Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. ЛЕКСИЧНА НОРМА

УРОК 14. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ЛЕКСИЧНА НОРМА» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета (формування компетентності): предметні: знання основних термінів з лексикографії, поняття лексична норма, лексична помилка, знання з фразеології, практичні навички з лексикографії та фразеології; ключові: уміння вчитися: уміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно, інформаційні: навички роботи з джерелами інформації, загальнокультурні: навички самоорганізації.

Тип уроку: урок перевірки знань і навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форм. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте, у якому словнику з’ясовано походження слів:

А тлумачному;

Б етимологічному;

В морфологічному;

Г історичному.

2. Позначте, у якому словнику з’ясовано значення слів, що вживаються в певній місцевості:

А діалектному;

Б термінологічному;

В історичному;

Г фразеологічному.

3. Позначте, який словник пояснює значення іншомовних слів:

А перекладний;

Б тлумачний;

В орфоепічний;

Г іншомовних слів.

4. Позначте, який словник подає особливості вимови та наголошення слів:

А орфографічний;

Б орфоепічний;

В перекладний;

Г морфемний.

5. Позначте речення, у якому неправильно вжито слово «приймати»:

А Оля приймала участь у змаганнях з гімнастики.

Б Допоможіть мені прийняти правильне рішення.

В Вам необхідно терміново прийняти заяву від Петрика Ігоря.

Г Прийміть наші щирі побажання з нагоди свята.

6. Позначте рядок, у якому подано правильне тлумачення фразеологічного звороту комарика придушити:

А завдати лиха;

Б міцно заснути;

В почервоніти;

Г мати досвід.

7. Позначте рядок, у якому подано пароніми:

А перст, чоло;

Б хижа ласка — материнська ласка;

В пам’ятник — пам’ятка;

Г втекти, п’ятами накивати.

8. Позначте рядок, у якому подано синонім до фразеологізму майстри на всі руки:

А собаку з’їсти;

Б крутитися як білка в колесі;

В нестися вгору;

Г і швець, і жнець, і на дуді грець.

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність: до кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Установіть відповідність між фразеологізмами та правильним тлумаченням їх.

1 Тремтіти від холоду

А Мов грім з ясного неба

2 Несподівано з’явитися

Б Знімати шкуру

3 Визискувати когось

В Одним миром мазані

4 Почувати себе ніяково

Г Дзвонити зубами


Д Ні в тих ні в сих

10. Установіть відповідність між фразеологізмами-антонімами.

1 Хоч греблю гати

А Хоч конем грай

2 Ридма ридати

Б Смішки справляти

3 Як білка в колесі крутиться

В Мастити п’яти салом Г Як кіт наплакав

4 Курці ступити ніде

Д Працювати як мокре горить

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми.

11. Зредагуйте речення.

1. На високому рівні пройшли весняні канікули. 2. Поет завоював світову вдячність. 3. Повість Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні» була видана в Женеві. 4. Я тепер дивлюся на це все другими очима.

12. Складіть і запишіть речення з поданими фразеологізмами (поясніть їхнє значення):

Товкти воду в ступі, піймати облизня.

ІІ варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте, у якому словнику з’ясовано походження слів:

А термінологічному;

Б тлумачному;

В етимологічному;

Г діалектному.

2. Позначте, у якому словнику з’ясовано значення слів, що вживаються в певній місцевості:

А фразеологічному;

Б морфемному;

В термінологічному;

Г діалектному.

3. Позначте, який словник пояснює значення іншомовних слів:

А орфоепічний;

Б іншомовних слів;

В перекладний;

Г тлумачний.

4. Позначте, який словник подає особливості вимови та наголошення слів:

А орфоепічний;

Б орфографічний;

В морфемний;

Г перекладний.

5. Позначте речення, у якому неправильно вжито слово «приймати»:

А Сергію, швидше приймай рішення.

Б Юрко приймає участь у змаганнях з футболу.

В Юнаки приймають присягу на вірність Батьківщині.

Г Їв би очима, та душа не приймає.

6. Позначте рядок, у якому подано правильне тлумачення фразеологічного звороту зуби протерти на чомусь:

А голодувати;

Б мати досвід;

В завдати лиха;

Г накинутись з докором на когось.

7. Позначте рядок, у якому подано пароніми:

А міх борошна — ковальський міх;

Б уявити — уславити;

В військовий — воєнний;

Г горизонт, небокрай.

8. Позначте рядок, у якому подано синонім до фразеологізму кривити душею:

А голову закрутити;

Б ходити на поводку;

В крутити хвостом;

Г дати перцю.

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність: до кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Установіть відповідність між фразеологізмами та їхнім правильним тлумаченням.

1 Безрідний

2 Перемогти

3 Покарати

4 Посваритися

А Показати, де раки зимують

Б Розбити глека

В Хоч свічки ліпи

Г Як горох при дорозі

Д Узяти гору

10. Установіть відповідність між фразеологізмами-антонімами.

1 Як з хреста знятий

2 Падати зі сміху

3 У чорта на куличках

4 Битися як риба об лід

А Як вареник у маслі

Б Бублика з’їси, поки кругом обійдеш

В Ревма ревіти

Г З доброго дива

Д Як рукою подати

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми.

11. Відредагуйте речення.

1. На зустріч прийшли відомі поети та письменники. 2. У романі І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» зображено події, що відбувалися після скасування кріпосного права. 3. У другий раз ми продовжимо цю розмову. 4. Кожний літературний персонаж має свої індивідуальні риси.

12. Складіть і запишіть речення з поданими фразеологізмами (поясніть їхнє значення).

Стригти під один гребінець; виносити сміття з хати.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

ДОДАТОК

Оцінювання контрольного тесту

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на відповідність

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Варіант 1

Б

А

Г

Б

А

Б

В

Г

1-Г, 2-А, 3-Б, 4-Д

1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-АВаріант 2

В

Г

Б

А

Б

Б

В

В

1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б

1-Б, 2-В, 3-Д, 4-АКільк. балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити