Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

УРОК 22. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ. КОМУНІКАТИВНИЙ НАМІР, МОВЛЕННЄВИЙ УЧИНОК. МОВЛЕННЄВА ПОДІЯ

Мета (формування компетентностей): предметні: знання учнів про мовленнєву комунікацію; відомості з риторики; уміння аналізувати текст; уміння аналізувати власну мовленнєву поведінку; навички грамотного письма; ключові: уміння вчитися: логічне мислення, уява, пам'ять, творчі здібності, старанність і наполегливість; навички самоаналізу своєї роботи; комунікативні: аналіз мовленнєвої ситуації, уміння оцінювати мовленнєву поведінку; уміння працювати в парах; інформаційні: уміння працювати зі словниками, навички аналізу художнього тексту; загальнокультурні: уміння прощати, толерантне ставлення до інших.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Виразно прочитайте уривок з вірша М. Луківа. Зверніть увагу на те, яку рису людської мудрості підкреслює автор. Чи згодні ви з ним?

Зло нічого не дає, крім зла.

Вмій прощати, як прощає мати.

За добро добром спіши воздати,—

Мудрість завше доброю була.

Витри піт солоний із чола

І трудись, забувши про утому,

Бо людина ціниться по тому,

Чи вона зробила, що могла.

Скільки сил у неї вистачало,

Щоб на світі більше щастя стало.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Комунікативний практикум

► Дайте відповіді на запитання.

· Що таке риторика?

· Що таке мовленнєва ситуація? Елементи мовленнєвої ситуації.

· Які існують вимоги до мовлення оратора?

· Які види слухання ви знаєте?

· Які ораторські прийоми застосовуються на різних етапах виступу?

· Що таке естетика тексту?

· Які є види читання?

Орфографічна хвилинка

► Уставте пропущені букви, поясніть орфограми.

Шви..кісний, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці, заїз..ний, їз..жу, учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, студен..ство, очис..ний, скатер..ка, буревіс..ник, п’я..десят.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Вивчення параграфа «Стратегія й тактика мовленнєвої поведінки».

Словникова робота

► Ознайомтеся з новими термінами, уточнивши їхнє значення за словником.

Матеріал для вчителя. Комунікативна тактика — зумовлені стратегією мовленнєві кроки, що в сукупності дають змогу досягти головної комунікативної мети.

Комунікативна стратегія — головна лінія мовленнєвої поведінки в межах конкретної комунікативної події, що визначається загальною метою комунікації, ситуативним контекстом і уявленнями про адресата.

Мовленнєва комунікація — це процес спілкування за допомогою мови.

Мовленнєвий акт — цілеспрямована мовленнєва дія.

Типи мовної комунікації визначають за низкою ознак:

1. Умови спілкування: а) пряме, або безпосереднє, спілкування з активним зворотним зв’язком (наприклад, діалог) і з пасивним зворотним зв’язком (наприклад, письмове розпорядження тощо); б) опосередковане спілкування (наприклад, виступ по радіо, телебаченню, у засобах масової інформації).

2. Кількість учасників: а) монолог (мова однієї людини); б) діалог (мова двох людей); в) полілог (мова кількох людей).

3. Мета спілкування: а) інформування; б) переконання (включаючи спонукання, пояснення тощо); в) розвага.

4. Характер ситуації: а) ділове спілкування (бесіда, переговори, інтерв’ю тощо); б) наукове спілкування (доповідь на конференції, лекція, дискусія тощо); в) побутове спілкування (розмови з близькими людьми і т. п.).

Дослідження-характеристика

Прочитайте уважно текст. Оцініть мовленнєву ситуацію, представлену в тексті.

— Чому ти сердишся й ображаєшся? Чи не краще заспокоїтися й пробачити? — запитав Учитель.

— А чому я повинен робити йому ласку й прощати його, він же... — хотів було виправдатися учень.

— Пробач, що перебиваю тебе,— сказав Учитель.— Дозволь поставити тобі два запитання, і тоді я відповім на всі твої «як» і «чому».

Учень ствердно кивнув.

— Тобі добре, коли ти гніваєшся й ображаєшся? — запитав Учитель.

— Ні, звичайно ж,— відповів учень.

— Так кому ж ти робиш послугу, коли завдяки незлобності, спокою й прощення робиш собі добре?

— Але скажіть, як можна не ображатися? Це ж так важко.

— Ти головне зрозумій, що кожен раз, коли ти захочеш ударити когось хлистом засудження або образи, першим, замахуючись, ти вдариш себе.

Дайте характеристику описаній мовленнєвій ситуації за планом:

1. Умови спілкування.

2. Кількість учасників.

3. Мета спілкування.

4. Характер ситуації.

5. Ефективність спілкування.

Робота з текстом

► Оцініть мовленнєву ситуацію в тексті.

► Закінчіть притчу, дописавши слова батька. Порівняйте свої варіанти з оригіналом.

► Якою була тактика мовленнєвої поведінки зустрічних людей з батьком та сином? Чи ефективним було спілкування батька й сина з навколишніми? Поясніть своє бачення.

Батько зі своїм сином і мулом у полуденну спеку подорожував по курних провулках міста. Батько сидів верхи на мулі, а син вів його за вуздечку.

— Бідний хлопчик,— сказав перехожий,— його маленькі ніжки ледь поспівають за мулом. Як ти можеш сидіти на мулі, коли бачиш, що хлопчисько зовсім вибився з сил?

Батько прийняв його слова близько до серця. Коли вони завернули за ріг, він зліз з мула й велів сину сісти на нього. Незабаром зустрівся їм інший чоловік. Гучним голосом він сказав:

— Як не соромно! Малий сидить верхи на мулі, як султан, а його бідний старий батько біжить слідом.

Хлопчик дуже засмутився від цих слів і попросив батька сісти на мула позаду нього.

— Люди добрі, бачили ви щось подібне? — заголосила жінка, що йшла їм назустріч.— Так мучити тварину! У бідного мула вже провисла спина, а старий і молодий ледарі сидять на ньому, начебто він диван, бідна істота!

Не кажучи ні слова, батько і син, осоромлені, злізли з мула. Щойно вони зробили кілька кроків, як зустрівся їм старий дід і почав насміхатися з них:

— Чого це ваш мул нічого не робить, не приносить ніякої користі й навіть не везе когось із вас на собі?

Батько сунув мулові повну пригорщу соломи і поклав руку на плече сина...

Оригінальна кінцівка.

— Що б ми не робили,— сказав він,— обов’язково знайдеться хтось, хто з нами буде не згодний. Я думаю, ми самі повинні вирішувати, що нам робити.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в парах

► Складіть макети слайдів для презентації «Риторика», ввівши весь вивчений матеріал.

► Які цитати ви використаєте в презентації?

► Який фон доречний у презентації, присвяченій цій темі?

Перевірка роботи в парах. Обговорення презентації

► Презентуйте свої слайди.

► Проаналізуйте переваги й недоліки роботи своїх однокласників.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Усне висловлювання

► Узагальнюючи вивчене на уроці, підготуйте усне висловлювання з теми «Умови ефективної мовленнєвої поведінки».

VІI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Заповніть контрольний лист, оцінивши свої знання з теми.

Основні питання й уміння з вивченої теми

Оцінка

Знання фактичного матеріалу


Уміння слухати текст


Уміння виділяти головне в прочитаному


Уміння складати текст для публічного виступу


Уміння виступати перед аудиторією


Володіння тактикою мовленнєвої поведінки


VIІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Складіть усне монологічне висловлювання з теми «Що я знаю про риторику».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити