Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

УРОК 23. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ПРАКТИЧНА РИТОРИКА» (ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ)

Мета (формування компетентності): предметні: знання з практичної риторики; ключові: уміння вчитися: уміння виконувати проекти, презентації, працювати самостійно і в групі; інформаційні: навички роботи з різними джерелами інформації, загальнокультурні: навички самоорганізації й самооцінки.

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Ми закінчили вивчення теми «Практична риторика», контрольну роботу пропоную провести у формі захисту проектів-презентацій. Декілька уроків тому ви отримали завдання в групах підготувати проект-презентацію «Чого навчили нас заняття з риторики?». Сьогодні ми перевіряємо результати цієї роботи.

ІІІ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Презентація проектів

Учні представляють свій проект.

Взаємооцінювання

► Оцініть роботу своїх однокласників за поданими критеріями.

1. Наскільки повно в проекті відбито інформацію з риторики? Обґрунтувати відповідь.

2. Наскільки чітко й ясно викладено інформацію?

3. Як технічно виконано презентацію? (Текст легко читається, використані різні ефекти, слайди прості й доступні для розуміння).

4. Продуктивність роботи групи (як розподілено було роботу між членами групи, наскільки злагоджено працювали, внесок кожного).

Самооцінювання

► Оцініть свою роботу в складі групи за поданими критеріями.

· Яку частину роботи виконували ви?

· Чи багато часу зайняла у вас робота?

· Що нового ви дізналися в процесі роботи? Чого навчилися?

· Якою оцінкою ви оцінили б свою роботу?

· Якою оцінкою ви оцінили б свої знання з теми?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Підбиття підсумків

Оцінювання вчителем роботи кожного учня проводиться з урахуванням результатів взаємооцінювання та самооцінювання.

Рефлексія

· Що було складним у підготовці й захисті проектів? Чи сподобалася вам ця робота?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити