Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

УРОК 18. АУДИТОРІЯ (СЛУХАЧ, СЛУХАЧІ). ВИДИ СЛУХАННЯ. ЦІЛІ СЛУХАННЯ. МОДЕЛЮВАННЯ АУДИТОРІЇ. КОНТАКТ З АУДИТОРІЄЮ

Мета (формування компетентностей): предметні: знання учнів про риторику; знання про види слухання, уміння визначати мету слухання, навички моделювання аудиторії, засоби налагодження контакту промовця з аудиторією, навички грамотного письма); ключові: уміння вчитися: спостережливість, кмітливість, мовне чуття; комунікативні: робота в колективі та в парах; інформаційні: навички роботи з текстом, роботи зі словниками; загальнокультурні: мовленнєва культура учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Прочитайте уривок із вірша Т. Шевченка. Поясніть думку поета.

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос — більш нічого.

А серце б’ється — ожива,

Як їх почує! Знать, од Бога

І голос той, і ті слова

Ідуть між люди!..

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Комунікативний практикум

Дайте відповіді на запитання.

· Що таке риторика? Роль риторики в сучасному світі.

· Що таке мовленнєва ситуація?

· Назвіть елементи мовленнєвої ситуації.

· Умови успішного спілкування.

· Особистість мовця.

· Вимоги до мовлення оратора.

Перевірка домашнього завдання

Орфографічна п'ятихвилинка

► Запишіть слова, поясніть орфограми.

Інтелігентський, західноєвропейська, безголосся, без смаку, бовваніють, бездарність, бравісимо, віч-на-віч, з-посеред, ірреальний, мало-помалу, Міністерство культури України, вивчити напам’ять, напередодні, народний артист України, невважаючи на те що, недооцінювати, півзалу, підніжжя, пліч-о-пліч, по двоє, спідлоба, у стократ, уві сні.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прослухайте текст. Яку мету риторики визначає автор тексту?

У чому бачить силу красномовства?

Серед чудес світу, якими надихається людина, є таке, яке з повним правом можна назвати «божественним даром»: СЛОВО!

Йому присвячували похвалу серця прославлені поети й мислителі всіх часів і народів. Духовний велет українського народу Тарас Григорович Шевченко писав про слово як «кадило істини». Поет палко вірив у духовно-інтелектуальну силу й красу рідного народу, який своїм милозвучним, мудрим, одухотвореним словом правди і любові увійшов до світової скарбниці духу: «Возвеличу малих отих рабів німих. Я на сторожі коло їх поставлю слово». Людська душа за своєю природою здатна чутливо відгукуватися на високе, благородне, величне. Високе — відгук величі душі. А сприяє цьому органічному зв’язку душі з високим шляхетне красномовство, яке має давні корені у світовій культурі.

У давніх філософських, етичних, риторичних трактатах знаходимо цікаві й корисні роздуми про роль величної думки, животворящого, медоточивого, солодкого слова, які пробуджують і вивищують душу людини, творять дивосвіт добра й краси, незнищенних цінностей людства. Платон у діалозі «Горгій» наводить слова Сократа про «божественно велику силу красномовства» (За Г.М. Сагач).

Робота з підручником

► Ознайомлення з параграфом «Види слухання. Контакт з аудиторією».

Лінгвістичне дослідження

► Зверніться до тлумачного словника і поясніть значення слів «чути» і «слухати».

► Складіть речення з цими словами.

► Яку роль має процес слухання в спілкуванні?

► Чому слухання вважають активним процесом?

► Яких здібностей і навичок вимагає процес слухання? Обґрунтувати.

Робота в парах

► Обговоріть подані нижче поради ораторові.

► Які з них ви вважаєте найбільш важливими? Що можете доповнити?

Поради ораторові

1. Співвідносьте себе з аудиторією, завойовуйте її довіру.

2. Не можна досягти бажаного результату від виступу, якщо до вас ставляться з недовірою.

3. Щоб завоювати довіру, потрібно знайти те, що вас може зблизити з аудиторією.

4. Мова має бути простою й правдивою.

5. Ніколи не звертайтесь до аудиторії звисока.

6. Ніколи не намагайтесь справити враження на аудиторію лише заради самого себе.

7. Оберіть ключову фразу виступу і повторюйте її якомога частіше.

Мозковий штурм

► Які уміння й навички є складниками мистецтва слухання? Складіть опорну схему.

Аналіз тексту

Прослухайте рекомендації відомого психолога І. Атватера щодо розвитку техніки ефективного слухання.

Під час слухання складіть тези тексту.

Доповніть текст своїми рекомендаціями.

1. Розвивайте свої здібності. Намагайтеся стримувати себе в спробі переривати співрозмовника. Перш ніж відповідати, дайте йому можливість висловитися. Підкресліть своїми діями, що вам цікаво його слухати.

2. Дайте співрозмовнику час висловитися. Не підкреслюйте своєю поведінкою, що вам дуже важко слухати.

3. Проявіть повну увагу до співрозмовника. Випадкового кивка, вигуку або зауваження деколи достатньо для того, щоб підкреслити зацікавленість.

4. Якщо співрозмовник уже висловився, то повторіть головні пункти його монологу своїми словами. Це гарантує вас від будь-яких непорозумінь.

5. Уникайте поспішних висновків. Це один із головних бар’єрів ефективного спілкування.

6. Не лицемірте, не прикидайтеся. Коли нам уже ясно, що неупереджена, набридлива й нецікава мова співрозмовника начисто позбавлена інформації, ми часто починаємо прикидатися; висловлюємо підкреслену увагу до партнера, але в той же час погляд зупиняється і ми стаємо неуважними. Варто партнеру помітити це, як його думки плутаються.

7. Не відволікайтеся. Поганого слухача все відволікає. Хороший слухач або сяде так, щоб не відволікатися, або сконцентрує свою увагу тільки на словах партнера.

8. Шукайте істинний зміст слів співрозмовника. Пам’ятайте, що не всю інформацію вдається «укласти» в слова. Слово доповнюється зміною тональності й забарвлення голосу, мімікою, жестами,рухами і нахилом тіла.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота

► Прослухайте текст. Визначте, хто може бути його адресатом, змоделюйте аудиторію.

На жаль, у нас дехто вважає, що культурне мовлення потрібне лише представникам таких професій, як учителі, журналісти, дипломати. Ця хибна думка породжує скептичне ставлення майбутніх «технарів» до мови. І тоді в їхньому мовленні звичними стають стилістичні помилки на зразок: «у місяці березні», «витрачання коштів за цільовим призначенням», «кількісне збільшення», «для здійснення перевірки», «мозолі на долонях рук», «відступати назад», «моя власна думка», «моє особисте враження», «температура повітря — плюс 5 градусів тепла». А в побутовому вжитку часто чуємо «кровать», «форточка», «ковьор», «полотенце», «тряпка», «убрано», «часи», «прийомник» і тощо. Така мовна неохайність негативно позначається на чистоті мовлення, яка є свідченням і культури мислення, і культури поведінки (За Н. Бабич).

робота з таблицею

► Опрацюйте матеріал таблиці.

Ораторські прийоми підтримки уваги аудиторії

Зміст прийому

прийом запитання — відповіді

оратор ставить запитання і сам на них відповідає

перехід від монологу до діалогу

окремі учасники залучаються до розмови

прийом створення проблемної ситуації

проблемне питання змушує слухачів шукати відповідь

прийом новизни інформації, гіпотез

нова інформація змушує слухачів міркувати

використання гумору

гумор дає змогу завоювати увагу аудиторії

посилання на власний досвід

аналіз власного досвіду викликає інтерес слухачів

прийом «тихий голос»

уповільнення з одночасним зниженням сили голосу

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Усне висловлювання

► Поверніться до слів, що стали епіграфом уроку. Чи згодні ви з ними? Доведіть свою думку.

Слово наполовину належить тому, хто говорить, і наполовину тому, хто слухає (Народна мудрість).

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Зробіть висновки за темою уроку, закінчивши речення.

□ Слухання буває ...

□ Від цілей слухання залежить ...

□ Риторичні прийоми для налагодження контакту з аудиторією: ...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Підготуйте план виступу на тему «Навіщо вивчати риторику?»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити