію таких частин архітектурного ансамблю, як дивні колони.

Довідка. Порушено, вистелено, попри, ставлення, монтувати, з’ясовують.

Правильний вибір слова

► У поданих словах і словосполученнях підкресліть ті, що відповідають нормам української літературної мови.

Підписувати газети — передплачувати газети; переписуватися — листуватися; одружуватись на комусь — одружуватися з кимся; сміятися над кимся — сміятися, глузувати з когось; піти за хлібом — піти по хліб; зізнаватися в коханні — освідчуватися в коханні; старий друг — давній друг; події співпали у часі — події збіглися в часі; вірно писати (говорити, відповідати) — правильно писати (говорити, відповідати).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз тексту

► Прочитайте текст. Чи всі слова в ньому вжито правильно? Поясніть правопис виділених слів і пунктуацію.

Толерантність .Визначення цього поняття кожен з нас розуміє по-своєму і усвідомлює по-різному. Але все ж таки слово «Толерантність» — пояснюється як терплячий. Толерантна людина — це перш за все особистість, якій притаманні духовні, моральні цінності та якості. Як писав Олександр Довженко: «.людина повинна бути Людиною .». Цей вислів пояснюється тим, що кожен з нас повинен задуматися над своїм відношенням до інших, уміти правильно підтримати один одного, поважати людей, прислуховуватися до інших думок, поглядів.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Чим збагатились мої знання з української мови?

Слово вчителя (про значення дотримування норм української літературної мови)

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Теоретичний матеріал і практична робота за підручником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити