Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

УРОК 15. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. РОЛЬ РИТОРИКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Мета (формування компетентностей): предметні: знання про риторику як мистецтво, науку й навчальну дисципліну; ключові: вміння застосовувати названі знання на практиці; комунікативні: формування комунікативних умінь і навичок; інформаційні: вміле користування різними інформаційними джерелами; загальнокультурні: осмислення ролі риторики в сучасному світі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Міркування

· Як ви розумієте смисл прислів’їв?

1. Хороша мова краще меду. 2. Красна мова з прислів’ям.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Мовна інтелектуальна розминка

· Що дало нам вивчення розділів науки про мову «Лексикологія» і «Фразеологія»?

· Чи достатньо цього, щоб мовлення кожного з нас було змістовним, логічним, виразним, яскравим, переконливим?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Створення ситуації успіху

► Прочитайте висловлювання.

«У чому полягає мистецтво промов: вони не повинні бути ні довшими, ні короткими, але в міру» (Платон).

На що вони спрямовують наші зусилля в роботі над своїм мовленням та в оцінці мовлення інших?

IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота над текстом

► Прочитайте текст. Колективно складімо план його і запишемо.

Перекажімо (колективно) за пунктами плану.

Для побудови правової демократичної держави необхідні передусім духовні, інтелектуальні особистості, які вміють самостійно і творчо мислити, переконувати живим словом, спонукати до дій в ім’я торжества істини, добра, краси. Одне з провідних місць у підготовці таких високопрофесійних фахівців займає курс ораторського мистецтва, риторики.

Риторика як навчальна дисципліна сприяє поглибленому вивченню теоретичного і практичного матеріалу з красномовства, виробленню навичок складання та виголошення основних видів академічного красномовства, зокрема інформаційної промови, навичок самоаналізу та експертної оцінки чужого мовлення.

Риторика в сучасному розумінні — це наука красномовства, наука і мистецтво переконуючої комунікації.

Риторика є академічний жанр, його види (лекція, наукова доповідь, реферат, огляд, бесіда), технологія і методика підготовки та виголошення їх у сфері педагогічного красномовства.

Риторика як наука про розумне й прекрасне, будучи у своїй основі класичною, має галузеві різновиди, зокрема, педагогічна риторика, шкільна риторика.

Ритори Давньої Греції, Давнього Риму розробили теорію і практику ораторського мистецтва, а всесвітньо відома праця «Риторика» Аристотеля була основним підручником майже до нашого часу.

Найдавнішим відомим підручником, складеним українським автором, за яким викладалася риторика в Києво-Могилянській академії, був курс професора Йосипа Кононовича-Горбацького, прочитаний ним у 1635 році.

Написано його латинською мовою за зразком твору римського філософа, письменника й оратора Марка Тулія Цицерона «Поділи ораторські».

Риторам Києво-Могилянської академії близькою була ідея Цицерона про те, що справді красномовний той, хто звичайні речі виражає просто, великі — велично, а середні — помірковано. Ця Цицеронова ідея була джерелом теорії про три ораторські стилі — високий, середній і низький.

Риси ораторських промов ХVІІ ст.: струнка композиція, єдність думки, застосування прийомів, спрямованих на те, щоб зацікавити слухачів,— стали надбанням ораторського мистецтва того періоду.

Ім’я Києво-Могилянської академії прославляли й такі ритори-гуманістики, як Ф. Прокопович, М. Ломоносов, Г. Сковорода.

Риторика — комплексна наука, тобто її місце — на стику, перетині низки наук (філософії, логіки, психології, лінгвістики, етики, сценічної майстерності).

Публічне мовлення, що проходить стадію підготовки, виходить на наступний етап — виконання, який є своєрідним спектаклем. Тому риторика використовує ті компоненти сценічної майстерності, що забезпечують якість подання публічного мовлення і значною мірою її успіх: робота над вимовою (дикцією), голосом (тембр, сила, висота), мовленнєвим диханням; композиційне оформлення мовлення, управління мімікою, жестами, позою, ходою; техніка входження в образ (За М. Бухтієм).

Робота з таблицею

► Прочитайте таблицю. Який із жанрів красномовства вам більш знайомий? Яким би видом красномовства ви хотіли б оволодіти краще?

Жанри й види красномовства

Жанри

Види

Соціально-політичний

доповідь

атестаційна промова

парламентська промова

політогляд

Академічний

лекція

наукова доповідь

огляд

бесіда

реферат

Лекційний

кінолекція

репортаж

лекція-екскурсія

лекція-концерт

Судовий

звинувачувальна промова

захисна промова

самозахисна промова

промова потерпілого

Соціально-побутовий

ювілейна промова

застільна промова

ритуальна промова

усне побутове оповідання

Військовий

промова на зібранні

запалювальна промова

Дипломатичний

промова на міжнародній конференції

промова при здійсненні дипломатичного акту

Церковно-богословський

церковна проповідь

промова на освяченні храму

ритуальна промова

промова на соборі

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Запис на дошці і в зошитах

► Запишіть крилаті вирази про красномовство. Як ви розумієте їх смисл?

1. Істинне красномовство — це вміння сказати все, що треба, і не більше, ніж треба (Ф. Ларошфуко). 2. Красномовство — це живопис думки (Б. Паскаль).

Робота з картками

► Підготуйтесь і виразно прочитайте текст. Над чим вам ще треба працювати? Які теми текстів вам сподобались більше?

Картка 1

З ОТЧОЇ КРИНИЦІ

Весна приходить у Болотню розважливо, поволі, без поспіху. Спочатку торкається крилом лісу, відтак зупиняє свій лет у сосновому переліску, а вже аж потім ступає на пагорби та загінки.

Поля ще сплять під потахаючими попелястими снігами, та їхні рамена, подекуди оголені молодим сонцем, уже дихають глибоко, на повну силу; з торішніх скиб зсувається-злущується шкарубка нічна паморозь, поволі слизить — і вже видзвонює вузенькою борозенкою рівчак.

Ручай чимдалі співає голосніше. А онде, у видолинку, річечка розлого й повенево вигинається: йде весняна вода.

Джерельця, ручаї, струмки, річки, криниці... Розгойдує небо бузково-сизим шатром понад землею, тегне тонесенькі пера трави до сонця, до життя. А ти простуєш полями, по весняних мочарах, зарінках, водянистих лісових стежках і втішаєш свою розвеснілу душу, бо знову зацимбалили джерельця і струмки, бо знову прибуває живильна сила до річок і чистих криниць — люди питимуть воду. В цьому правічному весняному оновленні, у цім високім філософськім рухові всього живого й сущого на матінці-землі досвідом віків виважена діалектика великої народної мудрості: з тоненького джерельця вродиться могутня ріка. З рік постане море. З підземного, невидимого ручаю нап’ється води криниця. Багато їх по землі. Сотні, тисячі. Криниці напоять людину. І вона буде жити, творитиме (В. Качкан).

Картка 2

ПЛЕКАЙМО, ЛЮДИ, ПІСНЮ

Український народ упродовж свого існування завжди був неперевершеним творцем чарівної пісні, яка вирізняється своєрідністю, неповторністю на тлі світової музичної культури. Це найдорожчий скарб народу, неоціненна частка його поетичної душі. У ній зберігається історія і характер, обдарованість і краса людська, в ній, немов у своєрідному комп’ютері, запрограмованих морально-етичний код і духовна велич української нації.

У вік музичного модернізму, задушливого смогу біт-, хіп-, поп-, рок-музики, що заполонив душі широких мас, базисом духовності для тих, хто здатний відчувати красу рідної мови, вслухатись у соловейкову мелодію. Українська пісня не тільки спроможна лікувати тих, хто опинився у незавидному становищі безбатченка. Вона з давніх-давен здатна єднати людей у любові один до одного, у любові до Батьківщини. Свого часу Шиллер писав: де співають — там лишайся жити. Лихі люди не співають пісень. Тільки там, де народ співає, співає не абияк, а багатоголосо, там, де голоси творять диво-плетиво, багате на контрапункт на підголоскову орнаментику, міг народитися Леонтович — неповторний майстер філігранної обробки пісенних зразків, що довів свою професію до високої досконалості.

Вже сам по собі відбір Миколою Дмитровичем першоджерел для мистецької оздоби став процесом вельми важливим, бо добиралися пісні найцінніші з цінних, лише ті, що найбільше хвилювали поетичну душу Майстра. Вони перетворювались у шедеври, вплітаючись самоцвітами у вінок усенародної музичної культури (А. Авдієвський).

Картка 3

Я пив з шести золотодзвонних чаш,

І ще не раз до них я повернуся.

Я мав на світі шість великих щасть —

До мов шести вустами доторкнувся.

Старослов’янська мово! Древній мед

Із присмаком легким води святої!

Ти здатна ще віднині й наперед

Серця людські будить і непокоїть.

Латино, і тобою теж не раз

Вуста запраглі хочеться наповнить.

О як ти дивно свіжо збереглась,

Терпка гаряча кров биків жертовних!

Німецька мово! Прохолодний кірш

З твердими кісточками стиглих вишень.

Тебе також мій дуже вдячний вірш

Неславленою зовсім не залишить.

Французька! Золоте моє вино

Із славних виноградників тінистих.

У жилах підіймає кров воно

І хвилями ясними душу чистить.

Російська мово, гарна і струнка!

Для мене є в тобі своя святизна.

Твій смак для мене смаком молока

Залишився із раннього дитинства.

О мово українська! Ти — вода

З кринички, над якою гнуться верби,

Холодна, і прозора, і проста,

А без води я вже давно помер би...

Ю. Бедрик

Картка 4

Я позабуду все обиды,

И вдруг напомнят песню мне

На милом и полузабытом,

На украинском языке.

Я постою у края бездны

И вдруг пойму, сломясь в тоске,

Что все на свете — только песня

На украинском языке.

Л. Кисельов

Технологія «Мікрофон»

► Прочитайте афоризми про красномовство. Які вам найбільше сподобалися?

1. Найбільша цінність оратора — це тільки сказати те, що потрібно, а й не сказати того, чого не треба (Цицерон). 2. Тон голосу, очі і вираз обличчя мовця не менш красномовні, ніж самі слова (Ж. Лабрюйєр). 3. Щось в кожному слові од музики... І форма своя, і свій лад (П. Мовчан).

SMS-повідомлення

► Перепишіть речення. Що ви можете сказати про роль риторики в суспільстві?

Риторика — комплексна наука, тобто її місце на стику, перетині низки наук (філософії, логіки, психології, лінгвістики, етики, етнічної майстерності).

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

► Створіть презентацію на тему «Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна». Використайте з цією метою теоретичні відомості, викладені в завданні «Робота над текстом».

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Чи були ми знайомі з риторикою раніше?

· Чим цікаві знання про риторику?

· Яку користь дають риторичні вміння та навички?

· Які вислови про красномовство вам найбільше сподобались?

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виписати афоризм або крилатий вираз про красномовство. Підготувати невеликий текст для виразного прочитання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити